Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 17 de juny del 2011

Millora la situació de la gavina corsa, una espècie amenaçada d'extinció a la costa central catalana

380 parelles de gavina corsa (Larus audouinii) han nidificat l'any 2011 a l'illa del Molí, al delta del Llobregat. Aquesta colònia, que es va instal·lar l'any 2009 amb només 4 parelles i va augmentar a 140 parelles l'any 2010, és la segona estable de Catalunya després de la del delta de l'Ebre, la més important del món. Ahir, un equip conjunt del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i del Consorci per a la Protecció dels Espais Naturals del Delta del Llobregat va censar la colònia i va fer l'anellament científic de 300 polls amb una anella metàl·lica per conèixer-ne les migracions i moviments, vitals per a la protecció d'aquesta espècie amenaçada.
A més, 83 d'aquests pollets es van marcar amb una anella de plàstic PVC blanca amb 4 dígits alfanumèrics començant per BL i BM (per exemple, BMP5 o BL6Y). Aquest marcatge serveix per poder-los controlar de lluny sense necessitat de manipular-los.

Cens de la gavina corsa (Larus audouinii) de la desembocadura del Llobregat, la segona més important de Catalunya
Segons el personal tècnic de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, la colònia presentava un aspecte 'saludable'. La majoria dels polls ja presentaven estadis de creixement 2 o 3 en una escala d'1 a 3. Es van trobar pocs cadàvers en general per l'illa i es van poder observar també algunes restes de preses de mida considerable tant de rebuig pesquer (sardines, seitons, sípies...) com de pesca pròpia (pinces de cranc americà...).

Només 48 nius dels 380 presentaven ous encara, si bé eren postes ja abandonades o incompletes (mitjana d'1,42 ous / niu). També es van registrar dos polls acabats de néixer, l'eclosió d'un dels quals va rebre ajuda del personal tècnic veterinari i biòleg. La colònia es va beneficiar del recentment declarat refugi de pesca de la desembocadura del Llobregat, ja que només un poll presentava un fil de pesca enredat en les potes i només dos van ser retirats per al seu tractament en el centre de recuperació de Torreferrussa, depenent de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta operació conjunta de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i del Consorci per a la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat ha comptat amb la participació de 20 persones en total entre personal propi i voluntaris qualificats en funcions de veterinaris, anelladors, col·lectors, vigilants i científics autoritzats de la Universitat de Barcelona.

Tot sembla indicar que les condicions estructurals de la zona, l'absència de moment de predadors terrestres i la prohibició l'any 2010 de la pesca a la zona han afavorit la recuperació de la població d'aquesta espècie amenaçada.

Les lectures de les anelles de PVC dels adults de la zona proven que els exemplars presents a la zona són tant procedents del delta de l'Ebre com de les Balears, el País Valencià i fins i tot d'Itàlia (un exemplar). Si es mantenen les condicions de la zona, es pot ser optimista quant al futur pròxim de la colònia i de l'espècie al litoral central català.

 

Article: MónSOStenible
Font: DARPAMN

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook