Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 11 de gener del 2022

La detecció de grip aviària en cinc ocells salvatges més provoca la intensificació de la vigilància a les aus

Després de la confirmació de presència del virus de la Influença Aviària d'Alta Patogenicitat (IAAP) en quatre cignes i una cigonya localitzats a les Mitjanes del riu Segre, a Soses, Catalunya manté l?estatus de lliure d'influença aviària, sense restriccions al comerç de les aus de corral i els seus productes, ja que aquest virus no afecta a la salut humana, Amb tot, la Generalitat intensifica la vigilància a les aus. El manteniment del confinament de les aus en granges i la prohibició de la cria d'aus a l'aire lliure són algunes de les mesures..
  -  -  <br />  <br />

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural amb la col·laboració del Cos d’Agents Rurals ha intensificat la vigilància i protecció de la influença aviària després que el Laboratori Central de Veterinària d’Algete hagi confirmat la presència del virus de la Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP), H5N1, en cinc aus salvatges localitzades a Soses (Segrià, Lleida). Es tracta de quatre cignes (Cygnus olor) i una cigonya (Ciconia ciconia) que membres del Cos d’Agents Rurals van trobar morts a les Mitjanes del riu Segre el passat 22 de desembre, en el marc del reforç de la vigilància passiva en aus salvatges del Programa de vigilància de la influença aviària a Catalunya. Els agents van recollir els exemplars i els van traslladar al laboratori de l’IRTA-CReSA, que va analitzar primerament les mostres dels animals, obtenint resultats positius per H5N1, que s’han confirmat en les darreres hores.

Tot el territori català segueix mantenint l’estatus de lliure d’influença aviària i els països membres de l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) no poden imposar restriccions al comerç de les aus de corral i els seus productes. No obstant, la Generalitat ha volgut reforçar les mesures de vigilància i protecció, tenint en compte el risc que implica la presència de la malaltia en aus silvestres i la situació al nord d’Europa, on s’estan notificant nous casos periòdicament.

Mesures de bioseguretat

Tenint en compte que el virus està present en explotacions domèstiques a Portugal i al sud de França, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha decidit equiparar les mesures de bioseguretat aplicades a les zones d’especial risc a les zones d’especial vigilància de tot l’Estat, prohibint:
  • La utilització d’ocells dels ordres anseriformes (com oques, ànecs, o cignes) i charadriiformes com a reclam de caça.
  • La cria d’ànecs i oques amb altres espècies d’aus de corral.
  • La cria d’aus de corral a l’aire lliure. Quan no sigui possible, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural pot autoritzar-ho si es col·loquen teles ocellaires o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l’entrada d’aus silvestres, i sempre que s’alimentin i abeurin les aus a l’interior de les instal·lacions o en un refugi que impedeixi l’arribada d’aus silvestres, evitant el contacte amb els aliments o l’aigua destinats a les aus de corral.
  • El subministrament d’aigua a les aus de corral procedent de dipòsits d’aigua on puguin accedir aus silvestres, excepte en el cas d’aigua tractada per garantir la inactivació del virus.
  • La presència d’aus de corral o un altre tipus d’aus captives en els centres de concentració d’animals, incloent-hi els certàmens ramaders, mostres, exhibicions, celebracions culturals i qualsevol concentració a l’aire lliure. 
Finalment, els dipòsits d’aigua situats a l’exterior, exigits per motius de benestar animal per a determinades aus de corral, han de quedar prou protegits contra els ocells aquàtics silvestres, de manera que se n’impedeixi l’accés, evitant així una possible infecció.

Pel que fa a Catalunya, per motius de prevenció, s’està preparant una resolució on s’extrapolen les mesures de bioseguretat a tots els municipis de Catalunya, més enllà de les zones de risc. Aquesta resolució, que es signarà en els propers dies, serà vigent des de l’endemà de la publicació fins al 20 d’abril, ja que és durant aquest període quan el risc és més elevat degut a la major afluència d’aus migrades des del nord d’Europa.

 

Article: MónSOStenible
Font: ACAAR

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook