Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 26 de novembre del 2021

El sector de l'avellana s'organitza en una associació

Les principals organitzacions productores d'avellana s'organitzen en una associació amb l'objectiu, entre d'altres, de sol·licitar el reconeixement d'una Circumscripció Econòmica d'àmbit català, i, atesa la seva representativitat, sol·licitar l'extensió de normes. Els membres fundadors de l'Associació d'Organitzacions de Productors de l'Avellana són Agroalmendra, Arboreto, l'Avellanera i Secció de Crèdit, Coselva, Crisol de Frutos Secos i Unió Nuts.
 -  -  <br />  <br />

L’Associació d’Organitzacions de Productors de l’Avellana (AOPA) es va constituir el divendres 26 de novembre per part de sis organitzacions de productors de fruites i hortalisses reconegudes per a l’avellana, en un acte celebrat al Palau Bofarull, a Reus


El director de l’Oficina Tècnica de l’Avellana del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Jaume Salvat, ha explicat que la finalitat de la creació d’aquesta associació és “permetre dotar el sector de l’avellana de recursos per promoure la recerca, la promoció i la millora de la qualitat del producte i la rendibilitat de les explotacions”.

En aquest sentit, “l’associació neix a partir de la unitat del sector i d’una estratègia compartida” i “ha de servir per enfortir i assegurar el futur de l’avellana”, com afirma Miquel Borràs, en representació del president de l’Associació d’Organitzacions de Productors de l’Avellana. 

La seva creació, a més, permetrà sol·licitar el reconeixement de la Circumscripció Econòmica de Catalunya, com destaca el director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Joan Gòdia, qui apunta que “atesa la seva representativitat, podrà sol·licitar l’extensió de normes en diversos temes que incideixen en la millora de la competitivitat del sector: notificació de la producció, normes de producció i comercialització més estrictes de les ja establertes, recerca i promoció, entre d’altres”.

La Junta de l’associació AOPA, formada per les organitzacions fundadores, compta amb Antonio Pont, de Crisol de Frutos Secos, com a president; Ramon Fortuny, d’Unió Nuts, com a vicepresident; Ricardo Segura, de Coselva, com a secretari; Josep Ma Garriga, de l’Avellanera i Secció de Crèdit, com a tresorer, i Joan Roque, d’Agroalmendra, i Josep Just, d’Arboreto, com a vocals.

L’Associació d’Organitzacions de Productors d’Avellana

Des de la seva seu ubicada a Reus, que comparteix espai amb la DOP Avellana de Reus, l’AOPA tindrà el conjunt de l’Estat com a àmbit d’actuació de les seves activitats, que té previstes iniciar el mes de gener.

Realitzar activitats i accions per a la promoció de l’avellana en general i per al foment del seu consum és un dels objectius en què treballarà l’associació, a més de millorar el coneixement sobre aquesta fruita seca també des del punt de vista dels seus atributs organolèptics i com contribueix a la salut de les persones.

Les seves actuacions se centraran també a promoure i participar en la recerca per a la millora de la qualitat de l’avellana, les tècniques de conreu, la productivitat de les explotacions i la viabilitat del conreu, i a establir condicions de producció per al conjunt del sector.

La constitució de l’AOPA és resultat del treball de la Taula de l’Avellana on participen de manera transversal els principals actors del sector i de l’Administració, i respon a les accions proposades pel Pla estratègic per a la valorització de l’avellana impulsat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, activades per l’Oficina Tècnica de l’Avellana que gestiona el centre tecnològic Eurecat.

Article: MónSOStenible
Font: ACAAR

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook