Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 2 de novembre del 2021

Alerta amb la carn de senglar

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha comunicat a alguns ajuntaments catalans que ha rebut notificacions d'alguns casos positius de triquinosi procedents de porcs senglars abatuts en alguns municipis.. Atès que l?existència d?animals infestats suposa un risc de transmissió de la triquinosi dels animals a les persones, el departament de Salut recorda que s?ha d?evitar el consum de carn no controlada sanitàriament.
segons el Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiua a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre, la caça silvestre destinada al consum, s’ha d’haver obtingut?, necessàriament, en establiments de manipulació de caça autoritzats i inscrits al Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC). És a dir, que restaurants i minoristes han de poder acreditar documentalment la procedència de la carn de caça silvestre que comercialitzen. 

A Catalunya no està autoritzada la comercialització de carn de caça procedent dels caçadors directament a restauradors, minoristes ni altres establiments alimentaris.  

Pel que fa a la carn de senglar destinada a l’autoconsum per part dels caçadors, i d’acord amb l’article 18 del Decret, s’ha de sotmetre a un control analític previ per tal d’assegurar l’absència de triquines. Segons el mateix article, els veterinaris o centres que realitzin les determinacions hauran d’emetre?'n un certificat.  

Les mostres que es recullin per analitzar, han de ser com a mínim de 10 g cadascuna, i procedir de la pota de davant, ?de la llengua o ?del diafragma. En cas que els controls realitzats indiquin que es tracta d’animals infestats amb triquina, la seva carn es considerarà no apta per al consum humà.   

Les agrupacions de caçadors o persones que tinguin  o cedeixin aquestes carns no les poden consumir ni distribuir, i s’han de responsabilitzar de recollir-les, ja que aquesta carn pot transmetre la triquinosi si és consumida per persones o per animals.  

També es recorda  a les agrupacions de caçadors que: 

  • La congelació de la carn no garanteix la inactivació de les larves de triquina en tots els casos, atès que hi ha espècies de triquina (Trichinella britovi) que són resistents ?a la congelació. Per tant, la congelació no pot substituir l’analítica per detectar la presència del paràsit, tot i que és recomanable fer les dues coses (analitzar i congelar). 
     
  • Les carns per a consum domèstic, encara que el resultat analític hagi estat negatiu, no s’han d’utilitzar per l’elaboració de preparacions o derivats a base de carn crua o poc cuita (en especial embotits, carpaccios o altres preparacions sens el tractament tèrmic). 
     
  • Tant els plats cuinats com els embotits o qualsevol altra preparació feta a base d’aquesta carn s’han de coure o escalfar de manera que s’arribi, almenys, als 77 °C, al centre de la peça. 
     
  • Els processos de transformació com ara la salaó, el fumatge o l’assecatge, no inactiven els quists de Trichinella no són recomanables. 
Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges