Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 4 de gener del 2021

El 2021 és l'any europeu del ferrocarril

L'objectiu d'aquest nomenament, fet per la Unió Europea el juny del 2020, és fomentar el ferrocarril com un mode de transport ecològic, segur i innovador I com a element fonamental de la transició cap a una mobilitat sostenible i intel·ligent. Per això, durant aquest any es preveu la realització d'actes i campanyes per tal d'atreure tant més viatges com més mercaderies cap a aquest mitjà de transport. Pel que fa a la política de la Unió Europea, en matèria de transport per ferrocarril, el 2021 és el primer any complet en què es posin en execució a tota la UE.

 -  -  <br />  <br />

El ferrocarril és l’únic mitjà de transport que ve reduint sistemàticament les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle des de 1990

El transport és responsable d’una quarta part de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de la UE, i les emissions que emet van en augment. Per assolir l’objectiu de la neutralitat climàtica d’aquí al 2050, recollit en el Pacte Verd Europeu i ratificat pel Consell Europeu, les emissions procedents del transport s’han de reduir en un 90%.

Un viatge per ferrocarril emet molt menys CO2 que un viatge equivalent per carretera o per via aèria, i el ferrocarril és l’únic mitjà de transport que ve reduint sistemàticament les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle des de 1990.

En l’actualitat, el 75% del transport interior de mercaderies s’efectua per carretera.

Pel que fa a la política de la UE en matèria de transport per ferrocarril, 2021 serà el primer any complet en què es posin en execució a tota la UE les normes acordades en el marc de la cambra paquet ferroviari. Aquestes normes tenen com a finalitat obrir el mercat dels serveis nacionals de transport de viatgers per ferrocarril i reduir els costos i la càrrega administrativa per a les empreses ferroviàries que operen a la UE.

La dècada de la consolidació del ferrocarril

En el darrer Congrés Som Elèctrics! celebrat al Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa el passat mes de desembre i dedicat a la trasnformació de la mobilitat, el president dels Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font, va avançar  que els propers deu anys han de ser decissius per consolidar el ferrocarril com a mitjà de transport. "Ve la dècada del ferrocarril" va dir. Una dècada que comença el 2021 amb l'Any Europeu del Ferrocarril, declarat per la UE.

El 2021 serà el primer any complet en què es posin en execució a tota la UE les normes acordades en el marc de la cambra paquet ferroviari, que tenen com a finalitat obrir el mercat dels serveis nacionals de transport de viatgers per ferrocarril i reduir els costos i la càrrega administrativa per a les empreses ferroviàries que operen a la UE.

A Catalunya i a l'euroregió, Font espera que amb l'any del Ferrocarril arribi la "liberalització I democratització sostenible" i que aquesta liberalització del ferrocarril permeti conectar les 4 capitals catalanes i la regió Catalunya-Occitània.


Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook