Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 2 de febrer del 2021

Dia Mundial de les Zones Humides i dels Aiguamolls

Avui 2 de febrer es celebra el Dia Mundial de les Zones Humides, tot commemorant la data d'adopció del Conveni internacional sobre les zones humides. El també conegut com Conveni de Ramsar aglutina 170 països i està destinat a afavorir la sensibilització envers el valor dels aiguamolls i proporcionar recomanacions per garantir la seva conservació. Les parts de la Convenció ja s'han compromès a mantenir el caràcter ecològic de més de 2.300 zones humides d'importància internacional que abasten prop de 250 milions d'hectàrees, un 13-18% de les zones humides mundials. Coincidint amb el 50è aniversari de l'adopció del Conveni, el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Caalans, GEPEC-EdC ha elaborat un comunicat per recordar la importància de les zones humides i la seva alarmant situació a nivell tant global i nacional. En el comunicat també exposa els problemes als quals s'enfronta la zona humida més important Catalunya, el Delta de l'Ebre, i les mesures a prendre per salvar-la. A continuació, us oferim el text íntegre del comunicat.
 -  -  <br />  <br />

La importància de les zones humides

Les zones humides o aiguamolls proporcionen recursos hídrics, ens protegeixen de les inundacions, les sequeres i altres desastres, asseguren aliments i mitjans de subsistència a milions de persones, donen suport a una rica biodiversitat i emmagatzemen més carboni que qualsevol altre ecosistema. Tot i això, el valor dels aiguamolls continua sent en gran part desconegut per la ciutadania i administracions.

Encara més dramàtiques que el desconeixement de la seva importància són les xifres que ens arriben sobre la seva supervivència. Fins al 87% dels recursos globals de les zones humides s'han perdut des del 1700, desapareixent a un ritme tres vegades més ràpid que els boscos i les selves. En conseqüència, les espècies dependents dels aiguamolls estan en greu declivi: des de 1970, les caigudes han afectat el 81% de les poblacions d'espècies de zones humides interiors i el 36% de les espècies costaneres i marines.

A Catalunya, les zones humides han perdut fins a un 53% de la seva biodiversitat, segons l'informe "L'Estat de la Natura a Catalunya" editat per la Generalitat. Aquesta xifra alarmant posa de manifest que les polítiques de preservació i conservació d'aquests ecosistemes a casa nostra ha fracassat estrepitosament, fent necessari un gir de 180º en la manera com es gestiona aquest importantíssim ecosistema.

La gran pèrdua dels ecosistemes d'aiguamolls catalans, especialment els costaners, es deu a la pressió urbanística i d'infraestructures de tota mena (autopistes, vies de trens, polígons industrials, càmpings, etc). Per això des del GEPEC-EdC reclamem a les administracions un canvi profund en l'ordenació del territori costaner que protegeix, especialment a les zones d'aiguamolls costaners i els sistemes dunars de les platges, així com les desembocadures de les rieres i rius que arriben a les nostres platges i costa.

Article: MónSOStenible
Font: Conveni Ramsar-Gepec-EdC

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook