Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 29 de novembre del 2021

Mllora de les pastures i de les infraestructures ramaderes del massís de l'Albera

Fruit dels resultats obtinguts del programa transfronterer Alberapastur, que enguany arriba a la seva fi després de més de tres anys de projecte, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha executat treballs de millora de pastures i infraestructures ramaderes en àrees estratègiques planificades al Pla de prevenció d?incendis forestals del massís de l'Albera i en zones del voltant, per un import de 188.000 euros. Es tracta d'un gran espai natural protegit transfronterer, inclòs a la xarxa Natura 2000, que conté, a més, al seu centre, un Paratge Nacional d'Interès Natural. Algunes de les accions fetes han estat la construcció de 8 passos canadencs i la instal·lar 9,2 km de tancaments amb pastor elèctric corresponents a 80,5 ha del massís de l'Albera.
 -  -  <br />  <br />

Les millores inclouen la instal·lació de 8 passos canadencs


Les actuacions, que afecten 5 sectors de l’Albera: la Muntanya de Portbou, la Muntanya de Colera, el Coll de Banyuls (Rabós), el Pla de l’Arca (la Jonquera) i l’entorn del corredor d’infraestructures del Llobregat d’Empordà (la Jonquera, Capmany i Agullana), s’han fet d’acord amb les necessitats i prioritats detectades en els diagnòstics de 41 àrees estratègiques i 14 explotacions ramaderes desenvolupats durant el projecte. 

Tancaments, passos i abeuradors

L’any 2020, es van executar una part de les obres corresponents als sectors de la Muntanya de Colera, la Muntanya de Portbou i el Coll de Banyuls (Rabós). Aquests treballs, que han tingut un cost de 59.000 €, han permès instal·lar 9,2 km de tancaments amb pastor elèctric corresponents a 80,5 ha en 2 dels sectors esmentats. S’han estassat 11,67 ha de matoll per afavorir la pastura i finalment s’han instal·lat 3 passos canadencs i 3 abeuradors, i s’han millorat els sistemes hidràulics d’alimentació amb 5.000 m de tub i l’adequació de 2 fonts.

Actualment, s’està duent a terme la segona part del projecte, que es preveu que finalitzi el mes de desembre, en els sectors de la Jonquera, Agullana, Capmany i Portbou. Aquesta part, que suposa una inversió de 129.000 euros, consisteix en l’estassada de 63,4 ha de matoll per afavorir la pastura, l’estassada manual de 10,16 ha per eliminar seneci del Cap (planta invasiva) i la sembra de 4,3 ha amb pastura millorada. També s’instal·laran 8 passos canadencs, 4 menjadores i 5 abeuradors, i es milloraran els sistemes hidràulics d’alimentació amb 5.000 m de tub.

Les obres de millora promogudes pel Departament per fomentar la pastura en àrees estratègiques per a la prevenció d’incendis s’han fet amb la col·laboració de 8 ramaderies que tenen explotacions properes. Concretament: 5 explotacions de bovins de carn, 2 d’ovins de carn i 1 de cabrum de carn.

A banda, 2 ramaderies que han participat directament com a socis del projecte han executat actuacions similars amb una inversió de fins a 139.041 € en les seves finques. 

Un projecte fruit de la cooperació entre Catalunya i els Pirineus Orientals que comptava amb un pressupost d’1,3 M€

Les actuacions per afavorir l’activitat silvopastoral a l’Albera són el resultat de la feina duta a terme en el marc del Programa transfronterer Alberapastur, que va ser aprovat per la Comissió Europea (CE) i s’emmarca dins del Programa de cooperació territorial Interreg Espanya-França-Andorra. El programa tenia com a finalitat dur a terme accions adreçades a la millora de la gestió dels recursos pastorals i la prevenció d’incendis i la promoció de productes, i també resoldre la problemàtica dels animals errants.

El projecte, que ha estat fruit de la cooperació entre Catalunya i el Departament dels Pirineus Orientals, comptava amb un pressupost total d’1,3 M€, dels quals un 65% se subvenciona amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (894.650 €).

El desenvolupament del projecte ha aplegat 13 socis de perfils molt diversos: ramaders, associacions professionals, universitats, centres de recerca i administracions públiques d’ambdós costats de la frontera.

A banda de les obres per millorar l’activitat silvopastoral, el projecte ha servit per elaborar el dossier sobre la possibilitat de reconeixement de la raça Albera a França i de promoció conjunta d’aquesta raça autòctona, i també per perfeccionar aquesta raça amb un millor coneixement genètic i una millora de la qualitat de la carn, que permeti donar més valor afegit a les produccions del territori.

També s’ha desenvolupat un Pla de gestió pastoral del massís que ha de permetre una gestió concertada i sostenible de la utilització de les pastures i dels recorreguts dels ramats, i integrar la resta d’activitats que es realitzen en el territori com ara el turisme i la caça, i les mesures de conservació de l’espai natural protegit i de prevenció del risc d’incendi forestal.

Atesa la interdependència de les pràctiques de pasturatge i de la prevenció d’incendis, també s’han avaluat les mesures de suport existents en ambdós estats, amb un intercanvi entre diferents territoris, i s’ha establert un argumentari per defensar-ne la continuïtat.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha participat en les accions de gestió i de comunicació del projecte a través de diversos seminaris, com ara el de cloenda que es va dur a terme el passat 23 de novembre en un format mixt (telemàtic i presencial a serveis territorials a Girona), i de moltes altres activitats com ara assistència tècnica, difusió del projecte, participació en les experiències d’intercanvi amb la resta de socis del projecte, assessorament als socis...   

Article: MónSOStenible
Font: ACAAR

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

L'any 2020, es van executar una part de les obres corresponents als sectors de la Muntanya de Colera, la Muntanya de Portbou i el Coll de Banyuls (Rabós). Aquests treballs, que han tingut un cost de 59.000 ?, han permès instal·lar 9,2 km de tancaments amb pastor elèctric corresponents a 80,5 ha en 2 dels sectors esmentats. S'han estassat 11,67 ha de matoll per afavorir la pastura i finalment s'han instal·lat 3 passos canadencs i 3 abeuradors, i s'han millorat els sistemes hidràulics d'alimentació amb 5.000 m de tub i l'adequació de 2 fonts.. Actualment, s'està duent a terme la segona part del projecte, que es preveu que finalitzi el mes de desembre, en els sectors de la Jonquera, Agullana, Capmany i Portbou. Aquesta part, que suposa una inversió de 129.000 euros, consisteix en l'estassada de 63,4 ha de matoll per afavorir la pastura, l'estassada manual de 10,16 ha per eliminar seneci del Cap (planta invasiva) i la sembra de 4,3 ha amb pastura millorada. També s'instal·laran 8 passos canadencs, 4 menjadores i 5 abeuradors, i es milloraran els sistemes hidràulics d'alimentació amb 5.000 m de tub. Les actuacions per afavorir l'activitat silvopastoral a l?Albera són el resultat de la feina duta a terme en el marc del Programa transfronterer Alberapastur, que va ser aprovat per la Comissió Europea (CE) i s'emmarca dins del Programa de cooperació territorial Interreg Espanya-França-Andorra. El programa tenia com a finalitat dur a terme accions adreçades a la millora de la gestió dels recursos pastorals i la prevenció d'incendis i la promoció de productes, i també resoldre la problemàtica dels animals errants.  El projecte, que ha estat fruit de la cooperació entre Catalunya i el Departament dels Pirineus Orientals, comptava amb un pressupost total d'1,3 M?, dels quals un 65% se subvenciona amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (894.650 ?).  El desenvolupament del projecte ha aplegat 13 socis de perfils molt diversos: ramaders, associacions professionals, universitats, centres de recerca i administracions públiques d'ambdós costats de la frontera. L'any 2020, es van executar una part de les obres corresponents als sectors de la Muntanya de Colera, la Muntanya de Portbou i el Coll de Banyuls (Rabós). Aquests treballs, que han tingut un cost de 59.000 ?, han permès instal·lar 9,2 km de tancaments amb pastor elèctric corresponents a 80,5 ha en 2 dels sectors esmentats. S'han estassat 11,67 ha de matoll per afavorir la pastura i finalment s'han instal·lat 3 passos canadencs i 3 abeuradors, i s'han millorat els sistemes hidràulics d'alimentació amb 5.000 m de tub i l'adequació de 2 fonts.. Actualment, s'està duent a terme la segona part del projecte, que es preveu que finalitzi el mes de desembre, en els sectors de la Jonquera, Agullana, Capmany i Portbou. Aquesta part, que suposa una inversió de 129.000 euros, consisteix en l'estassada de 63,4 ha de matoll per afavorir la pastura, l'estassada manual de 10,16 ha per eliminar seneci del Cap (planta invasiva) i la sembra de 4,3 ha amb pastura millorada. També s'instal·laran 8 passos canadencs, 4 menjadores i 5 abeuradors, i es milloraran els sistemes hidràulics d'alimentació amb 5.000 m de tub. Les actuacions per afavorir l'activitat silvopastoral a l?Albera són el resultat de la feina duta a terme en el marc del Programa transfronterer Alberapastur, que va ser aprovat per la Comissió Europea (CE) i s'emmarca dins del Programa de cooperació territorial Interreg Espanya-França-Andorra. El programa tenia com a finalitat dur a terme accions adreçades a la millora de la gestió dels recursos pastorals i la prevenció d'incendis i la promoció de productes, i també resoldre la problemàtica dels animals errants. El projecte, que ha estat fruit de la cooperació entre Catalunya i el Departament dels Pirineus Orientals, comptava amb un pressupost total d'1,3 M?, dels quals un 65% se subvenciona amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (894.650 ?). El desenvolupament del projecte ha aplegat 13 socis de perfils molt diversos: ramaders, associacions professionals, universitats, centres de recerca i administracions públiques d'ambdós costats de la frontera.

Informació relacionada