Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 15 de desembre del 2020

El mapa actualitzat del sòl de l'ICGC evidencia la pressió sobre els ecosistemes i la pèrdua de biodiversitat associades al canvi climàtic

El nou "Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya. Grans canvis 2009-2018", compilat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, evidencia l'impacte del clima i altres factors sobre els usos i les cobertes del sòl que ha patit el territori durant els darrers anys. Una primera anàlisi de les dades detecta una tendència cap a masses forestals més grans i denses, que provoquen la uniformització dels ecosistemes; conreus amb més necessitats de reg i en alçades on abans no hi eren; i un augment de les àrees urbanes. Les dades proporcionades per aquesta nova eina permetran millorar no només l'avaluació de l'estat actual i els seus riscos, sinó també implementar polítiques forestals i agrícoles més efectives, que contribueixin a la lluita contra el canvi climàtic .

 -  -  <br />  <br />

La pressió sobre els ecosistemes, els hàbitats naturals i la pèrdua de biodiversitat estan entre els impactes associats al canvi climàtic més intensos que pateix el territori català. Així ho evidencia el nou ‘
Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya. Grans canvis 2009-2018’, una nova cartografia produïda per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que permetrà observar els canvis en les cobertes i usos del sòl i, per tant, facilitarà la presa de decisions en l’àmbit de l’acció climàtica.


Coincidint amb el Dia Mundial del Sòl celebrat el passat 5 de desembre, l’ICGC ha considerat oportú oferir les primeres dades proporcionades per aquest nou mapa, en quatre grans àrees: forestals i naturals, agrícoles, urbanitzades i les masses d’aigua.


En l’àmbit forestal, s’observa una densificació de les masses boscoses, potencial indicador d’un dèficit de gestió forestal, que uniformitza ecosistemes i comporta la pèrdua de biodiversitat. Alhora, aquest panorama augmenta l’exposició a grans incendis, en un escenari ja de per sí desfavorable. També es detecta un canvi en les espècies d’arbres en alçada, un augment en la cota fins on arriben els boscos, i canvis en els usos i models d’explotació econòmica sobre el territori.

Pel que fa a les categories agrícoles, s’observa una tendència cap a conreus de regadiu i nous conreus en alçada on abans no hi eren, com en el cas de la vinya.


Les àrees urbanitzades presenten un clar creixement en les zones perifèriques de les ciutats i pobles, noves infraestructures viàries i de ferrocarril i nous canals artificials de rec.

Saber quin tipus de cobertes hi ha a Catalunya permet fer una estimació de quin perill d’incendi forestal existeix i avaluar els danys produïts per fenòmens naturals com calamarsades, incendis forestals, inundacions, Però també indica si les polítiques sectorials adoptades per l’administració pública, com la política forestal o agrícola, han tingut el resultat esperat, o cal revisar-ne algun aspecte.La darrera cartografia a gran escala sobre les cobertes del sòl a Catalunya era de 2009 i tenia una llegenda de 241 categories, és a dir, oferia un nivell de detall tan elevat que dificultava molt la seva actualització periòdica. “El territori és dinàmic i les seves cobertes i usos del sòl, especialment a molts indrets de Catalunya on la intervenció humana és molt palesa, canvien amb una alta dinàmica . Així calia replantejar una actualització cartogràfica per donar resposta a les necessitats dels diferents sectors i, al mateix temps, intentar reduir el cost del projecte per fer-lo viable en el temps i obtenir uns resultats comparables”, explica Jordi Corbera, Cap de l’Àrea d’Observació de la Terra de l’ICGC.


La nova cartografia redueix la llegenda a 41 classes i l’aplicació de noves metodologies i tecnologies per obtenir la identificació dels canvis en cada període facilita la seva actualització posterior. Un nou model de treball consensuat a nivell europeu, que permetrà no només fer comparatives en diferents intervals de temps, sinó també amb altres territoris d’Europa.


Aquesta nova actualització de la mà d’aquesta nova cartografia ha d’ajudar a planificar els nous reptes de futur en el territori i les accions a prendre per lluitar contra el canvi climàtic i l’assoliment dels Objectius  de Desenvolupament Sostenible (ODS) que la Generalitat de Catalunya ha subscrit en diferents instruments de planificació, com el Pla Nacional de l’Agenda 2030”, conclou Corbera.

Es poden veure exemples d’aquests canvis aquí.

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) és una entitat de dret públic que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. La seva missió és adquirir, generar, cartografiar i difondre dades, informació i coneixement del territori per a servir al Govern i a la societat de Catalunya. Els seus camps d'actuació se centren principalment en la cartografia, geodèsia, geofísica, geografia, geologia, geotècnia i observació de la Terra, i el seu àmbit d'actuació territorial és en primer lloc Catalunya.


 

Article: MónSOStenible
Font: ICGC

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook