Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dissabte, 20 de febrer del 2021

El mercat ecològic a Europa està en continu creixement

El mercat ecològic europeu va créixer fins als 45.000 milions d?euros el 2019, el que suposa un augment del 8% respecte l'any anterior. Alguns mercats van experimentar taxes de creixement de dos dígits. A l?edició digital d?aquest any de Biofach eSPECIAL, la fira líder mundial d?aliments ecològics, l?Institut de Recerca d?Agricultura Ecològica FiBL, l?empresa d?informació del mercat agrícola AMI i els seus socis han tornat a presentar les dades sobre el sector orgànic europeu.
El 2019, el sector ecològic europeu va experimentar un creixement substancial en termes de superfície, productors i mercats

A Europa, es va arribar als 16,5 milions d’hectàrees de terres de cultiu certificades com a ecològiques (Unió Europea: 14,6 milions d’hectàrees). Amb gairebé 2,4 milions d'hectàrees, Espanya continua sent el país amb la superfície ecològica més gran d'Europa, seguida de França (2,2 milions d'hectàrees) i Itàlia (2 milions d'hectàrees).

Les terres de cultiu ecològiques van augmentar gairebé un milió d’hectàrees

Les terres de cultiu ecològiques van augmentar en més de 0,9 milions d'hectàrees a Europa i en més de 0,8 milions d'hectàrees a la Unió Europea, la qual cosa representa un augment del 5,9% cadascuna. El creixement va ser més lent que el 2018, però superior al dels primers anys de la dècada passada. França va reportar gairebé 206 000 hectàrees més que el 2018, Ucraïna gairebé 159 000 hectàrees més i Espanya més de 108 000 hectàrees més.

Liechtenstein és el país amb el percentatge més alt del total de terres de cultiu ecològic del món

El 2019, les terres de cultiu ecològiques a Europa representaven el 3,3% del total de les terres agrícoles i el 8,1% a la Unió Europea. A Europa (i en àmbit mundial), Liechtenstein tenia el percentatge ecològic més alt de totes les terres de cultiu (41%), seguida d’Àustria, el país de la Unió Europea amb el percentatge ecològic més alt (26,1%). Dotze països europeus van informar que almenys el 10% de les seves terres de cultiu són ecològiques.

Els productors ecològics augmenten

Hi havia gairebé 430.000 productors ecològics a Europa i gairebé 343.000 a la Unió Europea. Les xifres més grans van ser a Turquia (quasi 74.545) i a Itàlia (70.561). El nombre de productors va créixer un 2,8% a Europa i un 5,0% a la Unió Europea.

Creixement continu d'elaboradors i importadors

Hi havia quasi 82.000 elaboradors a Europa i més de 78.000 a la Unió Europea. Es van comptabilitzar més de 6.500 importadors a Europa i gairebé 5.800 a la Unió Europea. El país amb un major nombre d'elaboradors va ser Itàlia (gairebé 22.000), mentre que Alemanya va tenir més importadors (més de 1.800).

Les vendes al detall arriben als 45.000 milions d’euros

Les vendes al detall a Europa es van valorar en 45.000 milions d’euros (41.400 milions a la Unió Europea). El mercat més gran va ser Alemanya (12.000 milions d’euros). La Unió Europea representa el segon mercat únic de productes ecològics del món després dels Estats Units (44.700 milions d’euros).

Creixement constant de les vendes al detall el 2019

El mercat europeu va registrar una taxa de creixement del 8%. Entre els mercats clau, el creixement més alt es va observar a França (13,4%). A la dècada 2010-2019, el valor dels mercats de la Unió Europea i la Unió Europea s’ha més que duplicat.

Els consumidors europeus gasten més en menjar ecològic

A Europa, els consumidors gastaven 56€ de mitjana en menjar ecològic per persona anualment (Unió Europea: 84€). Per càpita, la despesa dels consumidors en aliments ecològics s’ha duplicat en l’última dècada. El 2019, els consumidors danesos i suïssos van gastar la major quantitat de diners en menjar ecològic (344 i 338 euros per càpita, respectivament).

Dinamarca té la quota de mercat ecològic més alta del món

En àmbit mundial, els països europeus representen els percentatges més alts de vendes d’aliments ecològics en els seus respectius mercats alimentaris. Dinamarca té el percentatge de vendes d’aliments ecològics més alt del món, amb un 12,1% el 2019, seguida de Suïssa amb una quota del 10,4% i Àustria amb un 9,3%.Estadístiques mundials

L'any 2019, la producció bio mundial va continuar creixent: 72,3 milions hectàrees de les terres agrícoles eren ecològiques, els  productors ecològics van incrementar als 3,1 milions, i el mercat global va arribar als 106 mil milions d'euros.

Per a consultar les estadístiques mundials, pots accedir a la notícia publicada per FIBL.

Article: MónSOStenible
Font: CCPAE / FIBL

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook