Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 2 de desembre del 2020

Onze bones idees per canviar el món a Barcelona

L'Informe d'Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona que es publica anualment destaca cada any una bona pràctica d'alguna de les organitzacions membres de la xarxa Barcelona + Sostenible, alguna iniciatives que es ressalta per la seva contribució en l'assoliment de cada objectiu del Compromís: Biodiversitat; Espai Públic i Mobilitat; Qualitat Ambiental i Salut; Ciutat Eficient, Productiva i d'Emissions Zero; Ús Racional dels Recursos; Bon Govern i Responsabilitat Social; Benestar de les Persones; Progres i Desenvolupament; Educació i Acció Ciutadana; i Resiliència i Responsabilitat Planetària. Tot i que els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat són deu, enguany s'ha destacat una bona pràctica addicional per la seva contribució transversal del compromís. A continuació teniu les onze entitats reconegudes i els seus projectes.
 -  -  <br />  <br />

Jardí terapeutic de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, promogut per Gadic

Anualment es publica
 l'Informe d'Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona, un instrument de coneixement dels progres­sos de la ciutat des de la perspectiva del desenvolupament sostenible i de monitoratge dels 10 objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022. A més, l'informe destaca una bona pràctica d'alguna de les organitzacions membres de la xarxa Barcelona + Sostenible, iniciatives que ressalten per la seva contribució en l'assoliment de cada objectiu del Compromís. Aquesta selecció de les anomenades “Bones idees per canviar el món” pretén per una banda, donar reconeixement a les entitats per la labor que desenvolupen, així com ser una mostra il·lustrativa de les accions de la xarxa. La selecció de les bones pràctiques de l’any 2019 ha estat a càrrec de la Comissió Avaluadora formada pels membres de la Comissió Permanent del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat i l’equip tècnic de l’elaboració de l’Informe d'Indicadors de Sostenibilitat, que en aquesta ocasió, han volgut destacar una bona pràctica addicional per la seva contribució transversal als objectius del Compromís. 

Així, les entitats reconegudes són: Animal Latitude per la seva tasca d'apropament de la natura a totes les persones;  Som mobilitat  per contribuir a una mobilitat més sostenible amb 
vehicles elèctrics compartits; Gadic, pel Jardí terapeutic de Hospital Sant Pau; Too Good To Go per la creació de l'aplicació Too Good To Go que contribueix a reduir el malbaratament alimentari;  Cros Popular de Sants pel Cros sense residus; l'Escola Betània Patmos pel projecte educatiu Canviem; al Banc d?hores de manteniment de l'Hotel 1882; La Page Original per Blue Tool, una eina digital per a un disseny gràfic més sostenible; Escola La Muntanyeta  pel projecte de compra amb consciència; Social Forest per l'apadrinament d'un bosc i per fer-hi una gestió forestal sostenible i socialment responsable?; i Twentytu Hostel per la seva aposta per un turisme responsable i sostenible? amb l'Alberg-eco.
Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook