Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 23 d'agost del 2020

Operatiu transfronterer per controlar l'accés motoritzar a la zona del Puigmal

Les actuacions han estat coordinades pel Cos d'Agents Rurals i l'Office Français de la Biodiversité (OFB) amb el suport de la Gendarmerie Nationale i de l'Office National de Forêts (ONF) de la República Francesa. s'han fet diverses inspeccions i s'han denunciat, a banda i banda de la frontera, a diverses persones que circulaven camp a través o per vials prohibits amb quads i altres vehicles a motor.
 -  -  <br />  <br />

Diumenge 23 d'agost membres del Cos d'Agents Rurals han participat conjuntament amb l'Office Français de la Biodiversité (OFB) i amb el suport de la Gendarmerie Nationale i de l'Office National de Forêts (ONF) en un operatiu per conscienciar sobre la biodiversitat entre els usuaris de les activitats de lleure, lluitar contra els danys ambientals i per controlar l'accés i la circulació motoritzada en espais on és restringint. En l'operatiu, realitzat a la zona del Puigmal, hi han participat mitjans terrestres i ha comptat amb el suport dels mitjans aeris del Cos d'Agents Rurals i la Gendarmerie Nationale. Durant el matí, s'han establert sis punts de control a diferents zones de l'espai natural per poder actuar sobre la circulació i l'estacionament de vehicles en espais restringits.

Al llarg del matí s'han fet diverses inspeccions i s'han denunciat, a banda i banda de la frontera, a diverses persones que circulaven camp a través o per vials prohibits amb quads i altres vehicles a motor.

El director general dels Agents Rurals, Marc Costa, acompanyat del subprefecte de Prada i el director regional adjunt de l'OFB a Occitània, ha valorat "molt positivament la col·laboració i coordinació existent entre els dos cossos, fet que es demostra avui amb aquest operatiu". El director general de la policia ambiental catalana ha insistit que "la protecció i la vigilància del medi natural és una tasca que no hi entén de fronteres i que ens interpel·la a tots", anunciant que aquests serveis conjunts en l'àmbit transfronterer "seguiran tenint continuïtat en el futur".

Des de fa anys el Cos d'Agents Rurals havia treballat conjuntament amb l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), que des de l'1 de gener de 2020 ha passat a configurar un sol organisme de protecció del medi ambient: l'Office Français de la Biodiversité (OFB).

Precisament va ser al juliol de l'any 2019 quan es va signar un conveni entre el Govern de la Generalitat, el govern de la República de França, el Govern d'Andorra i el Consell general d'Aran per tal de poder millorar la cooperació i la realització de serveis transfronterers en relació a la protecció del medi ambient, la fauna salvatge i el control de les activitats cinegètiques.

Article: MónSOStenible
Font: DARP

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook