Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dissabte, 7 de desembre del 2019

Agricultura convoca els ajuts Leader 2019 per a promoure l'activitat econòmica a les zones rurals per un import de 7,6 M

Amb aquests ajuts, es preveu generar una inversió de més de 23 milions d'euros en els territoris rurals Leader de Catalunya amb l?execució de més de 250 projectes que comportaran la creació directa de més 200 llocs de treball.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha obert la convocatòria dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, corresponents a l'any 2019, per un import de 7,6 M€. Aquests ajuts, que enguany es convoquen per cinquena vegada, s'emmarquen en el Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) 2014-2020. El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 15 de gener de 2020. L'objectiu principal d'aquests ajuts és fomentar la realització d'inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals i la creació i/o el manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves. S'adrecen principalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i el desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d'activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

Els ajuts destinats a aquesta cinquena convocatòria 2014-2020 tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i seran a càrrec d'una partida pressupostària del Departament dotada amb un import màxim de 4.370.000 euros per a l'any 2021, la qual cosa suposa el 57% del finançament d'aquests ajuts. La resta, 3.296.666 euros, serà a càrrec del fons FEADER, cosa que representa el 43% del finançament.

Amb els projectes d’inversió que es fomentaran amb els ajuts objecte d’aquesta nova convocatòria, es preveu generar una inversió de més de 23M € en els territoris rurals Leader de Catalunya amb l’execució de més de 250 projectes que comportaran la creació de més 200 llocs de treball i la consolidació d’uns 1.000 més de manera directa.

En relació amb els llocs de treball, també cal destacar que els proveïdors que han d’executar la inversió generada són empreses ubicades a Catalunya, majoritàriament en l’àmbit rural, i, per tant, de manera indirecta també fomentaran la creació i consolidació de més Ilocs de treball durant l’execució dels projectes fomentats per l’ajut Leader.

 La gestió dels ajuts serà exercida amb la col·laboració dels Grups d’Acció Local (GAL) seleccionats pel Departament per aplicar el desenvolupament local participatiu Leader a les zones rurals de Catalunya.

 

Article: MónSOStenible
Font: DARP

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Informació relacionada