Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 3 de desembre del 2019

Es constitueix el Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim

Amb la constitució d'aquest nou òrgan, es vol establir un marc de relacions formals i efectives entre el Departament d'Agricultura i les recentment creades Associació Catalana de Dones de la Mar i Associació de Dones del Món Rural, Pageses i Ramaderes de Catalunya. El nou organisme te com objectiu posar sobre la taula i tenir en compte la veu de les dones del sector, així com incorporar de manera transversal la visió de gènere en totes les polítiques desplegades per la conselleria. En paraules de la consellera Teresa Jordà, ?Amb la posada en marxa del Consell Assessor es vol articular una espai d?interacció i sinergies per impulsar actuacions que posin en valor la funció de les dones en el sector agroalimentari, en el desenvolupament rural i el seu apoderament en la presa de decisions en els diferents àmbits?.
 -  -  <br />  <br />

La posada en marxa del Consell Assessor, ha tingut lloc aquest dimecres 4 de desembre al Palau de la Generalitat en un acte presidit per la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, i te com objectiu acollir i escoltar la veu de les dones del sector i incorporar de manera transversal la visió de gènere en totes les polítiques desplegades per la conselleria.

"Amb la posada en marxa del Consell Assessor es vol articular una espai d'interacció i sinergies per impulsar actuacions que posin en valor la funció de les dones en el sector agroalimentari, en el desenvolupament rural i el seu apoderament en la presa de decisions en els diferents àmbits", ha explicat la consellera d'Agricultura. Aquest nou òrgan estarà integrat per 6 dones de l'Associació de Dones del Món Rural, Pageses i Ramaderes de Catalunya, 3 de l'Associació Catalana de Dones de la Mar, i comptarà amb una representant de l'Institut Català de la Dona, una altra del departament de Treball de l'àmbit d'Igualtat i una darrera component membre del Consell Nacional de les Dones de Catalunya.

Properes actuacions

Per afavorir el desenvolupament de la dona al medi rural i marítim, el Consell promourà actuacions per fomentar la formació específica dirigida a l'economia del coneixement, l'emprenedoria i la integració de les dones al món rural. En aquest sentit, s'ha demanat a les representants del Consell la seva participació en l'execució del pla pilot del programa de mentoratge professional, per tal de d'atraure nous talents al camp, sobretot, talent femení, i en l'elaboració d'un projecte expositiu sobre les tasques que duen a terme les dones en aquests sectors.

La seva aportació també serà tinguda en compte en l'elaboració del nou Programa de Dones del Món Rural i Marítim i en la incorporació de la perspectiva de gènere al nou Pla de Desenvolupament Rural.

La dona rural constitueix un eix estratègic per al desenvolupament rural, i la seva qualitat de vida té un impacte directe en la vertebració social del territori i de l'economia agrària. És un dels reptes més importants de la igualtat d'oportunitats.

A la Catalunya rural, que és el 90% del territori, hi viuen actualment gairebé 1 milió de dones. Es quantifica l'ocupació en el sector agrari en un 20% de dones davant d'un 80% d'homes. I, en l'àmbit de la pesca, la dona representa encara no un 1%. A Catalunya, hi ha 49.000 explotacions agràries i una tercera part són titularitat de dones.

Article: MónSOStenible
Font: DARP

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Informació relacionada