Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 10 de juliol del 2019

Els ODS i l'Agenda 2030 a Catalunya

El Govern català ha validat el text del Pla nacional per a implementar l'Agenda 2030 a Catalunya, que inclou més de 900 compromisos del Govern per assolir els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que estableixen les Nacions Unides per al 2030. Tots els departaments de la Generalitat han participat activament en la definició del pla. El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible i l'IDESCAT estan treballant amb la incorporació d'un sistema integrat d'indicadors sobre els ODS a l'estadística oficial de Catalunya, per fer un seguiment i avaluació del grau de compliment dels ODS, prenent com a referència els indicadors publicats per Eurostat.
El Pla, que vincula els ODS amb la planificació i la normativa vigent, el Pla de Govern i els plans departamentals, actua com un instrument de millora organitzativa per establir objectius programàtics, coordinar actuacions, avançar en la coherència de les actuacions, establir indicadors i avaluar el compliment dels compromisos

El document té una doble dimensió: interior, amb compromisos per a assolir a Catalunya (88% del total), i exterior, amb compromisos de Catalunya cap a la comunitat internacional (12% del total).

Cronologia de les actuacions sobre l'Agenda 2030 a Catalunya
El Govern va començar a treballar en l'elaboració del pla l'any 2017, però l'aplicació de l'article 155 va interrompre el procés, que es va reprendre a finals de setembre de 2018. El pla validat és el resultat de 13 mesos de treball en els que han participat activament tots els departaments de la Generalitat. Ara el document serà elevat al Govern, que previsiblement l'aprovarà al setembre. Una vegada aprovat el pla, se'n farà una actualització anual, i la comissió s'encarregarà d'incorporar-hi nous compromisos i aportacions dels diversos òrgans de consulta i participació del govern català.

Per tal d'aconseguir que l'Agenda 2030 s'apliqui a tots els nivells, també s'està impulsant una aliança d'actors públics i privats que contribueixin a fer realitat els ODS amb compromisos concrets. Així, s'està treballant amb organitzacions de la societat civil i del món local per elaborar el text de l'Acord nacional per a l'Agenda 2030, que està previst per a la tardor. Les entitats que signin l'Acord nacional passaran a formar part de l'Aliança Catalunya 2030.

Article: MónSOStenible
Font: genctat,

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook