Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 26 de juliol del 2019

James Lovelock, el científic i meteoròleg anglès creador de la Hipòtesi Gaia, compleix 100 anys

L'autor de l'anomenada Hipòtesi Gaia, el científic britànic James Lovelock, es converteix en centenari en un moment en que la Humaninat demana la declaració de l'emergència climàtica, i en el que Anglaterra ha vist néixer el moviment Extinction Rebellion que s'està extenent per Europa. La Hipòtesi de Gaia, que pren el planeta Terra com un superorganisme capaç d'autoregular-se gràcies als processos biogeoquímics, diu que el clima, la vida i la geologia, actuen conjuntament i s'autoregulen tendint a l'equilibri.I que qualsevol cosa o organisme que trenqui aquest equilibri, serà expulsat per la pròpia Terra.
 -  -  <br />  <br />  

Segons la Hipòtesi Gaia formulada per Lovelock, la Terra actua com un macroorganisme que es preocupa de la seva supervivència, i està formada per organismes vius i autònoms que interaccionen entre ells permetent la continuïtat de la vida. Lovelock descriu així a Gaia, nom que li va sugerir per aquesta formulació un amic seu novelista, com a una entitat complexa, formada per la biosfera, els oceans i la terra, que formen en conjunt un sistema cibernètic i de retroacció, que busca i necessita un entorn físic i químic òptim per a la vida. Les condicions necessàries perquè funcioni i es mantingui aquest sistema homeostàtic es preserven mitjançant un control actiu dels éssers vius que el conformen.

Resumint, que segons aquesta hipòtesi, que no arriba a ser teoria ja que no s'ha pogut demostrar científicament, Lovelock ve a dir que la Terra és un organisme viu que, en un moment donat, si veu el seu equilibri amenaçat, es pot treure de sobre allò que el desequilibra, és a dir, aquest paràsit que és la raça humana I que l'està - s'està - destruint.

James Ephraim Lovelock va néixer el 26 de julio de 1919 a la ciutat jardí de Letchworth (Letchworth Garden City), al comptat d'Hertfordshire. És un científico independiente, meteoròleg, escriptor, inventor, químic atmòsfèric i ambientalista, famós per la formulació de la Hipòtesi Gaia que visualitza la Terra com un sistema autorregulat. Contrari a l'armamentisme nuclear, promou l'energía nuclear com únic recurs per a disminuir l'abús dels combustibles fòsils i evitar que el sistema atmosfèrico arribi a un punt sense retorn que el desestabilitzi -  -  <br />  <br /> James Ephraim Lovelock va néixer el 26 de julio de 1919 a la ciutat jardí de Letchworth (Letchworth Garden City), al comptat d'Hertfordshire. És un científico independiente, meteoròleg, escriptor, inventor, químic atmòsfèric i ambientalista, famós per la formulació de la Hipòtesi Gaia que visualitza la Terra com un sistema autorregulat. Contrari a l'armamentisme nuclear, promou l'energía nuclear com únic recurs per a disminuir l'abús dels combustibles fòsils i evitar que el sistema atmosfèrico arribi a un punt sense retorn que el desestabilitzi 
Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

Informació relacionada