Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 25 de juliol del 2019

Brussel·les denuncia Espanya al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per vulnerar els nivells de contaminació de l'aire a Barcelona, part del Baix Llobregat, el Vallès Occidental i l'Oriental i Madrid

La Comissió Europea ha anunciat aquest dijous la decisió de portar als tribunals a l'estat espanyol per no "respectar els límits de diòxid de nitrogen" en aquestes zones urbanes. Dues setmanes després de donar un ultimàtum a les autoritats espanyoles amb una carta d'avís sobre la insuficiència de les mesures mediambientals, l'executiu de la UE ha fet un pas més passant el cas al tribunal amb seu a Luxemburg en confirmar que aquestes zones han violat "sistemàticament" les normes europees sobre els límits de gasos contaminants, legalment vinculants des del 2010.
 -  -  <br />  <br />  

Segons la CE, les darreres dades de qualitat de l'aire demostren que a Barcelona, el Vallès Occidental, el Llobregat i Madrid s'han sobrepassat "de manera persistent" els límits legals del diòxid de nitrogen

La Comissió ha decidit dur Espanya davant del Tribunal per la qualitat de l'aire en les zones urbanes del Madrid, Barcelona i del Vallès-Baix Llobregat, on s'han superat de manera persistent els límits de NO2 . Segons l'Agència Europa de Medi Ambient el NO2 provoca gairebé 9.000 morts prematures a Espanya cada any.

A Catalunya s'han vulnerat els límits a les àrees que engloben grans centres urbans com Barcelona, Terrassa, Sabadell, el Prat del Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, l'Hospitalet o Granollers. En concret les zones delimitades per la CE corresponen a les comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental i Oriental i una part del Baix Llobregat

Ara el TJUE haurà d'avaluar el cas i si falla en favor de la Comissió Europea, aquesta podrà imposar una multa a Espanya per no complir els límits de contaminació de l'aire marcats per la normativa europea.

Sota vigilància des del 2015

Des del 2015 Espanya està sota la lupa de Brussel·les pels alts nivells de contaminació de l'aire, especialment a Barcelona i Madrid. Dos anys més tard, el 2017, la Comissió Europea va advertir l'Estat a través d'un 'avís motivat' de la possibilitat d'anar al TJUE si no es prenien mesures.

L'any passat, però, Espanya, es va salvar d'anar als tribunals, ja que Brussel·les considerava que les mesures que s'estaven adoptant o estaven previstes "semblaven les adequades" per revertir la situació. Per contra, Alemanya, França, Hongria, Itàlia, el Regne Unit i Romania sí que van ser demandats al tribunal amb seu a Luxemburg.

Quarta infracció als tribunals

La denúncia sobre la contaminació és la quarta infracció que presenta Brussel·les contra Espanya aquest 2019 al TJUE. Al març va portar les autoritats espanyoles a Luxemburg per incomplir la directiva europea d'eficiència energètica, mentre al juny va fer el mateix per les "sancions desproporcionades" que imposa l'Estat als contribuents residents en territori espanyol que no han declarat els seus béns a un altre estat de la UE.

Aquest dijous també ha portat als tribunals Espanya per no transposar a temps la directiva sobre protecció de dades.

Les decisions d'avui formen part de l'acció reforçada de la Comissió per comprometre's amb els estats membres per protegir la salut dels ciutadans de la mala qualitat de l'aire tal com va establir la Comissió en la seva comunicació "Una Europa que protegeix: aire net per a tothom" del maig del 2018.

Les noves dades sobre la qualitat de l'aire facilitades per Espanya confirmen l'incompliment sistemàtic de les normes de la UE pel que fa als valors de diòxid de nitrogen (NO2), que des del 2010 són vinculants legalment. 


Article: MónSOStenible
Font: Agencies

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook