Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dissabte, 25 de juliol del 2020

Es crea una plataforma on-line per reutilitzar els llibres escolars i estalviar en el cost de compra

A l'Estat espanyol la despesa mitjana de llibres escolars per alumne és d'uns 250 euros. Per evitar aquest dispendi Book in Loop proposa un model de negoci basat en l'economia circular en el que tant la persona compradora com la que ven en treuen benefici. Així qui adquireixi llibres ho pot fer amb un 50% de descompte mentre que qui els vengui pot rebre un 25% del valor, uns 5 euros per llibre. En el cas que una persona vengui i compri llibres, és a dir, faci les dues coses, l'estalvi, entre el que rep i el que gasta pot arribar al 75%.

L'empresa portuguesa Book in Loop ha posat en marxa una plataforma on-line (www.bookinloop.es) per a la compra i venda de llibres de text escolars de segona mà.

Amb aquest model tant les persones que venen com les que compren en treuen beneficis, alhora que es fomenten hàbits de consum sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. "Creiem en la necessitat de promoure iniciatives que tinguin com a eix central impulsar l'educació i la responsabilitat mediambiental", explica el co-fundador de Book in Loop, Ricardo Morgado. Per aquest motiu amb el model que proposen "avancem cap a la implementació d'hàbits de consum més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient", i a l'hora també fomenten l'estalvi familiar. De fet en els darrers tres anys, a Portugal, la plataforma ha pogut allargar la vida útil de més de 300.000 llibres de text i ha estalviat més de tres milions d'euros a les famílies portugueses.

Com funciona el servei?

El servei que estarà operatiu fins al 21 d'agost, tot i que es podria allargar uns dies en funció de la demanda, compta amb la col·laboració logística de Correos que ha posat a disposició les 2.145 oficines que té repartides per tota la geografia espanyola perquè puguin ser utilitzades com a punt de lliurament de llibres.

Per poder vendre llibres escolars, des de primària fins a batxillerat, primer cal registrar-se a la web de l'empresa i a continuació anotar el ISBN (International Standard Book Number) dels llibres que es volen vendre. El següent pas és portar-los a les oficines de Correos o bé demanar que te'ls vinguin a buscar a casa. Quan Book in Loop rep els llibres aquests són sotmesos a un control de qualitat per comprovar que les publicacions estan en bon estat i poden ser usades per altres estudiants. A més enguany, i a causa de la pandèmia, són sotmesos a 15 dies de quarantena en el centre logístic de l'empresa i a tots els processos de desinfecció. Superats aquests tràmits els manuals escolars es posen a la venda i un cop feta aquesta a l'usuari se li abona, en el seu compte bancari, l'import corresponent.
Si el que es vol és comprar llibres el que cal és, a través de la web, reservar les publicacions desitjades. Un cop es troben en estoc el demandant rep una alerta a través del seu correu electrònic i de l'app de Book in Loop per poder acabar la compra que sempre és un 50% inferior al preu original i confirmar la direcció a on vol rebre els llibres.

Si un dels llibre oferts no es pot vendre, aquest quedaria en estoc pel proper any. Tot i així des de l'empresa asseguren que la molta demanda que hi ha d'aquest servei fa que pràcticament tots els llibres tinguin sortida i es venen de seguit.
En cas que algú vulgui vendre o comprar llibres escolars fora del període de funcionament de la plataforma l'empresa ofereix el seu correu electrònica per contactar-hi i cercar una solució.

 Article: Josep Ferrer

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

Enllaços

Web de Book in Loop

Informació relacionada

Diumenge, 23 d'abril del 2017
Propostes de lectures noves per aquest Sant Jordi
Dissabte, 23 d'abril del 2011
Per Sant Jordi, llibres SOStenibles