Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 16 de setembre del 2014

L'Observatori del Paisatge de Catalunya impulsa el debat sobre la gestió dels boscos

L'Observatori del Paisatge de Catalunya organitza el 17 de setembre, a l'Espai Montseny de Viladrau, la jornada "Boscos: usos, mirades, paisatges", en col·laboració amb l'Associació de Propietaris del Montseny i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. La trobada té per objectiu analitzar noves formes de gestió i d'intervenció a les superfícies forestals, així com debatre quins són els actuals valors socials, productius, ecològics, estètics o terapèutics.
En aquest sentit, es posaran sobre la taula els paisatges forestals i els de mosaic; el bosc en els catàlegs de paisatge; els valors dels boscos a escala local; els paisatges forestals catalans del futur en un context de canvi global; la funció terapèutica i espiritual dels boscos, i les noves formes de gestió que s'hi poden aplicar.

Cal tenir present que més de la meitat del territori català és superfície forestal i que el bosc és un tret distintiu de gairebé dos terços dels 135 paisatges de Catalunya recollits en els catàlegs.

Article: MónSOStenible
Font: DTS

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook