Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 15 de juny del 2011

Els rius de l'àrea de Barcelona mantenen la qualitat, segons l'informe 2010 de la Qualitat ecològica

L'informe del Programa de la qualitat ecològica dels rius 2010 confirma que es manté el 60% de punts estudiats amb una qualitat de l'aigua bona o molt bona. També es destaca que els punts qualificats com a dolents o pèssims han disminuït respecte l'any 2009. Així, s'ha passat d'un 21% a un 14%, amb tan sols un 1% de qualitat pèssima en el 2010. Aquesta tendència s'observa a totes les conques excepte a la conca de la Tordera que ha baixat lleugerament la qualitat.
L'informe és el setzè any que s'edita. Des de 2006 que la web d'aquest programa d'estudi de la qualitat ecològica dels rius recull i sintetitza les dades sobre l'estat ecològic dels cinc rius de la província de Barcelona: el Llobregat, el Besòs, el Foix, el Ter i la Tordera, tant en el seu curs principal com d'alguns dels seus afluents. En aquesta mateixa web, l'usuari també es pot descarregar la base de dades històrica (1994-2009) i consultar els antics informes en línia disponibles. En l'apartat d'Evolució de la qualitat dels rius i en les fixes per cada conca, s'observa que en els dos darrers anys d'estudi (2009 i 2010) la qualitat de l'aigua dels cinc rius de la província de Barcelona ha millorat, i això s'atribueix per una banda a l'augment de pluges i per l'altra a la millora en la depuració de l'aigua residual.

L'aplicació permet veure l'informe dels rius del 2010 en format mapa i text. L'usuari hi pot afegir diferents capes ambientals (depuradores, espais protegits, cobertes del sòl...) així com canviar el fons (topogràfic o ortofotomapa). Per cada conca es mostren 12 fitxes de paràmetres químics, d'entorn i de la qualitat biològica. Uns cercadors permeten localitzar ràpidament el punt de mostreig, el municipi, la comarca o la conca desitjada.

En la mateixa pàgina, s'ofereix informació sobre els diferents índexs i paràmetres que s'usen per caracteritzar l'estat ecològic dels rius. També es mostren fotografies, dibuixos i claus d'identificació dels insectes aquàtics usats per caracteritzar l'estat ecològic dels rius.

La iniciativa ha estat promoguda per la Diputació de Barcelona mitjançant la seva Oficina Tècnica d'Acció Territorial de l'Àrea d'Espais Naturals i l'ha portat a terme el Departament d'Ecologia de la Universitat de Barcelona amb la col·laboració de diverses institucions. Aquests estudis van iniciar-se l'any 1994 i es van editar en paper fins l'any 2000.

Per facilitar la seva consulta i interactivitat, l'any 2001 es van començar a editar en Cd-Rom. I des de l'any 2006 fins ara, s'ha fet un pas més per apropar la informació a la ciutadania i es pot consultar també a la pàgina web de l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.

Article: MónSOStenible
Font: Diputació de Barcelona

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook