Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 24 de juliol del 2011

Les lleis omnibús superen el debat parlamentari amb el rebuig dels ecologistes

Les organitzacions ecologistes de Catalunya qualifiquen de "greu sordesa democràtica" la decisió del Parlament i anuncien la seva impugnació per la vulneració de normatives europees i estatals. Les organitzacions ecologistes lamenten que el Parlament "hagi perdut l'oportunitat de rectificar i recuperar credibilitat democràtica retirant les polèmiques tres lleis òmnibus", apel·len " la necessitat de garantir la plena validesa jurídica de les lleis en tràmit" i anuncien l'inici de comunicacions i denúncies per l'incompliment del marc jurídic internacional, europeu i estatal.
Les organitzacions ADENC-EdC, Associació de Naturalistes de Girona-EdC, CEPA-EdC, DEPANA, Ecologistes en Acció de Catalunya (EeAC), Ecologistes de Catalunya (EdC), Grup de Defensa del Ter-EdC, Grup Naturalistes d'Osona,IAEDEN-EdC, IPCENA-EdC, SEO/BirdLife i WWF ja vàren denunciar el procediment d'elaboració i tramitació de l'avantprojecte de llei i la manca de justificació tècnica que demostrés els beneficis del suposat interès general que el seu títol indicava. Els ecologistes consideren que "les modificacions presentades comporten la pèrdua de garanties i drets dels ciutadans amb un greu retrocés en qüestions ambientals, tot i sense tenir en compte les de caràcter social".

La proposta de modificació de més d'una vintena de normatives ambientals va ser replicada per les organitzacions ecologistes en el període d'informació pública de l'avantprojecte de llei amb la presentació d'al·legacions sobre les vulneracions al dret de participació i informació ciutadana, així com als canvis en les lleis de residus, aigua, medi natural i prevenció i control ambiental, entre altres. Les organitzacions alerten de la "deriva antidemocràtica" que significa la superació del debat a la totalitat (Parlament, 21-7-2011) i de l'agreujament de la "crisi de legitimitat d'un Parlament que s'ha mostrat impermeable a la contestació social sobre aquestes lleis".

En un comunicat, les organitzacions ecologistes anuncien "que iniciarem comunicacions, actes impugnatoris o denúncies davant les administracions i instàncies competents per la vulneració directa de legislació internacional, europea i estatal d'alguns dels articles de les tres lleis. D'altra banda, esperem resposta a la petició que hem realitzat a tots els grups parlamentaris per tal que sol·licitin un dictamen previ al Consell de Garanties Estatutàries amb l'objectiu d'escatir la plena validesa jurídica d'uns projectes de llei que acumulen, sota títols genèrics, la derogació o modificació d'un nombre de lleis de caràcters sectorials ben diferenciats".

Segons les organitzacions ecologistes, els antecedents i la tramitació d'urgència no són un bon precedent que inspiri confiança en la independència, rigorositat i transparència del treball parlamentari que resta a la tramitació de les lleis. Malgrat tot, les organitzacions diuen esperar  "responsabilitat política per un ampli i veritable debat social i parlamentari en el procés de presentació d'esmenes parcials fins a l'aprovació final de les lleis. El debat està en la societat, i es legitima en el Parlament. Evitar el debat és deslegitimar les mateixes decisions del Parlament".
Article: MónSOStenible
Font: Entitats ecologistes

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook