Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 20 d'agost del 2013

Les depuradores catalanes generen prop de 120.000 tones de biosòlids durant el 2012 que es destinen a l'aplicació en el sòl i a la valorització energètica

Les depuradores catalanes han generat prop de 120.000 tones de biosòlids (matèria seca) durant el 2012, que es destinen en un 61,7% a l'àplicació en el sòl (agricultura, jardineria i restauració de pedreres) i en un 36,3% per a la valorització energètica, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua. Així s'aprofita el 98% dels residus generats durant el procés de depuració a les 439 depuradores en servei a Catalunya a finals de l'any passat. Tot i això, s'ha de tenir en compte que les depuradores de Besòs/Montcada i Baix Llobregat acumulen el 43% del total de la producció de biosòlids a Catalunya durant el 2012.
Article: MónSOStenible
Font: ACA-DTS

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook