Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 10 de febrer del 2011

Les condicions meteorològiques excepcionals dificulten la dispersió de contaminants i modulen la gestió de la velocitat

Actualment, s'està implantant la segona fase de la mesura de la gestió de la velocitat. El Servei Català de Trànsit, que és l'organisme competent a Catalunya, regularà la velocitat màxima de circulació per trams de via segons les condicions de contaminació (es tindran en compte situacions persistents de contaminació elevada), la congestió i la seguretat del trànsit. En aquests moments, les concentracions de dioxid de nitrògen, que bàsciament procedeixen del trànsit, són les principals responsables de la contaminació.
Condicions meteorològiques considerades en la gestió de la velocitat
Els nivells de contaminació atmosfèrica depenen bàsicament de tres factors: les emissions, l'orografia i la meteorologia. Una vegada els contaminants s'han emès a l'atmosfera, aquests pateixen transformacions, en especial són transportats pel vent i es barregen amb l'aire net de l'entorn. Aquests dos factors dilueixen les concentracions i propicien que els nivells de contaminants disminueixin. Totes les situacions meteorològiques que dificulten aquests dos fenòmens incrementen la contaminació. Les inversions tèrmiques són les condicions meteorològiques que afecten més negativament la contaminació atmosfèrica, especialment les associades a situacions anticiclòniques persistents.


Situacions meteorològiques adverses per a la qualitat de l'aire

Les situacions meteorològiques que poden afectar la qualitat de l'aire, augmentant els nivells de contaminants, són les inversions de subsidència associades a un anticicló. Aquests fenòmens poden arribar a ser persistents i afectar la dispersió dels contaminants.

Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook