Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 11 de febrer del 2014

Les ADF i la Diputació es coordinen en materia de prevenció d'incendis

El diputat d'Espais Naturals i Medi Ambient, Joan Puigdollers, ha signat un conveni marc entre la Diputació de Barcelona i el Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya (SFADF) en matèria de prevenció d'incendis forestals. L'objectiu d'aquest conveni, signat a l'Ajuntament de Balsareny coincidint amb el 20è aniversari dels grans incendis forestals de la Catalunya Central, és establir mecanismes de comunicació i coordinació entre els diversos actius que intervenen en la prevenció, de cara a minimitzar els seus efectes en el conjunt del territori.
El conveni assenyala també la necessitat de potenciar la participació ciutadana en programes de prevenció i de la participació de la propietat privada en els plans municipals de prevenció d'incendis forestals, així com de la coordinació de les ADF i les seves federacions per augmentar la seguretat de les seves accions preventives i la seva actuació en situacions d'emergència. La coordinació que s'ofereix és tant en tasques de prevenció com de primera intervenció i col·laboració en l'extinció, i constitueix l'estructura preventiva en matèria rural més important de Catalunya. Les agrupacions de Defensa Forestals (ADF), creades el 1986, són entitats formades per voluntaris, propietaris i ajuntaments, amb la finalitat de tenir una acció de primera intervenció sobre el territori en casos d'emergència i per a la realització de treballs coordinats en tasques preventives. Es tracta, a més, d'un model típicament català que ha estat adoptat a altres països d'Europa, i d'una forma especial a la Gran Bretanya.

L'any 1999 es va constituir el Secretariat de Federacions d'ADF de Catalunya amb l'objectiu de potenciar i coordinar les seves accions davant les entitats i institucions supracomarcals, entre les quals la Diputació de Barcelona, que des de l'any 1996 desenvolupa el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PIV) en el territori de la seva demarcació.

A la demarcació de Barcelona, el SFADF dóna servei a les nou federacions d'ADF existents i les 131 ADF que inclouen. En el conjunt de Catalunya, el Secretariat dóna cobertura a més de 12.000 persones que formen part de les més de 300 ADF existents i als 675 municipis que hi participen.

 

Article: MónSOStenible
Font: Diputació de Barcelona

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook