Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dissabte, 14 de març del 2020

L'eruga barrinadora del margalló, una espècie exòtica invasora, és detectada al Parc del Garraf

Tècnics del Parc de Garraf de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, han confirmat la presència de l'eruga barrinadora de les palmeres (Paysandisia archon), una papallona originària d'Amèrica del sud que ataca diferents espècies de palmàcies i pot arribar a provocar la seva mort, a una finca situada dins el Parc del Garraf propietat de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. L'avís el va donar el mateix personal de la finca, que va alertar als tècnics del parc de l'afectació que patien alguns margallons.
 -  -  <br />  <br />

Típics danys de la fulla del margalló provocats per l'eruga barrinadora del margalló.
Foto: Eulàlia Gómez

Des que s'ha confirmat la presència de l'eruga en diferents exemplars de margallons (Chamaerops humilis), una de les diferents espècies de palmàcies, endèmica de les regions mediterrànies, el Parc del Garraf, conjuntament amb tècnics de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, així com amb investigadors de la Universitat de Lleida i del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, han delimitat el focus i estan treballant en la retirada dels margallons afectats per minimitzar el risc d'expansió d'aquesta plaga exòtica. A partir d'aquesta primera troballa, a banda de l'actuació de contenció de la zona afectada, s'han incrementat les mesures preventives intensificant, per exemple, les prospeccions per a detectar altres possibles exemplars de margalló afectats, ja que es tracta d'una planta molt habitual també en jardins públics i particulars de la costa mediterrània. En aquest sentit, des del Parc del Garraf es remarca la importància de la col·laboració ciutadana per a la detecció precoç d'aquesta plaga, per poder gestionar-la just en el moment de la seva arribada abans que es propagui.

Els resultats dels últims estudis científics donen suport a la idea que l'erradicació precoç és la millor manera, potser l'única, de prevenir brots de l'eruga barrinadora del margalló en zones recentment colonitzades. És per això que si es detecta una possible afectació, és important donar l'avís al Parc del Garraf [c/e p.garraf@diba.cat ].

L'eruga barrinadora de les palmeres és una papallona originària d'Amèrica del sud que ataca diferents espècies de palmàcies i pot arribar a provocar la mort de l'exemplar. D'entre la vintena d'espècies de palmeres que pot afectar aquesta plaga trobem el margalló (Chamaerops humilis). Aquesta espècie exòtica invasora es va introduir accidentalment a Espanya a través de palmells ornamentals infestats. A les Illes Balears ha provocat greus impactes en jardins i en poblacions naturals de margalló des del 2002.

De colors vistosos, marró clar i amb les ales posteriors de color vermell, negre i blanc, la papallona és de grans dimensions, amb una envergadura alar de 8-10 cm. Es pot veure volant durant el dia des de finals de maig fins a finals de setembre. Les larves són les que entren a la soca del margalló i causa els danys a les plantes, primer comencen a menjar les fulles tendres i després penetren al tronc i mengen l'ull, matant el peu de margalló.

La simptomatologia d'afectació d'aquesta plaga és diferent en les diferents parts de la planta. Els símptomes més fàcilment apreciables són els forats a les fulles, disposant-se de manera circular i simètrica i afectant diversos segments d'aquesta a la mateixa alçada. Anteriorment, l'eruga ha estat menjant aquesta part de la fulla a l'interior del tronc.

Un altre símptoma que indica que hi ha erugues menjant a l'interior de tronc és la presència de serradís i melassa a la part exterior de la corona del margalló. En cas de detectar aquests símptomes així com la presència de la papallona, és molt important donar l'avís per tal que s'actuï precoçment i evitar l'expansió, i danys més importants, d'aquesta plaga.

Article: MónSOStenible
Font: Diputació de Barcelona

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Enllaços

Més informació general sobre aquesta plaga

Informació relacionada