Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 29 de març del 2010

L'Audiència Nacional dóna llum verda a Greenpeace perquè presenti la demanda contra el procés del cementiri nuclear

L'Audiència Nacional, en una resolució del 23 de març, ha citat Greenpeace que presenti la demanda que va anunciar contra la resolució de la Secretaria d'Estat d'Energia relativa a la recerca de candidats per allotjar el cementiri nuclear centralitzat . A finals del passat mes de febrer, Greenpeace i Ecologistes en Acció van anunciar la interposició d'un recurs per impugnar l'esmentada resolució sobre el magatzem nuclear (MTC). Greenpeace presentarà també al?legacions al procés obert sobre la idoneïtat de les candidatures seleccionades per Industria
Segons Greenpeace, "el procés de recerca d'emplaçament per al cementiri nuclear iniciat pel Ministeri d'Indústria i l'Empresa Nacional de Residus Radioactius (ENRESA, que depèn del propi Ministeri) s'ha caracteritzat per la seva falta de transparència, per l'absència de mecanismes de participació pública, per l'actuació a l'esquena dels ciutadans i per la recerca de candidats, que s'ha negociat en secret". En aquest sentit, Greenpeace entén que el Ministeri ha inclomprert el conveni d'Aarhus (Dinamarca, 25-6-98), ratificat per Espanya (15-12-2004) i en vigor des del 29 de març del 2005, que reconeix el dret a l'accés a la informació, la participació del públic a la presa de decisions i l'accés a la justícia en matèria de medi ambient. D'altra banda, Greenpeace ha finalitzat les al•legacions que enviarà al secretari d'Estat d'Energia, Pedro Marín Uribe (que al seu torn és el president de la Comissió Interministerial per a la selecció de l'emplaçament de MTC), després de l'obertura el passat 6 de març d'un període d'al•legacions sobre la idoneïtat de les nou candidatures actualment existents per allotjar el cementiri nuclear.

Greenpeace entén que el Ministeri, a més d'incomplir el convenir d'Aarhus, " també ha obviat els drets reconeguts en la Llei 33/2007, de 7 de novembre, de reforma de la Llei 15/1980, de 22 d'abril, de creació del Consell de Seguretat Nuclear tant en el preàmbul com en l'articulat"

A més, Greenpeace afegeix que, "malgrat haver transcorregut més de dos anys des de l'aprovació de la modificació de l'esmentada Llei de Seguretat Nuclear, no s'ha constituït el Comitè Assessor de Seguretat Nuclear que la pròpia Llei preveu com un mecanisme de participació de gran rellevància, i tot això malgrat haver-se presentat per Greenpeace diverses reclamacions. Tot això implica la nul•litat de ple dret del procediment de conformitat amb el disposat a l'article 62 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú".

L'associació ecologista, en veu del responsable de la campanya d'Energia Nuclear, Carlos Bravo, demana al president Zapatero "que faci un exercici de sensibilitat democràtica i paralitzi aquest procés de recerca de candidats per al cementiri nuclear, que només ha generat rebuig social i territorial i un enorme grau de crispació en els municipis candidats i les comarques afectades"

Greenpeace recorda que totes les comunitats autònomes en les quals es troben els municipis que han presentat la seva candidatura al Ministeri d'Indústria han mostrat ja el seu rebuig d'allotjar al seu territori aquest cementiri nuclear.

Davant d'aquest rotund rebuig territorial del projecte del ministre Miguel Sebastián de construir un cementiri nuclear centralitzat, sumat al rebuig social que ha generat el projecte, Greenpeace considera que el procés emprès pel Ministeri d'Indústria es pot considerar com un fracàs.

Article: MónSOStenible
Font: a partir de dades facilitades per Greenpeace

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook