Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 17 de desembre del 2010

L'Associació Hàbitats alerta sobre la necessitat de recuperar el bosc de ribera

L'Informe 2010 sobre l'estat dels rius i rieres de Catalunya, que elabora anualment l'Associació Hàbitats, constata una millora dels ecosistemes fluvials durant els últims deu anys, però alerta sobre la necessitat de continuar treballant pel medi ambient malgrat el context actual de crisi. L'Informe 2010 manté la tendència dels darrers anys i confirma la qualitat de les aigües, però pel que fa al bosc de ribera, les dades també mostren que el seu estat no avança al mateix ritme que la qualitat de l'aigua. En aquest sentit es destaca la necessitat que els boscos de ribera assoleixin més protagonisme i que recuperin la vegetació autòctona.
Els resultats de l'Informe Anual del 2010 confirmen la qualitat de les aigües. Els paràmetres fisicoquìmics no mostren valors fora del normal, mentre que l'índex biòtic de macroinvertebrats mostra una qualitat elevada, especialment a la primavera, ja que les pluges i nevades d'enguany han aportat volums addicionals d'aigua als rius.

Aquests resultats mostren com un major cabal porta implícita una major qualitat dels rius i, per aquest motiu, cal continuar treballant i reflexionant sobre l'ús dels recursos fluvials per tal de preservar-los.

Enguany, l'Informe ha introduït un índex d'hàbitat que mostra un mapa on el 79% dels trams analitzats presenten un hàbitat amb alteracions, antròpiques o naturals, que poden afectar a la comunitat de macroinvertebrats.

Es fa necessària la recuperació del bosc de ribera
En relació al bosc de ribera, les dades també mostren que el seu estat no avança al mateix ritme que la qualitat de les aigües. És necessari que els boscos de ribera assoleixin més protagonisme, per tal d'assegurar la seva recuperació. "No ens podem relaxar en la millora i gestió dels ecosistemes fluvials"
A l'acte de presentació de l'Informe Anual 2010 (Barcelona, 16-12-2010), els responsables de l'Associació Hàbitats s'han mostrat satisfets sobre la millora constant dels rius i rieres des del 1997, any de naixement del Projecte Rius. A més destaquen la conformació de nous grups de voluntaris en rius i rieres on l'entitat comptava amb poques dades fins al moment

L'entitat ha conclòs la presentació apuntant que les dades són en línies generals positives però no ens podem relaxar en la millora i gestió dels ecosistemes fluvials. El context de crisi econòmica i les pors i incerteses que genera no poden afectar l'important treball que s'ha dut a terme en els últims anys. A més, es reivindica la participació ciutadana com a element clau en consecució dels objectius de millora dels espais fluvials i d'una societat més crítica i responsable.

Article: MónSOStenible
Font: Associació Hàbitats-Projecte Rius

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook