Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 15 de gener del 2013

L'Ajuntament de Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat, adopta un nou sistema de gestió de l'energia elèctrica per millorar-ne l'eficiència

Es tracta d'una nova aplicació que permet fer la gestió de la comptabilitat energètica i de l'inventari energètic; extreure resultats amb les eines d'anàlisi i amb les alarmes que es poden personalitzar i programar amb diferents paràmetres; fer llistats i informes sobre el consum elèctric, i detectar errors de facturació i mal funcionament d'equips. L'objectiu d'aquesta eina de gestió és fer un ús més eficient de l'energia elèctrica i optimitzar -i si es pot- reduir la despesa en aquest apartat.
Un aplicatiu informàtic permetrà centralitzar les dades del consum per poder-les analitzar i optimitzar la despesa

L'Ajuntament de Castellví de Rosanes fa un pas més en l'ús eficient de l'energia amb l'adopció d'un nou sistema de gestió que permetrà, a través d'un aplicatiu informàtic, centralitzar les dades de consum elèctric de les diferents dependències i instal·lacions municipals. Aquest fet possibilitarà l'anàlisi detallat de la informació disponible de cara a aplicar mesures per optimitzar la despesa. Aquest primer pas es podria ampliar, en el futur, amb l'anàlisi d'altres fonts energètiques utilitzades per l'ajuntament.

L'aplicatiu, anomenat gemweb2.0, permet fer la gestió de la comptabilitat energètica i de l'inventari energètic; extreure resultats amb les eines d'anàlisi i amb les alarmes -que es poden personalitzar i programar amb diferents paràmetres; fer llistats i informes sobre el consum elèctric, i detectar errors de facturació i malfuncionament d'equips. L'objectiu d'aquesta eina de gestió és fer un ús més eficient de l'energia elèctrica i optimitzar -i si es pot, reduir- la despesa en aquest apartat. Aquest fet és especialment important tenint present l'escenari actual, marcat per successives pujades de tarifes, fet que implica que tot i que es mantingui el consum estable, el cost es va incrementant al llarg del temps.

Ampliat el termini de l'actual acord marc per al subministrament d'electricitat
L'Ajuntament de Castellví de Rosanes està adherit a l'acord marc per al subministrament d'electricitat destinat a les entitats locals de Catalunya, fet que comporta la integració del municipi en aquest sistema de contractació centralitzada d'electricitat.
L'acord marc va ser adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Unión Fenosa Comercial SL l'any 2010. La comissió executiva de l'esmentat consorci va modificar aquesta passada tardor, per motius d'interès públic, el termini d'execució de l'acord marc, ampliant-lo fins al pròxim 31 de març, motiu pel qual l'Ajuntament ha subscrit també aquesta ampliació. Per tant, Unión Fenosa Comercial SL seguirà essent la principal empresa subministradora d'electricitat fins a l'esmentada data.

Paral·lelament, el Consorci Català pel Desenvolupament Local va aprovar també aquesta passada tardor el plec de clàusules administratives particulars per a la licitació d'un acord marc pel subministrament d'electricitat i gas natural per a l'any 2013, amb vigència a partir de l'1 d'abril i fins al 31 de març del 2014. Quan s'hagi finalitzat el procés de licitació, quedaran determinats els preus i la companyia adjudicatària durant l'esmentat període. Quedarà pendent, llavors, que l'Ajuntament de Castellví valori si s'adhereix al nou acord marc per al 2013.

Article: MónSOStenible
Font: Ajuntament Castellví de Rosanes

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook