Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 3 de maig del 2017

L'Agència de Residus i els ens locals estudien noves vies de millora de la gestió dels residus

L'Agència de Residus de Catalunya ha presentat una plataforma en línia d'innovació i intercanvi de coneixements entre els ajuntaments i el sector per assolir els objectius de reciclatge fixats per la Comissió Europea per al 2020. La plataforma és una de les eines del "Compromís local per a la gestió dels residus", que es presentarà al juny. Mitjançant l'adhesió al Compromís, els ens locals es comprometran a fixar objectius en matèria de prevenció i recollida selectiva de residus, i a definir les actuacions que han de permetre el seu assoliment, preveient-se, per a cada actuació, els recursos necessaris i el període previst per a la seva implementació, així com indicadors de seguiment. "L'objectiu és cercar el compromís polític de la societat catalana en pro d'una millora de la gestió dels residus", ha destacat el director de l'ARC, Josep Maria Tost, durant la presentació de la jornada tècnica.
L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha presentat avui una plataforma en línia d'innovació i intercanvi de coneixements entre els municipis i els diferents agents del sector que dona eines per assolir els objectius fixats per la Comissió Europea per al 2020 pel què fa gestió al reciclatge dels residus municipals. Aquesta plataforma s'ha presentat durant la Jornada tècnica sobre el compromís local per a la millora de la gestió de residus, celebrada a Món Sant Benet, i organitzada conjuntament amb els sistemes integrats de gestió d'envasos (SIG) Ecoembes i Ecovidrio, i amb la col·laboració de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l'Associació Catalana de Municipis (ACM), l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Més de 200 representants del món local, conjuntament amb Ecoembes i Ecovidrio, s'ha reunit en una jornada amb l'objectiu de debatre propostes de millora en la gestió dels residus, en el marc del ‘Compromís local per a la millora de la gestió dels residus'

La plataforma posarà a la disposició dels tècnics municipals eines útils i experiències destacables per assolir els objectius fixats. Tost ha detallat: "Hi haurà disponibles més de 50 iniciatives de bones pràctiques de recollida selectiva validades per especialistes que, adaptades a cada realitat, permetran determinar què s'ha de fer en cada cas per millorar en aquesta matèria".

Més enllà d'Europa
La Comissió Europea ha fixat uns objectius ambiciosos gestió de reciclatge dels residus municipals, que es preveu es vegin incrementats en les properes dècades. El Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) fa seus aquests objectius, i fins i tot va més enllà en alguns aspectes. L'objectiu és contribuir a la mitigació del canvi climàtic, a la millora de la qualitat ambiental i a l'estalvi dels recursos. A més, el PRECAT20 recull un ambiciós objectiu de reducció de la generació de residus de cara a 2020: reduir un 60% la recollida selectiva bruta (55% en recollida selectiva neta).

L'assoliment d'aquestes fites, assumides també en les planificacions estratègiques tant d'Ecoembes com d'Ecovidrio, requerirà una important implicació per part dels municipis des del punt de vista tècnic, normatiu, de comunicació i participació de la ciutadania, la societat civil, les administracions i les empreses en els sistemes de recollida existents.
Article: MónSOStenible
Font: ARC

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook