Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 22 de novembre del 2010

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus arrenca al Vallès Oriental amb la campanya DeixaLlibres a les deixalleries de la comarca

Reutilitzar, compartir i donar una nova vida a un llibre usat és l'objectiu de la campanya DeixaLlibres. Aquest projecte permetrà dotar les 25 deixalleries de la comarca del Vallès Oriental i la mòbil amb punts de recuperació de llibres usats. Amb aquest iniciativa, promoguda pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, es pretén allargar la vida útil dels llibres a més de fomentar el seu reciclatge i la seva recuperació. Des del Consorci, es calcula que amb el projecte Deixallibres es podran recuperar més de 3.500 exemplars al llarg de tota la Setmana de la Prevenció de Residus, amb les més de 7.000 persones que visitaran les deixalleries comarcals.
Els usuaris de les deixalleries de la comarca que fan ús del servei d'aquest servei podran escollir un dels llibres que s'ofereixen en intercanvi i que provenen del fons de recuperació que s'han posat en marxa en aquestes instal•lacions.

Des del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, es calcula que amb el projecte Deixallibres es podran recuperar més de 3.500 exemplars al llarg de tota la setmana, amb les més de 7.000 persones que visitaran les deixalleries comarcals.

La presentació de la campanya es va fer a la deixalleria de Parets del Vallès (18-11-2010) i va anar a càrrec del president del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental Joan Seguer, qui va destacar la importància de la lectura com una eina bàsica en la formació integral de les persones i una via d'accés primordial al coneixement i a la cultura.
Article: MónSOStenible
Font: Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, Ajuntament de Parets

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook