Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 20 de maig del 2020

En temps del confinament, la població catalana s'ha decantat per la compra ecològica i de proximitat. La producció ecològica a Catalunya compta amb més de 4.000 operadors i factura 700 milions d'euros

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, CCPAE, publica l'informe anual del 2019 de la producció bio del país, que enguany, per l'estat d'alarma, substitueix a la roda de premsa tradicional. Es confirma el creixement de la Catalunya ecològica: augmenten els operadors en un 7,49%, l'agricultura en un 8,91%, la ramaderia en un 4,75% i les activitats agroalimentàries en un12,47%), així com les facturacions en un 19,28%. Destacar que Barcelona lidera la taula amb 1.638 operadors, Lleida és segona amb 1.019, seguida de Tarragona amb 1.003, i Girona amb 488.En temps del confinament, a causa de la Covid-19, la població catalana s'ha refugiat en la compra de productes ecològics i de proximitat.
El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) és l'autoritat de control i certificació dels productes agroalimentaris ecològics de Catalunya. El Consell és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i autonomia financera, tutelada administrativament pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. El Consell figura a la llista d'autoritats públiques i organismes de control de productes ecològics reconeguts per la Unió Europea.

De l'Informe anual del 2019,  que no s'ha pogut presentar en roda de premsa a causa de la crisi sanitària, el president del CCPAE, David Torrelles, destaca que cada any Catalunya esdevé més ecològica: "El creixement de les produccions i del consum continuen a l'alça. En els darrers deu anys s'han triplicat els operadors i superfície inscrita, doblat les explotacions ramaderes o quadruplicat les activitats agroalimentàries". Torrelles considera que "l'augment continuarà sostingut en el temps, doncs els productors troben en la producció ecològica una oportunitat de canvi i millora, i la població, en temps de la Covid-19, ha incrementat encara més la confiança i el consum de productes ecològics i de proximitat".

Detalls de l'Informe de la producció agrària ecològica de Catalunya 2019

Operadors
El registre d'operadors ecològics va tancar l’any 2019 amb 4.148 operadors ecològics (+7,49%). Destaca l’augment de comercialitzadors, que han augmentat un 27,29%. Els productors dedicats a la producció vegetal han crescut un 5,46%, i els productors ramaders, un 5,51%. Per la seva banda, els elaboradors han pujat un 9,41% i els importadors, un 10,91%.

Per províncies, Barcelona lidera la taula amb 1.638 operadors, Lleida és segona amb 1.019, seguida de Tarragona amb 1.003, i Girona amb 488.

Agricultura
Pel que fa a la superfície de producció ecològica, l'any 2019 s’ha arribat a les 229.609 ha, amb un increment anual del 8,91%.

Lleida és la que més ha crescut en superfície inscrita en termes absoluts, arribant a les 117.537 ha, i Barcelona en percentatge, creixent un 8,68%. Observant només els cultius -sense comptar prats, pastures, farratges i superfície de boscos-, Tarragona lidera la taula, amb 15.080 ha de superfície, per les 13.934 ha de Barcelona o les 12.280 ha de Lleida. Girona compta amb 3.397 ha.

Cal destacar els creixements de cultius com els fruiters (1.503 ha,+12,80%), la vinya (18.632 ha, +11,70%) o els cereals (8.286 ha, +11,06%). Els cultius majoritaris són els típics del mediterrani com ara la vinya, les oliveres i els cereals.

Per la seva banda, els prats, les pastures i els farratges han arribat a les 160.116 ha, augmentant un 9,85%; i els boscos, els matolls i la recol·lecció silvestre, a les 24.801 ha amb un 4,11% d'increment.

Ramaderia
La ramaderia ecològica, ha tancat l’any 2019 amb 971 explotacions (+4,75%). El vaquí de carn continua com l’orientació ramadera més implantada amb 500 explotacions (+6,38%). Destaquen, però, les evolucions del vaquí de llet (14 explotacions, +55,56%), l’avicultura de carn (51 explotacions, +24,39%) o el porcí (16 explotacions, +23,08%).

Per províncies, Lleida encapçala la taula amb 437 explotacions (+4,30%), seguida de Girona amb 312 (+4,35%), Barcelona amb 189 (+3,85%), i Tarragona amb 33 (+22,22%), que és la que més ha crescut en percentatge.

Agroindústria
L'any 2019, Catalunya ha arribat a les 2.264 a les activitats agroalimentàries, que continuen creixent de forma important (+12,47%), en la línia sostinguda dels darrers anys.

Destaquen, en primer lloc, la comercialització i/o distribució, amb 475 activitats (20,98% del total, +16,71%); en segon lloc, l’elaboració i/o embotellament de vins, caves i escumosos, amb 273 activitats (12,06% del total, +13,28%); en tercer lloc, l’emmagatzematge (240 activitats, 10,60% del total, +23,71% d’augment); en quart lloc, la importació (122 activitats, 5,39% del total, +11,93% d’augment), i en cinquè lloc, la fabricació i/o envasament d’olis i greixos (115 activitats, 5,08% del total, +6,48%).

Encara que més minoritaris, cal esmentar els creixements importants d'altres activitats com ara la transformació de la producció hortofructícola (114 activitats, +11,76%), la manipulació, envasament i transformació de grans (74 activitats, +17,46%),  la manipulació i/o envasament de la producció hortofructícola (71 activitats, +16,39%) i la fabricació i/o comerç. de productes per alimentació animal (45 activitats, +15,38%).

Per províncies, Barcelona és capdavantera amb 1.248 activitats agroindustrials (+13,97% respecte 2018), i concentra més del 55,12% de les activitats transformadores, de comercialització i d’importació. Va seguida de Tarragona, que, amb 426 activitats (+9,79%), és l’altre pol agroindustrial ecològic català; Lleida, acaba l’any amb 352 empreses
agroalimentàries (+15,03%) i sent la que més ha crescut; mentrestant Girona tanca amb 238 (+6,25%).

Volum de facturacions
El creixement de facturacions del sector ecològic català del darrer exercici econòmic comptabilitzat (2018) va ser del 19,28%, arribant als 697,52 milions d’euros de volum facturat.

Els subsectors més importants en volum de negoci són, en primer lloc, la comercialització i distribució, amb 163,27 milions d'euros; en segon lloc, el vitivinícola (134,66 milions d'euros); i en tercer lloc, el sector de la producció i transformació hortofructícola (111,10 milions d'euros).

El 87,28% del volum de facturació correspon als operadors elaboradors, comercialitzadors i importadors. Mentrestant, el 12,72% restant correspon a la producció vegetal i ramadera.

El destí majoritari dels productes ecològics obtinguts a Catalunya continua sent el consum intern amb 253,34 milions d'euros (41,61% del total). Mentrestant, a la resta de l’Estat s’hi van destinar 132,48 milions d’euros (21,76%). Les vendes a d'altres països de la Unió Europea van pujar a 145,25 milions d’euros (23,86%) i l’exportació a països tercers fora de la UE es va elevar als 77,74 milions d’euros (12,77%).

Pel que fa a la comercialització a altres països de la Unió Europea o a l’exportació, són importants els subsectors següents: en el cas del subsector de fruita, hortalisses i productes transformats hortofructícoles un 66,73% té com a destí altres països de la Unió Europea.

En el subsector del cultiu de fruits secs i/o manipulació, elaboració i envasament de fruits secs, un 58,8% es destinat a la UE o a països tercers.

En el cas del sector de l’oli d’oliva encara és més clar el pes de l’exportació. Un 69,16% de les vendes van tenir com a destí la Unió Europea o països tercers.

Activitat de control i certificació
Pel que fa a l'activitat d'inspecció, l'any 2019 es van generar 637 expedients d’inscripció (dels quals 477 van acabar amb visita d'inscripció), 920 expedients d'ampliació de dades del Registre -comptant controls físics i documentals-, i un total de 3.755 visites de seguiment de la certificació.

La suma total va suposar un increment anual de del 11,95% en volum d'auditories. Els expedients d’inscripció van créixer un 21,33%, els d’ampliació un 20,89% i els de seguiment un 8,56%.

L’any 2019 es van prendre un total de 499 mostres a 386 operadors, que va suposar presa de mostra al 9,28% del total d’operadors (la norma estableix que s'ha de s'han de prendre i analitzar mostra de producte certificat a un mínim del 5% dels operadors subjectes a control).

El resultat de les analítiques va donar 52 positius, un 10,42% del total de 499 mostres.

La previsió d’inspeccions per aquest 2020 és de 4.153 inspeccions de seguiment de la certificació, un 6,03% més que la previsió de l'any anterior.

Pel que fa a l'activitat de certificació, durant l'any 2019, el Comitè de Certificació ha valorat 6.239 expedients i ha tramitat 16.621 autoritzacions de productes nous o actualitzacions de producte, un 4,25% més que l'any anterior. S'han emès 6.359 certificats de conformitat, un 8% d'augment.

Durant el 2019, el Comitè de Certificació ha proposat dues suspensions cautelars, 61 retirades de les indicacions protegides i 55 propostes d'obertura d'expedient sancionador.

Adaptació dels serveis del CCPAE durant l'estat d'alarma

L'entitat de control i certificació ha adaptat els seus serveis a causa de l'estat d'alarma decretat, posant en marxa l'administració telemàtica, en col·laboració amb el Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya, AOC.

El CCPAE ha estrenat seu electrònica perquè els operadors o sol·licitants puguin presentar sol·licituds o altres tràmits, a través de la plataforma e-TRAM, i també ja pot notificar telemàticament amb l'e-NOTUM.

El Consell va posar en marxar un pla de contingència des del 16 de març, seguint les instruccions i recomanacions de les autoritats competents. Aquest pla ha permès implementar el teletreball a tota la plantilla i ha substituït l'atenció presencial o telefònica a la ciutadania -l'oficina roman tancada- per l'atenció telemàtica per correu electrònic o a través del web ccpae.cat.

Des del principi de l'estat d'alarma, es van suspendre les inspeccions in situ a les instal·lacions dels operadors i s'han dut a terme algunes auditories telemàtiques, en funció dels criteris establerts per la Unió Europea i les autoritats competents. Aquesta setmana s'han reactivat les auditories presencials amb totes les mesures de prevenció acordades en el pla de contingència.

Documentació

 Informe de la producció agrària ecològica a Catalunya 2019 [PDF]

 Annex: recull de taules i gràfics 2000-2019 per subsectors i províncies [PDF]
 

Article: MónSOStenible
Font: CCPAE

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

La superfície de producció ecològica, l'any 2019 ha arribat a les 229.609 ha, amb un increment anual del 8,91%.  Lleida és la província que més ha crescut en superfície inscrita en termes absoluts, arribant a les 117.537 ha, i Barcelona en percentatge, creixent un 8,68%. Observant només els cultius -sense comptar prats, pastures, farratges i superfície de boscos-, Tarragona lidera la taula, amb 15.080 ha de superfície, per les 13.934 ha de Barcelona o les 12.280 ha de Lleida. Girona compta amb 3.397 ha.  Cal destacar els creixements de cultius com els fruiters (1.503 ha,+12,80%), la vinya (18.632 ha, +11,70%) o els cereals (8.286 ha, +11,06%). Els cultius majoritaris són els típics del mediterrani com ara la vinya, les oliveres i els cereals.  Per la seva banda, els prats, les pastures i els farratges han arribat a les 160.116 ha, augmentant un 9,85%; i els boscos, els matolls i la recol·lecció silvestre, a les 24.801 ha amb un 4,11% d'increment La superfície de producció ecològica, l'any 2019 ha arribat a les 229.609 ha, amb un increment anual del 8,91%. Lleida és la província que més ha crescut en superfície inscrita en termes absoluts, arribant a les 117.537 ha, i Barcelona en percentatge, creixent un 8,68%. Observant només els cultius -sense comptar prats, pastures, farratges i superfície de boscos-, Tarragona lidera la taula, amb 15.080 ha de superfície, per les 13.934 ha de Barcelona o les 12.280 ha de Lleida. Girona compta amb 3.397 ha. Cal destacar els creixements de cultius com els fruiters (1.503 ha,+12,80%), la vinya (18.632 ha, +11,70%) o els cereals (8.286 ha, +11,06%). Els cultius majoritaris són els típics del mediterrani com ara la vinya, les oliveres i els cereals. Per la seva banda, els prats, les pastures i els farratges han arribat a les 160.116 ha, augmentant un 9,85%; i els boscos, els matolls i la recol·lecció silvestre, a les 24.801 ha amb un 4,11% d'increment A causa del confinament, generat per la crisi sanitària de la Covid-19, la població catalana s'ha refugiat en la compra de productes ecològics i de proximitat A causa del confinament, generat per la crisi sanitària de la Covid-19, la població catalana s'ha refugiat en la compra de productes ecològics i de proximitat La ramaderia ecològica, ha tancat l'any 2019 amb 971 explotacions (+4,75%). El vaquí de carn continua com l'orientació ramadera més implantada amb 500 explotacions (+6,38%). Destaquen, però, les evolucions del vaquí de llet (14 explotacions, +55,56%), l'avicultura de carn (51 explotacions, +24,39%) o el porcí (16 explotacions, +23,08%).  Per províncies, Lleida encapçala la taula amb 437 explotacions (+4,30%), seguida de Girona amb 312 (+4,35%), Barcelona amb 189 (+3,85%), i Tarragona amb 33 (+22,22%), que és la que més ha crescut en percentatge La ramaderia ecològica, ha tancat l'any 2019 amb 971 explotacions (+4,75%). El vaquí de carn continua com l'orientació ramadera més implantada amb 500 explotacions (+6,38%). Destaquen, però, les evolucions del vaquí de llet (14 explotacions, +55,56%), l'avicultura de carn (51 explotacions, +24,39%) o el porcí (16 explotacions, +23,08%). Per províncies, Lleida encapçala la taula amb 437 explotacions (+4,30%), seguida de Girona amb 312 (+4,35%), Barcelona amb 189 (+3,85%), i Tarragona amb 33 (+22,22%), que és la que més ha crescut en percentatge El registre d'operadors ecològics va tancar l'any 2019 amb 4.148 operadors ecològics (+7,49%). Destaca l'augment de comercialitzadors, que han augmentat un 27,29%. Els productors dedicats a la producció vegetal han crescut un 5,46%, i els productors ramaders, un 5,51%. Per la seva banda, els elaboradors han pujat un 9,41% i els importadors, un 10,91%.  Per províncies, Barcelona lidera la taula amb 1.638 operadors, Lleida és segona amb 1.019, seguida de Tarragona amb 1.003, i Girona amb 488 El registre d'operadors ecològics va tancar l'any 2019 amb 4.148 operadors ecològics (+7,49%). Destaca l'augment de comercialitzadors, que han augmentat un 27,29%. Els productors dedicats a la producció vegetal han crescut un 5,46%, i els productors ramaders, un 5,51%. Per la seva banda, els elaboradors han pujat un 9,41% i els importadors, un 10,91%. Per províncies, Barcelona lidera la taula amb 1.638 operadors, Lleida és segona amb 1.019, seguida de Tarragona amb 1.003, i Girona amb 488

Enllaços

Web del CCPAE Informe de la producció agrària ecològica a Catalunya l'any 2019 Recull d'estadístiques del sector ecològic a Catalunya entre el 2000 i el 2019

Informació relacionada