Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 14 de desembre del 2018

Granollers construirà el 2019 la primera xarxa de calor per biomassa per escalfar equipaments i instal·larà plaques solars a l'EMT

La primera xarxa de calor per biomassa escalfarà cinc equipaments públics a la ciutat de Granollers i està previst que es comenci la seva construcció l'any vinent. També a principis del 2019 iniciaran les obres de la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a l'Escola Municipal del Treball, uns dels projectes més votats dels pressupostos participatius. Amb aquestes iniciatives, Granollers fa un pas endavant en l'impuls de les energies renovables a la ciutat.

  -  -  <br />  <br />  
Plaques solars per produir electricitat
 

Present 
Al Centre Vallès, s’hi han instal·lat un total de 90 mòduls fotovoltaics a la coberta plana de l'edifici. S'estima que aquests panells produiran 36.496 kWh/any, dels quals l'activitat de l'edifici consumirà 31.581 kWh/any, el que suposa un 85% d'autoconsum respecte l'energia elèctrica generada i un 30% si es té en compte el consum d'electricitat del centre al llarg d'un any. Els excendents de producció (caps de setmana, festius, vacances del centre, etc.) s'injectaran a la xarxa elèctrica. Amb el funcionament d'aquesta instal·lació s'evita enviar a l'atmosfera 16,72 Tn CO2eq/any de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH).
S'han instal·lat també panells solars fotovoltaics a les cobertes del centre de Can Cabanyes (2 kWp), les oficines d'Espais Verds al parc firal (0,75 kWp) i a Can Muntanyola. Aquestes tres instal·lacions han entrat en funcionament al llarg de 2018 i eviten enviar a l'atmosfera 12,34 Tn CO2eq/any de GEH. 

Futur

A l’Escola Municipal del Treball, s'instal·laran sistemes solars fotovoltaics ubicats a la coberta dels edificis antic (25,9 kWp) i nou (36,9 kWp). Actualment l'obra està en fase de licitació pública i es preveu iniciar les obres a principis de 2019 per tal de disposar de la instal·lació acabada abans de la fi de curs 2018-2019. S'estima que aquests panells produiran 89.881 kWh/any, el que suposa entre un 60-70% d'autoconsum respecte l'energia elèctrica generada i un 30% si es té en compte el consum d'electricitat al llarg d'un any.
Xarxes de calor de biomassa 
La construcció d'aquestes xarxes permetrà substituir les antigues calderes de gas natural per calderes de biomassa. L’Ajuntament, conscient de formar part de la zona 2 d’especial protecció de l’ambient atmosfèric per NOx i partícules (PM10) del Pla d’Actuació per la Millora de la Qualitat de l’Aire, ha establert com a requisit en el projecte i en l’execució que les emissions de PM10 de les calderes de biomassa a instal·lar siguin inferiors a 40mg/m3, d’acord amb el Reglament (UE) de la Comissió  2015/1189 en relació als requisits de disseny ecològic aplicables a calderes de combustible sòlid. 
1. Xarxa de calor per biomassa per subministrar energia tèrmica a 5 equipaments públics el 2019: Cinema Edison, Escola Salvador Espriu, EMT, EM Salvador Llobet i IES Antoni Cumella. El projecte ha rebut el 2018 el cofinançament de la Diputació de Barcelona i s'executarà durant el 2019. Es preveu que quan entri en funcionament s'evitaran 195,78 Tn CO2 eq i un estalvi de 12.311 euros/any.  
2. Xarxa de calor per biomassa per subministrar energia tèrmica a 7 equipaments públics al 2020: Impremta / Taller d'Artistes, Centre de Cultura Popular i Tradicional La Troca, Escola Ferrer i Guàrdia, Pistes municipals d'atletisme, Pavelló municipal El Parquet, Pavelló municipal El Tub, Institut Carles Vallbona. En cas d'obtenir-se el cofinançament demanada, la previsió d'execució seria a partir de la data d'atorgament i fins al 31/12/2020. Les emissions de GEH que s'evitarien serien de 134,4 Tn CO2 eq i l'estalvi econòmic estimat de 28.042 euros/any.


 

Article: MónSOStenible
Font: Ajuntament de Granollers

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges