Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 6 de març del 2015

La Plataforma LIVE de mobilitat sostenible amplia el radi d'acció a tota Catalunya i incorpora altres tecnologies eficients

L'ampliació de la Plataforma de mobilitat sostenible LIVE, que originàriament respon a les sigles Logística per l'Impuls dels Vehicles Eficients, ha presentat avui la seva ampliació tant en radi d'acció, passant de Barcelona -on ha nascut i crescut- a Catalunya,com en tecnologies eficients i sostenibles . En aquest sentit, manté la promoció de la mobilitat elèctrica, però amplia el ventall a d'altres tecnologies com el gas natural vehicular o l'hidrogen. La nova Plataforma es presenta també renovada en el seu format i presenta una aliança públicoprivada amb més de 20 entitats referents al sector que inverteixes i treballen conjuntament per extrapolar a Catalunya la tasca que des del 2011 es ve fent a Barcelona per promoure la mobilitat elèctrica. La Plataforma LIVE xifra actualment a Catalunya 3.958 vehicles elèctrics i 1.244 vehicles de gas natural, coma resultat de la implementació del seu pla d'acció durant els darrers dos anys.
 -  -  <br />  <br />

Creada el 2011 per promoure la mobilitat elèctrica a Barcelona, la Plataforma LIVE amplia enguany el seu radi d'acció a tota Catalunya i incorpora el gas natural vehicular com a tecnologia de promoció

Des de la seva creació a Barcelona, la Plataforma LIVE ha invertit  més de 300 milions d'euros, entre fons públics i privats, en mobilitat
sostenible a Catalunya

La Plataforma LIVE, mitjançant la implementació del seu pla d'acció durant els darrers dos anys, xifra actualment a Catalunya 3.958 vehicles elèctrics i 1.244 vehicles de gas natural. A més, ha teixit una de les xarxes de recàrrega ràpida i semi-ràpida més denses d'Europa, amb gairebé 700 punts de recàrrega
públics, 19 dels quals són punts de recàrrega ràpida -càrregues de vehicles elèctrics de menys de 30 minuts-.
A Catalunya hi ha un total de 27 estacions de gas natural, de les quals 12 són d'ús públic.

Els membres de la Plataforma LIVE destaquen que les inversions realitzades, l'aplicació de polítiques públiques innovadores i els nous serveis que s'estan duent a terme a través de les iniciatives i eines de treball de la Plataforma LIVE consoliden la percepció a nivell mundial de Barcelona i Catalunya com a HUB internacional del vehicle de baixes emissions. A més, s'està incentivant la millora de la qualitat de l'aire i la reducció del soroll en els sistemes de mobilitat, aspecte que suposa millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Barcelona, i per extensió la seva àrea metropolitana, ja va ser inclosa el 2013 en el top 10 de les ciutats mundials on és més favorable desenvolupar iniciatives de mobilitat sostenible i on aquesta tecnologia s'està introduint de forma més sòlida, segons l'últim informe de l'Agència Internacional de l'Energia (EV
City Outlook). Factors com l'ampliació de les flotes municipals dels ajuntaments metropolitans amb vehicles de baixes emissions, tant cotxes elèctrics purs com, per exemple, bicicletes elèctriques, així com la introducció del vehicle elèctric i de gas en el transport públic -com és el cas del taxi elèctric, amb mes
de 20 unitats ja circulant per l'àrea metropolitana, dels 3 autobusos elèctrics i dels 440 autobusos de gas natural de TMB i els 210 camions de recollida de residus sòlids urbans-, o la recent implantació del Bicing elèctric a la ciutat, reforcen el seu lideratge al sector.

Fort impuls publicoprivat al sector de la mobilitat sostenible
La Plataforma LIVE impulsa accions entorn a la transformació industrial amb l'objectiu de facilitar el creixement de les empreses d'aquest sector i la generació d'ocupació. La finalitat de LIVE és la de coordinar i donar suport als seus membres en el desenvolupament dels projectes, impulsar polítiques estratègiques i nous models de negoci, així com crear una xarxa de coneixement local i internacional.

Mitjançant la Plataforma LIVE s'estan executant projectes i accions pròpies i, al mateix temps, esdevé la taula de treball per transferir coneixement i generar coordinació i sinèrgies entre els projectes que pròpiament executen cadascun dels seus membres.

Entitats i empreses que formen la Plataorma LIVE
LIVE compta amb més de 20 entitats referents en el sector de la mobilitat sostenible i presenta dos nivells de participació: els membres directors i els membres col·laboradors. A nivell director estan presents l'Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), SEAT, Gas Natural Fenosa, ACS, Nissan, Renault i Volkswagen-Audi Espanya.
A nivell col·laborador participen RACC, Endesa, Evectra, Circutor, Avancar, Alphabet, Urbaser, Cimalsa, Creafutur, Simon, Calidad Pascual i Car-bus.
Per aquest any 2015, el pla d'acció de LIVE preveu executar més accions estratègiques de promoció per al sector. El nou pla recull des d'activitats de sensibilització i promoció, fins a iniciatives de treball conjunt amb concessionaris i administracions per facilitar i millorar la gestió de tràmits i beneficis per part dels usuaris finals o la participació en plataformes europees i grups de treball internacionals.

Per la seva part, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i Barcelona de Serveis Municipals, tots ells membres de la plataforma LIVE, impulsen iniciatives públiques que faciliten la progressiva implantació de les tecnologies de propulsió eficients. En aquest sentit s'orienten  la reducció de l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica (IVTM) en la gran majoria dels municipis catalans, la creació de la categoria del Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a flotes de vehicles, la compra verda de vehicles de l'administració, la possibilitat de beneficiar-se de peatges tous, els aparcaments incentivats, poder circular per carrils especials com són els reservats per Vehicles d'Alta Ocupació (carril bus-VAO) i una línia d'ajuts de fins 4.000 € per a vehicles elèctrics i de gas natural per al servei del taxi i que operen dintre de la regió metropolitana de Barcelona.

Per tal de fomentar encara més l'ús dels vehicles de baixes emissions, l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat recentment la gratuïtat de les àrees blava i verda per als propietaris d'aquest tipus de vehicles no residents a la ciutat, ampliant l'exempció de pagament de la qual es beneficiaven fins ara només els usuaris residents.

Des de l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb la col·laboració de Nissan, Renault, BMW, Volkswagen-Audi Espanya i Endesa, entre altres, s'està executant una xarxa de 28 punts de recàrrega ràpida -recàrrega de vehicles elèctrics amb menys de 30 minuts-, repartits per Barcelona i
la seva àrea metropolitana. Aquest projecte, amb 10 punts de recàrrega ràpida ja instal·lats i en funcionament, convertiran la capital catalana en una de les regions internacionals amb més oferta de recàrrega ràpida pública. Aquesta iniciativa s'espera que ajudi a acabar de consolidar la implantació de més taxis elèctrics i més vehicles elèctrics de mercaderies i serveis. Aquesta aposta de l'Ajuntament de Barcelona per la infraestructura de recàrrega es complementa amb la instal·lació de més de 250 punts de recàrrega normal en la xarxa d'aparcaments de B:SM, destinats a usuaris de rotació i a abonats per cobrir les necessitats imprescindibles de recàrrega vinculada o pròpia del propietari.

La Generalitat de Catalunya està treballant en mesures com l'estudi de les millors ubicacions per instal·lar punts de recàrrega en les principals infraestructures viàries de Catalunya, per disposar així d'una xarxa bàsica de corredors de punts de recàrrega ràpida o semi-ràpida per cobrir els desplaçaments a tot el territori català amb vehicles elèctrics. En aquest sentit també s'està negociant la participació en un projecte europeu de definició de corredors sostenibles.

Per la seva part, Gas Natural Fenosa i SEAT han arribat a un acord estratègic per impulsar i potenciar l'ús del gas natural comprimit en l'àmbit de la mobilitat a Espanya. La finalitat d'aquesta aliança és millorar la qualitat de l'aire urbà i contribuir als objectius de sostenibilitat i desenvolupament econòmic.

Des del sector privat, les empreses estan impulsant la innovació i la inversió en mobilitat sostenible, des del llançament al mercat de vehicles propulsats per tecnologies alternatives, la creació de xarxes d'estacions de servei, afavorint oportunitats de negoci i la generació de llocs de treball qualificats relacionats amb aquest sector. En aquest sentit, les inversions realitzades des de l'àmbit privat suposen el 70% del total d'inversió publicoprivada realitzada en mobilitat sostenible a Catalunya.

Beneficis de la mobilitat sostenible
L'interès de la societat i les empreses per la mobilitat sostenible respon a diferents estímuls. Per una banda, existeix una conscienciació real per part de la ciutadania per preservar el medi ambient, i en aquest sentit, tant el vehicle elèctric com el de gas natural comprimit responen a una inquietud cada cop més estesa. El gas natural, com a combustible, redueix les emissions de diòxid de carboni, monòxid de carboni, òxid de nitrogen i material particulat. També cal recordar que l'energia elèctrica no emet cap contaminació a nivell local a l'aire.


Article: MónSOStenible
Font: Plataforma LIVE

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook