Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dissabte, 27 de juny del 2020

Molts estats de la Unió Europea no podran complir els compromisos de reducció d'emissions sense mesures més eficaces per reduir la contaminació

A tot Europa hi ha massa persones que continuen patint un risc molt alt pel fet de respirar l'aire que respiren. Hi ha molts estats membres que cal que prenguin mesures més eficaces per reduir la contaminació i fer front a les emissions atmosfèriques en tots els sectors i, especialment, en el de l'agricultura, el transport i l'energia. Mai hi ha hagut un moment més propici per fer aquests canvis: invertir en un aire més net implica invertir en la salut dels ciutadans i en la protecció del clima i, a més, és l'impuls que necessita la nostra economia. Aquesta és la idea subjacent del pacte verd europeu i la lògica que cal aplicar a les decisions sobre medi ambient», segons ha declarat el comissari europeu de Medi Ambient, Oceans i Pesca, Virginijus Sinkevi?ius en la presentació del primer informe d'avaluació de l'aplicació de la directiva sobre els compromisos nacionals de reducció de les emissions publicat per la Comissió Europea.
 -  -  <br />  <br />

La majoria dels estats membres de la UE no van per bon camí per reduir d'aquí al 2030 la contaminació atmosfèrica i els seus efectes per a la salut

Segons el primer informe de la Comissió d'avaluació de l'aplicació de la directiva sobre els compromisos nacionals de reducció de les emissions publicat per la CE aquest divendres 26 de juny, la majoria dels estats membres corre el risc de no complir els seus compromisos de reducció de les emissions d'aquí al 2025 o al 2030. 

De l'avaluació dels primeres mesures preses pels estats membres de la Unió Europea per reduir les emissions atmosfèriques es desprèn que cal que millori força l'aplicació que fan de la nova normativa europea en matèria d'aire net.

Els estats membres han de fer molts més esforços en tots els sectors per garantir que els ciutadans respirin un aire net i per prevenir malalties respiratòries i morts prematures provocades per la contaminació de l'aire

Hi ha estats membres que estant duent a terme bones pràctiques que haurien de servir d'inspiració a d'altres, però tot i així l'informe posa de manifest la necessitat de prendre encara més mesures per reduir la contaminació atmosfèrica. La Comissió continuarà supervisant i donant suport als esforços que fan els estats membres en aquest sentit mitjançant instruments financers i no financers. Aquests esforços són especialment necessaris en el sector de l'agricultura per reduir les emissions d'amoníac, que és el problema més freqüent i més greu arreu de la UE.

L'aplicació de la normativa en matèria d'aire net és imprescindible si volem fer realitat la nostra «aspiració a gaudir d'una contaminació zero i d'un medi ambient sense substàncies tòxiques» anunciada per la Comissió en el pacte verd europeu i en les seves subsegüents iniciatives. Cal millorar la sinergia amb les polítiques climàtica i energètica i avaluar-les amb més detall d'acord amb els requisits del pacte verd europeu.

Juntament amb aquest informe sobre l'aplicació de la normativa vigent, la Comissió també publica avui, d'una banda, una anàlisi feta per consultors dels programes de control de la contaminació atmosfèrica i de les projeccions d'emissions de cada estat membre i, d'una altra, un informe horitzontal que recull tota aquesta informació referent al conjunt de la UE.

Rerefons

La directiva sobre els compromisos nacionals de reducció de les emissions, que va entrar en vigor el 31 de desembre del 2016, és el principal instrument normatiu per assolir d'aquí al 2030 els objectius del programa «Aire Pur» per a Europa. Un cop s'hagi aplicat del tot, aquesta directiva permetrà de reduir d'aquí al 2030 gairebé un 50 % les repercussions negatives per a la salut de la contaminació atmosfèrica i generarà beneficis importants per al medi ambient i per a la preservació del clima.

La directiva estableix tot un seguit de compromisos de reducció de les emissions durant el període 2020-2029 que han de complir els estats membres i d'altres obligacions més ambicioses d'aquí al 2030 pel que fa a cinc contaminants atmosfèrics importants: els òxids de nitrogen (NOx), els compostos orgànics volàtils no metànics (COVNM), el diòxid de sofre (SO2), l'amoníac (NH3) i les partícules fines (PM2,5)

El compliment per part dels estats membres dels compromisos de reducció de les emissions del 2020 es comprovarà el 2022 quan es disposi de tots els inventaris d'emissions del 2020.

Properes etapes

L'informe referent a l'aplicació de la directiva sobre els compromisos nacionals de reducció de les emissions es completarà més endavant aquest any amb la segona prospectiva sobre el paquet «Aire Net», que aplegarà els resultats actualitzats d'una modelització que revelarà en quina mesura la UE i els estats membres avancen al ritme adequat per assolir els objectius en matèria d'aire net d'aquí al 2030 i encara més enllà.

Més informació

Informe sobre els avenços registrats en l'aplicació de la directiva (UE) 2016/2284 relativa a la reducció de les emissions nacionals de determinats contaminants atmosfèrics

Article: MónSOStenible
Font: CE

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

Els estats membres han de fer molts més esforços en tots els sectors per garantir que els ciutadans respirin un aire net i per prevenir malalties respiratòries i morts prematures provocades per la contaminació de l'aire Els estats membres han de fer molts més esforços en tots els sectors per garantir que els ciutadans respirin un aire net i per prevenir malalties respiratòries i morts prematures provocades per la contaminació de l'aire L'aplicació de la normativa en matèria d'aire net és imprescindible si volem fer realitat la nostra «aspiració a gaudir d'una contaminació zero i d'un medi ambient sense substàncies tòxiques» anunciada per la Comissió en el pacte verd europeu i en les seves subsegüents iniciatives. Cal millorar la sinergia amb les polítiques climàtica i energètica i avaluar-les amb més detall d'acord amb els requisits del pacte verd europeu L'aplicació de la normativa en matèria d'aire net és imprescindible si volem fer realitat la nostra «aspiració a gaudir d'una contaminació zero i d'un medi ambient sense substàncies tòxiques» anunciada per la Comissió en el pacte verd europeu i en les seves subsegüents iniciatives. Cal millorar la sinergia amb les polítiques climàtica i energètica i avaluar-les amb més detall d'acord amb els requisits del pacte verd europeu Hi ha estats membres que estant duent a terme bones pràctiques que haurien de servir d'inspiració a d'altres, però tot i així l'informe posa de manifest la necessitat de prendre encara més mesures per reduir la contaminació atmosfèrica. La Comissió continuarà supervisant i donant suport als esforços que fan els estats membres en aquest sentit mitjançant instruments financers i no financers. Aquests esforços són especialment necessaris en el sector de l'agricultura per reduir les emissions d'amoníac, que és el problema més freqüent i més greu arreu de la UE Hi ha estats membres que estant duent a terme bones pràctiques que haurien de servir d'inspiració a d'altres, però tot i així l'informe posa de manifest la necessitat de prendre encara més mesures per reduir la contaminació atmosfèrica. La Comissió continuarà supervisant i donant suport als esforços que fan els estats membres en aquest sentit mitjançant instruments financers i no financers. Aquests esforços són especialment necessaris en el sector de l'agricultura per reduir les emissions d'amoníac, que és el problema més freqüent i més greu arreu de la UE

Informació relacionada

Dimecres, 17 de novembre del 2021
La Comissió Europea adopta noves propostes per frenar la desforestació, innovar en la gestió sostenible de residus i millorar la qualitat del sòl
Dijous, 25 de juny del 2020
«Del camp a taula» una estratègia europea dissenyada per recuperar un sistema alimentari just, sa i respectuós amb el medi ambient
Dimecres, 11 de desembre del 2019
La Comissió Europea presenta el pacte verd, green deal, per a una transició ecològica al continent