Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 14 de desembre del 2010

La gestió del sòl, protagonista de l'edició 2011del Calendari de bones pràctiques del Parc Agrari del Baix Llobregat

Amb el lema "Viu un sòl viu", el Parc Agrari del Baix Llobregat torna a editar el Calendari de bones pràctiques agràries, que respon a l'objectiu de divulgar el saber fer en el maneig de les explotacions agrícoles. En l'edició per al 2011, el calendari de butxaca se aporta, d'una manera molt sintètica, consells pràctics per ajudar els agricultors a fer una bona gestió dels sòls agrícoles, que és la clau per a la salut dels conreus.
Amb la voluntat de ser una eina funcional, el Calendari de bones pràctiques  planteja una dotzena de situacions habituals en la gestió i el maneig dels sòls agraris i aporta uns consells o recomanacions bàsiques per tal d'obtenir-ne el major rendiment i la millor qualitat dels productes que s'hi produeixin. El calendari aborda aspectes com el tractament dels horitzons
del sòl, el grau d'humitat a l'hora de treballar, la biodesinfecció o la biosolarització com a tècniques desinfectants, els adobs i els plans de
fertilització, o la crema de rostolls. La iniciativa s'emmarca dins el programa Parc Endreçat del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, que té com un dels objectius principals el foment de les bones pràctiques agrícoles dins l'àmbit del Parc per tal de tenir un espai endreçat i de alta qualitat ambiental.

Els calendaris de butxaca 2011 del Parc Agrari es distribuiran a través del servei de vigilància del Parc i les associacions de defensa vegetal que assessoren els pagesos. També es podran trobar a les seus de les diferents cooperatives agràries de la comarca i a l'estand que el Parc Agrari té a les fires dels municipis de la comarca.

Aquest calendari se suma al ja tradicional Calendari de les Llunes del Parc, que recull les fases de la Lluna al llarg de l'any, i pretén ser una eina més de suport als agricultors del Baix Llobregat.

Article: MónSOStenible
Font: Parc Agrari

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook