Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 11 de desembre del 2019

La Comissió Europea presenta el pacte verd, green deal, per a una transició ecològica al continent

Mentre a Madrid es celebra la Cimera del Clima, a Brusel·les s'ha presentat avui el pacte verd europeu, green deal en anglès, que pretén fer que Europa esdevingui d'aquí al 2050 el primer continent climàticament neutre impulsant l'economia, millorant la salut i la qualitat de vida de la gent i preservant la naturalesa sense deixar a ningú enrere. Amb aquest ambiciós objectiu, la Comissió Europea ha presentat avui el pacte verd europeu, un full de ruta per fer sostenible l'economia europea transformant els reptes climàtics i ambientals en oportunitats en tots els àmbits polítics i fent una transició verda justa i integradora per a tothom.

«El pacte verd europeu és la nostra nova estratègia de creixement que ens aportarà molt més d'allò que no ens treu. Aquest pacte mostra el camí per transformar el nostre estil de viure, treballar, produir i consumir i fer que tinguem una millor salut i que les nostres empreses esdevinguin més innovadores. Tothom pot participar en aquesta transició i tothom es pot beneficiar de totes aquestes noves oportunitats. Farem que la nostra economia esdevingui líder mundial sent els primers a moure peça i a fer progressos en aquest sentit. Estem decidits a tenir èxit pel bé d'aquest planeta i de la vida, del patrimoni natural d'Europa, de la biodiversitat, dels nostres boscos i dels nostres mars. Si demostrem que així podem ser sostenibles i competitius, podrem convèncer d'altres països perquè ens acompanyin per aquesta via de progrés» ha declarat avui la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.


«Som en situació d'emergència climàtica i ambiental. El pacte verd europeu és una oportunitat per millorar la salut i el benestar dels nostres pobles mitjançant la transformació del nostre model econòmic. El pla que hem confegit estableix la manera de reduir les emissions, de recuperar la bona salut del nostre entorn natural, de protegir la fauna i la flora silvestres, de crear noves oportunitats econòmiques i de millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Tothom hi té un paper important a fer i cada empresa i cada país s'haurà d'engrescar a dur a terme  aquesta transformació. A més, nosaltres tenim la responsabilitat de garantir que aquesta transició verda sigui justa i no deixi a ningú enrere», ha declarat avui també el vicepresident executiu de la Comissió Europea, Frans Timmermans.


El pacte verd europeu inclou un full de ruta per impulsar un ús eficient dels recursos que ens faci evolucionar cap a una economia neta i circular que freni el canvi climàtic, reverteixi la pèrdua de biodiversitat i redueixi la contaminació. A més, també s'hi fa esment de les inversions necessàries i de les eines de finançament de què disposem i s'hi explica la manera de garantir una transició verda justa i integradora.


El pacte verd europeu abasta tots els sectors de l'economia i, molt especialment, el transport, l'energia, l'agricultura, els edificis o fins i tot indústries com ara la siderúrgica, la del ciment, les TIC, la del tèxtil o la dels productes químics.


Per plasmar en la legislació la nostra ambició política de ser el primer continent climàticament neutre d'aquí al 2050, la Comissió presentarà en un termini de cent dies la primera legislació europea en matèria de lluita contra el canvi climàtic. A més, també presentarem una estratègia en matèria de biodiversitat amb vista al 2030, una nova estratègia industrial, un pla d'acció sobre economia circular, l'estratègia que hem anomenat «del camp a taula» per fomentar una alimentació sostenible («Farm to Fork Strategy for Sustainable Food») i un seguit de propostes per eliminar la contaminació a tot Europa. Els treballs començaran de seguida perquè puguem atènyer els nostres objectius en matèria d'emissions amb vista al 2030 i establir una via realista per assolir els objectius del 2050.


Els objectius del pacte verd europeu ens demanaran una inversió molt important. Calculem que abans no arribem al 2030 cada any caldrà invertir 260 000 milions d'euros més del que teníem previst, la qual cosa representa, si fa no fa, l'1,5 % del PIB del 2018. Tot plegat demanarà la mobilització del sector públic i privat i, per tant, en aquest sentit a començaments del 2020 la Comissió presentarà un pla d'inversions sostenibles. Caldrà dedicar com a mínim el 25 % del pressupost a llarg termini de la UE a lluitar contra el canvi climàtic i el Banc europeu d'inversions, el banc climàtic europeu, hi prestarà el suport. A més, perquè el sector privat contribueixi a finançar aquesta transició verda, el 2020 la Comissió presentarà una estratègia de finançament específica.


La lluita contra el canvi climàtic i contra la degradació del medi ambient ha de suposar un esforç comú, però val a dir que no pas totes les regions ni tots els estats membres parteixen del mateix punt. Crearem un mecanisme de transició justa per ajudar les regions que més depenen d'activitats que demanen un ús intensiu de carboni i els treballadors que més poden patir arran d'aquesta transició facilitant-los accés a programes de reciclatge i noves oportunitats de feina en d'altres nous sectors econòmics.


El mes de març del 2020 la Comissió engegarà una consulta per donar veu i protagonisme als ciutadans en el disseny de les noves mesures, en l'intercanvi d'informació, en la posada en marxa d'activitats de base i en la difusió de bones pràctiques que d'altres puguin seguir.


Els reptes mundials que plantegem el canvi climàtic i la degradació del medi ambient demanen una resposta mundial.


La UE continuarà mirant d'incloure els seus objectius i les seves normatives en matèria de medi ambient en els convenis sobre biodiversitat i lluita contra el canvi climàtic de les Nacions Unides i millorant la seva diplomàcia verda. En el marc del G7, el G20, els convenis internacionals i les relacions bilaterals farem tots els possibles per convèncer la resta d'actors internacionals del fet que han d'intensificar els seus esforços. La UE també farà servir la seva política comercial per garantir-ne la sostenibilitat i establir associacions amb els seus veïns dels Balcans i del continent africà tot ajudant-los a dur a terme les seves pròpies transicions.


Properes etapes


La Comissió convida el Parlament Europeu i el Consell Europeu a fer seva l'ambició de la Comissió pel que fa al futur de l'economia i del medi ambient europeus. La Comissió hi explicarà les mesures del seu pla de treball per dur a terme els objectius del pacte verd europeu.


Rerefons


El canvi climàtic i la degradació del medi ambient són una amenaça existencial per a Europa i per al món. Per superar aquest repte, Europa necessita una nova estratègia de creixement que transformi l'economia de la Unió en una economia moderna, competitiva i eficient pel que fa a l'ús dels recursos, en la qual pels volts del 2050 hagin desaparegut les emissions de gasos d'efecte hivernacle, el creixement econòmic s'hagi dissociat de l'ús dels recursos i ningú ni cap indret de la UE s'hagin quedat enrere.


La Unió Europea ja té un llarg historial de reducció de les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle alhora que manté el creixement econòmic. El 2018 les emissions van ser un 23 % inferiors a les de 1990 tot i que el PIB de la Unió va créixer un 61 % durant en el mateix període. Però encara cal fer molt més. Atesa la seva llarga experiència, actualment la UE està liderant la creació d'una economia verda i integradora.


La comunicació sobre el pacte verd estableix el camí d'actuació per als propers mesos i anys. La tasca de la Comissió es guiarà per les exigències dels ciutadans i pels estudis científics més irrefutables duts a terme pel grup intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic (IPCC), per la plataforma intergovernamental científiconormativa sobre diversitat biològica i serveis dels ecosistemes (IPBES), pel panorama dels recursos globals i per l'informe anomenat «El medi ambient a Europa: estat i perspectives» (SOER) corresponent al 2019 de l'Agència europea de medi ambientque dóna proves molt importants del canvi climàtic. Les nostres propostes es basaran en evidències irrefutables i seran recolzades per les conclusions de les consultes de gran abast que tenim previst de fer.


Una majoria aclaparadora d'europeus considera important la protecció del medi ambient (95 %) i gairebé vuit de cada deu europeus (77 %) declara que la protecció del medi ambient pot impulsar el creixement econòmic. Els resultats de l'enquesta de l'Eurobaròmetre sobre l'opinió que tenen els ciutadans europeus sobre el canvi climàtic confirmen un suport públic importantíssim a la legislació europea en matèria ambiental i al finançament europeu d'activitats respectuoses amb el medi ambient.

Article: MónSOStenible
Font: CE

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook