Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 10 de desembre del 2017

La brama del cérvol a les reserves del Pirineu

Els serveis d'informació de la brama del cérvol que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va activar a les Reserves Nacionals de Caça de Boumort i de l'Alt Pallars aquesta tardor van rebre 2.496 usuaris. Concretament, 1.585 visitants a Boumort i 911 persones a l'Alt Pallars. La seva procedència és majoritàriament de Catalunya; hi dominen l'àrea metropolitana de Barcelona i persones properes a l'àmbit d'observació de la brama.
Els punts d'informació que es van activar els mesos de setembre i octubre pretenien canalitzar les visites cap a zones amb més possibilitats d'observar fàcilment la brama del cérvol, en llocs de fàcil accés, on hi havia desplegats informadors amb material òptic que ajudaven els visitants a gaudir de la brama. També, d'aquesta manera, s'evitava que els visitants haguessin de fer moviments erràtics a la recerca infructuosa dels cérvols, la qual cosa generava molèsties innecessàries als cérvols i a altres espècies.

 -  -  <br />  <br />  
La brama del cérvol és tot un espectacle natural que té lloc de mitjan setembre a mitjan octubre, quan el cérvol entra en zel i, de nit, als matins i als capvespres, ressonen els brams dels mascles que intenten atreure femelles cap als seus harems.

Reserva Nacional de Caça de Boumort
Aquest ha estat el sisè any que s'activen serveis d'informació ambiental a Boumort durant l'època de la brama del cérvol, un treball que es duu a terme mitjançant l'Estació Biològica del Pallars Jussà. Aquesta tardor es van instal·lar dos punts d'observació, a Cuberes i Boumort, amb un total de 162 hores d'atenció al públic. Han passat per aquests punts un total de 1.585 visitants i 484 vehicles de motor: 758 visitants i 255 vehicles al punt de Boumort, i 827 visitants i 229 vehicles al punt de Cuberes. Aquesta temporada l'afluència ha estat similar a la de 2016, tret del primer cap de setmana d'octubre, en què va disminuir sensiblement coincidint amb la celebració del referèndum per la independència de Catalunya.

El 62% dels visitants provenen de l'Àrea Metropolitana, l'11% de la Plana de Lleida, el 9% de la Catalunya central i el 5% de comarques gironines.

Durant la temporada de la brama, s'han compatibilitzat 210 persones que han entrat a la Reserva amb una empresa de guiatge, cosa que suposa un 13% del total d'usuaris comptabilitzat. Aquest percentatge confirma una tendència a l'alça, i ja s'han identificat quatre empreses de guiatge que duen a terme aquesta activitat amb autorització de la Direcció de la Reserva.

Per primera vegada, aquesta tardor s'ha enquestat una part de les persones visitants per estimar la despesa que generen en el territori, atès que la brama del cérvol és una activitat que té un impacte econòmic i social sobre la zona on es duu a terme. En aquest sentit, s'ha pogut calcular que un 46% dels usuaris enquestats ha gastat una mitjana de 20-50 €/persona en la seva visita de cap de setmana a la RNC de Boumort. Actualment, s'estan analitzant les dades obtingudes, les quals es donaran a conèixer més endavant.

Reserva Nacional de Caça de l'Alt Pallars
Les dades obtingudes han evidenciat que el servei de la brama que s'ha posat en funcionament per primer cop a la Reserva Nacional de Caça de l'Alt Pallars, amb la col·laboració del Parc Natural de l'Alt Pirineu, ha estat utilitzat per 911 persones, tot i que algunes han estat usuàries de diversos punts o bé repetidores. En el punt de Borén, hi han passat 357 persones, i en el punt d'Alós d'Isil han estat ateses 317 persones, mentre que el punt de la Bonaigua ha estat visitat per 237 persones.

Les persones usuàries procedien majoritàriament de Catalunya, però també de la resta de l'Estat i fins i tot d'altres països. Sobre els horaris, s'ha pogut evidenciar que el moment de més afluència és a la tarda. Les dades reflecteixen l'important nombre d'exemplars d'ungulats observats: tot i no ser dades de recompte 100% fiables i amb la possibilitat de repetir algun exemplar comptabilitzat, s'han fet fins a 174 observacions de mascles de cérvol i 419 de femelles.

Article: MónSOStenible
Font: DARP i TES

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Informació relacionada

Dijous, 1 d'octubre del 2020
És temps d'observar la brama del cérvol