Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 2 de novembre del 2010

Interior evita l'emissió de 1.300 tones anuals de CO2 amb l'ús d'energies renovables i l'estalvi en combustible

El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat evita cada any l'emissió de més de 1.300 tones de CO2 gràcies a l'estalvi en combustibles, l'ús d'energies renovables, i l'aplicació de criteris de reducció d'impacte ambiental. La instal·lació de plaques solars als nous edificis i la compra de nous vehicles dels Mossos d'Esquadra, energèticament més eficients, són algunes de les mesures més importants per tal de reduir consums i estalviar energia. Pel que fa a l'ús d'energies renovables, Interior té actualment 1.282 m2 de plaques solars fotovoltaiques instal·lades, que generen electricitat de forma neta. Aquestes van entrar en funcionament entre el 2008 i el 2009, i en un any han produït 170.707 kWh, quantitat equivalent al que gasten en electricitat 43 llars en un any. Aquesta quantitat implica un estalvi de 76 tones de CO2 emeses a l?atmosfera.
Amb l'electricitat produïda per aquestes plaques, el departament ha ingressat més de 128.000 euros per la venda de l'electricitat a la xarxa. Amb la posada en funcionament de les plaques fotovoltaiques instal·lades a la Comissaria de la plaça d'Espanya a Barcelona i la Comissaria de Gavà, es preveu un ingrés d'uns 90.000 euros durant 2010.

Pel que fa a les plaques solars tèrmiques, que s'usen per escalfar aigua, el Departament disposa d'instal·lacions d'aquest tipus amb una superfície major a 1.235,78 m2, fet que suposa que es puguin produir anualment 1.198.020,06 kWh tèrmics de forma neta, quantitat equivalent al que gasten 300 llars en un any. Aquesta quantitat també implica la possibilitat d'un estalvi anual de 539 tones de CO2 que s'emetrien a l'atmosfera.

El 40% de les comissaries dels Mossos d'Esquadra ja tenen instal·lades plaques tèrmiques, i al voltant del 36% de les comissaries compten amb plaques solars fotovoltaiques. La meitat dels Parcs de Bombers Professionals també disposen d'aquesta instal·lació de plaques tèrmiques i el nou parc de La Roca del Vallès disposarà d'instal·lació de plaques solars fotovoltaiques. A banda, la renovació i ampliació de la flota de vehicles dels Mossos, amb 1.168 nous vehicles menys contaminants, significa una reducció anual de 700 tones de CO2. Les emissions de CO2 dels nous vehicles són un 14% inferiors als vehicles als quals substitueixen i el consum de combustible és un 12% inferior al consum dels vehicles anteriors.

Per compensar l'emissió a l'atmosfera de 1.300 tones de CO2 caldria plantar cada 20 anys més de 273.000 arbres.

Energia geotèrmica als nous parcs de bombers

Els Parcs de Bombers de Valls i Calaf són els primers on s'està instal·lant un sistema d'energia geotèrmica, un sistema de climatització d'alt rendiment energètic i gens contaminant, ja que no hi ha cap combustió. A finals d'agost van finalitzar les obres de perforació dels pous geotèrmics del parc de Valls i a principis de setembre es van acabar les perforacions en el parc de Calaf. Aquests pous donaran servei a una bomba de calor geotèrmica amb un COP (relació entre producció de calor i consum d'energia) de 4, això vol dir que per 1Kw consumit de la xarxa s'obtindrà 4Kw de calor. Els parcs de Terrassa i Vilafranca del Penedès, en ultima fase de redacció de projecte, també disposaran d'aquesta instal·lació.

L'energia geotèrmica aprofita la temperatura del subsòl de la terra, que es manté pràcticament constant durant tot l'any, a uns 15-18 graus. A través d'un sistema de captació adequat i una bomba de calor geotèrmica, s'aconsegueix transferir calor d'aquesta font de 15-18 graus (subsòl) a una altra de 50 graus (acumulador ACS o circuit d'aigua) per ser utilitzada en calefacció domèstica i/o com a aigua calenta. A l'estiu, pot absorbir calor de l'ambient i transferir-lo al subsòl amb el mateix sistema de captació per ser utilitzada com a sistema de refrigeració.

El Departament d'Interior aposta per criteris d'eficiència, sostenibilitat i qualitat a l'hora de construir els nous edificis, comissaries, centres d'emergències i parcs de bombers, conscient que generen un fort impacte ambiental pel que fa al consum de recursos naturals, consum energètic, generació d'emissions i producció de residus.. Un exemple d'això és el centre 112 de Reus, un edifici d'alta eficiència energètica amb mesures innovadores, com ara els pous geotèrmics i la terra radiant.

El rendiment energètic d'un sistema de climatització, utilitzant com a font de calor el subsòl, és de com a mínim del 450% respecte a altres sistemes de calefacció o refrigeració. Això és possible ja que no es genera tota la calor, sinó que la major part es transfereix d'una font a una altra. A més a més, l'estalvi d'emissions de CO2 és d'un 67% respecte a altres sistemes tradicionals, com el gas natural o les bombes de calor que depenen de combustibles fòssils.

Podem dir que un edifici d'una superfície construïda de 1000m2 amb demanda de calefacció i amb un sistema de terra radiant com a font emissora de calor suposaria un estalvi energètic d'un 70%.

Instal·lacions de biomassa
La nova seu de la Regió d'emergències Centre i Parc de Bombers de Manresa també disposarà d'una instal·lació de geotèrmia combinada amb una de biomassa (la matèria orgànica renovable d'origen animal o vegetal existent en un ecosistema). Es tracta d'aprofitar aquesta matèria orgànica per convertir-la en energia, tenint en compte que al bosc català hi ha un creixement mitjà de fusta de 2,7m3/Ha/any però només se n'aprofita el 39%. Per tant, al bosc queden cada any 1.8 tones que equivalen a uns 420Mw/h d'energia (amb això s'escalfarien unes 200.000 vivendes).

Seguint criteris d'eficiència, sostenibilitat i qualitat en la construcció de nous edificis, a la seu de la regió d'Emergències Centre i el parc de Bombers de Manresa (complex format per dos edificis, l'edifici del parc de Bombers amb 2420m2 i l'edifici de la regió i el de control de 1970m2), s'aplicaran sistemes de climatització tant de geotèrmia com de biomassa:

- producció de fred i calor amb sistema bomba de calor amb dissipació d'energia per geotèrmia
- producció d'aigua calenta sanitària per caldera de biomassa (consum de pelets -fusta premsada-)

Reducció de consums i Compra Pública Verd
La reducció dels consums d'aigua potable pel reg és una altra de les mesures que ha pres el departament. La seu central del DIRIP té instal·lat des de 2008 un dipòsit connectat a un sistema de captació d'aigua pluvial, que permet recollir l'aigua de pluja i regar les plantes i el jardins de la seu central del DIRIP, amb la conseqüent disminució del consum d'aigua potable.

Aquesta consciència ecològica s'estén a la gestió de les compres i al reciclatge de paper. Durant el 2009 els Serveis Centrals, els Serveis Territorials i altres edificis d'oficines del Departament van comprar 10.345 paquets de paper reciclat i 810 paquets de paper de fibra, fet que suposa que el 93% del paper que aquests edificis usen és paper reciclat.

Durant l'any passat es va comprar un 42% menys de paper que al 2008. Concretament, es van gastar 404.963 euros al 2008 i 235.764 euros al 2009. Això és conseqüència de la implantació de directrius mediambientals en els processos del Departament, i d'una millor racionalització de l'ús del paper i les impressions.

Per altra banda, la Compra Pública Verd és una altra de les mesures de gestió mediambiental. El 2009 l'import dels concursos de subministraments que tenen en compte criteris de respecte al mediambient va ser d'un 27% del total i van suposar un total de 23.438.321,14 euros.

Entre els concursos ambientalitzats, cal destacar els de vestuari: des del 2008, les compres dels uniformes de Mossos d'Esquadra s'han fet tenint en compte criteris mediambientals. Aquest any, s'ha fet també amb els concursos de vestuari de Protecció Civil i Bombers.

Finestra ambiental
Des de 2009, el departament també disposa de la finestra ambiental, instal·lada als edificis de la seu central (Diputació 355). Es tracta d'una moderna eina de gestió que presenta els consums dels subministraments amb cost ambiental i difon les dades bàsiques a través d'una pantalla ubicada a l'entrada de cada edifici, juntament amb consells i bones pràctiques i informació rellevant pels usuaris de l'edifici.

Amb aquest sistema es controlen els consums primaris dels edificis (electricitat i aigua), així com els consums per usos, en el cas elèctric (climatització, il·luminació, equips i ascensors). Les dades són capturades pel sistema de gestió integral de les instal·lacions mitjançant la lectura automàtica de comptadors físics instal·lats als diferents edificis

L'objectiu de la finestra és sensibilitzar mediambientalment els usuaris de la seu central i millorar l' eficiència energètica de l'edifici, un edifici que ja compta amb energia solar tèrmica per produir aigua calenta, llums d'alta eficiència energètica, sensors de presència per no malbaratar l'energia, sistemes d'estalvi d'aigua..etc. De les dades analitzades (per dies, setmanes, mesos i anys) es poden treure conclusions per ser cada vegada més eficients i aconseguir més estalvi energètic.

La finestra ambiental dóna resposta a un requeriment del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, que atorga el Departament de Medi Ambient i Habitatge. la seu central del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació va ser el primer edifici administratiu a obtenir aquest distintiu.

Article: MónSOStenible
Font: DIRIP

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook