Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 24 de febrer del 2015

Intercepten un pescador furtiu de garotes a l'Escala

El pescador havia capturat 400 garotes, en la modalitat de pesca subaquàtica, sense cap mena de llicència. A més a més, després de realitzar la pesca, el furtiu va anar a un restaurant del mateix poble on va fer entrega d'una partida d'unes 90 garotes directament a la cuina de l'establiment, moment en el qual els Agents Rurals i els inspectors de Pesca van realitzar conjuntament la intervenció. Els agents de l'autoritat van inspeccionar tant el pescador furtiu com el restaurant, i es van aixecar les corresponents actes denunciant els fets. Les 400 garotes, encara vives, van ser alliberades el mateix matí en una zona molt propera d'on s'havien extret, al litoral de l'Escala.
Membres del Grup de Suport Marí dels Agents Rurals i Inspectors de Pesca, tots del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, van interceptar divendres passat un pescador furtiu de garotes al terme municipal de l'Escala (Baix Empordà). El pescador accedia a mar a peu per un tram de costa molt proper al port de L'Escala i dins l'àmbit terrestre del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter.

Actualment la pesca de garotes (Paracentrotus lividus )s'ha de fer amb la corresponent llicència, ja sigui professional o esportiva. En aquest darrer cas, es permet la captura de 150 unitats per llicència i dia. La comercialització de les captures (ja sigui peix o garotes) realitzades per un pescador esportiu està totalment prohibida.

Article: MónSOStenible
Font: DAAM

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook