Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 21 de desembre del 2020

Impuls a la cartografia marina de Catalunya

La Generalitat dona un nou impuls a la cartografia marina a Catalunya. Un nou conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d?Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació permet impulsar el projecte del Mapa d?Habitats Marins a Catalunya. Amb l?objectiu fixat a tres anys vista, el projecte del Mapa d?Habitats Marins a Catalunya que s?iniciarà el proper any, conformarà un instrument indispensable per a millorar la planificació i gestió sostenible dels usos i activitats que es desenvolupen en el medi marí català garantint-ne la seva conservació futura.
La disponibilitat d’informació és clau per poder definir objectius de conservació, planificar instruments i gestionar adequadament qualsevol sistema ecològic. En els ecosistemes marins, però, la complexitat i el cost de generar informació ha fet que aquesta sovint hagi estat escassa i dispersa. En aquest sentit, la millora del coneixement dels hàbitats marins és un mandat de dues estratègies de Govern: l’Estratègia del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat de Catalunya 2030 i l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030. Totes dues defineixen la cartografia marina com una actuació prioritària a desenvolupar en els propers anys.

L’acord entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació formalitzat el passat 10 de desembre, permetrà el cofinançament del Projecte amb fons europeus. L’objectiu és doncs disposar d’informació dels fons marins de tot Catalunya, tant a nivell batimètric, geomorfològic, sedimentari com bionòmic que permeti conèixer quins hàbitats i espècies hi ha, la seva extensió i la seva distribució. Tots els productes i les bases digitals cartogràfiques que conformen el Mapa d’Hàbitats marins a Catalunya s’han definit seguint les normes i els estàndards establerts per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (C4), comissió formada per diverses unitats tècniques dels dos departaments amb la col·laboració de científics i experts en la matèria, que permetrà que aquest mapa formi part del Pla Cartogràfic de Catalunya, que defineix i identifica els conjunts d’informació geogràfica que les Administracions de Catalunya produeixen i utilitzen.

L’elaboració del Mapa d’Habitats Marins de Catalunya s’ha externalitzat des del DTES a través d’un contracte obert plurianual de 3 anys que ja està en la fase final d’adjudicació i que està previst pugui començar el gener del 2021. El cost total aproximat d’executar el Projecte és de 3.300.000 € i per al seu finançament, s’ha signat un acord de col·laboració amb el DARP perquè es pugui reemborsar el 75% del seu cost amb fons provinents dels Fons Europeu Marítim i de la Pesca que aquest gestiona.s anys.


Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges