Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 14 de desembre del 2017

Estudi científic sobre les badies del Delta de l'Ebre i el seu entorn

Properament, es posarà en marxa la taula de cogestió adaptativa de les badies del Delta de l'Ebre, per tal d'aconseguir-ne una producció aqüícola sostenible. Es tracta d'una recerca pionera, llargament esperada al territori, que ha de contribuir a posar les bases per a una gestió integrada i sostenible de l'aqüicultura de bivalves.
Aquest estudi suposa la culminació del que es va presentar, el passat 8 de març, sota el títol ‘Anàlisi de la circulació i renovació de l'aigua a la Badia del Fangar sota condicions presents i futures. Implicacions per a la gestió' i del que va ser presentat, el 26 de setembre, amb el títol ‘Canvis a la Badia del Fangar: com afecta la circulació a la pesca i l'aqüicultura".

La Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament ha treballat activament amb les institucions científiques de referència del país per a dissenyar actuacions en suport d'un model sostenible de les activitats aqüícoles i pesqueres de les badies del Fangar i dels Alfacs del Delta de l'Ebre; i el treball que avui es presenta és l'eix central d'aquesta estratègia.

Sobre aquesta base de coneixement, i conjuntament amb tots els actors del territori, properament es posarà en marxa la taula de cogestió adaptativa de les badies del Delta de l'Ebre, impulsada des de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims a fi i efecte d'aconseguir una producció aqüícola sostenible de les mateixes.
Article: MónSOStenible
Font: TES

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook