Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 7 de febrer del 2016

Estratègia d'Impuls a l'economia verda i a l'economia circular

L'estratègia d'Impuls a l'economia verda i a l'economia circular del Govern de Catalunya, que va ser aprovada el maig de 2015, promou la sostenibilitat com a eix estratègic per assolir la recuperació econòmica, millorar la competitivitat, crear ocupació i reduir els riscos ambientals.
Els objectius que persegueix aquesta estratègia són:
•Alinear l'estratègia del Govern en matèria de competitivitat d'acord amb les línies de creixement intel·ligent, sostenible i integrador que postulen la Unió Europea i els països capdavanters del nostre entorn.
•—Donar coherència i visibilitat als esforços que en matèria d'economia verda i circular està desenvolupant el Govern a partir de seu impuls des dels diferents departaments.
•Establir prioritats entre les actuacions futures per part del Govern.
•Incrementar el lideratge empresarial i la capacitat d'arrossegament cap a una economia verda i circular de les empreses i del conjunt de la societat.
Aquesta estratègia contextualitza el concepte d'economia verda i circular a Catalunya i, alhora, esdevé un full de ruta de caràcter estratègic que estableix les línies de treball fonamentals a desplegar a curt i mig termini per impulsar aquest model al nostre país.

L'arquitectura dels instruments econòmics estratègics de Catalunya, l'ECAT2020, la RIS3CAT i l'estratègia de política industrial de Catalunya, així com el benchmarking internacional recollit en l'Annex I de l'Impuls, han definit les polítiques claus per a impulsar l'economia verda i circular que són:

- generació de demanda i creació de mercats
- millora de l'accés al finançament
- promoció de la R+D+i
- impuls a la internacionalització
- foment de l'ocupació i de l'emprenedoria

Aquesta estratègia ha estat aprovada per Acord de Govern GOV/73/2015, de 26 de maig.

Article: MónSOStenible
Font: DTS

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook