Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 16 de maig del 2019

Esperant al Govern. El Club de Roma publica un manifest demanant al govern un gir en la política ambiental per accelerar la transició energètica

Encara no som prou conscients que vivim a les portes d'una emergència planetària. La sisena extinció massiva avança a una velocitat sense precedents en la història geològica de la Terra. Els esforços fets de la Cimera de París del 2015 han estat insuficients. Si continua aquesta dinàmica, l'escalfament global reduirà la quantitat i la qualitat de les collites, i dificultarà encara més el repte d'alimentar una població mundial que l'any 2050 superarà els 10000 milions de persones. Planificar el trànsit de les energies fòssils i afavorir una economia circular basada en el reciclatge, l'estalvi i l'eficiència energètica han de ser objectius prioritaris dels governs. Les mesures per mitigar el canvi climàtic hauran de ser valentes i consistents, amb visió a llarg termini sabent que els seus efectes no es mesuraran abans de decenis. Catalunya està preparada per liderar la revolució tecnològica i cultural necessària i aquesta afectarà les formes de vida, de consum i de treball de la població. Aquestes són algunes de les sentències que apareixen al Manifest que demana al Govern que s'acompleixi el gir copernicà previst per la Generalitat per accelerar la transició energètica, de la qual dependran la resta de les polítiques econòmiques, fiscals, sanitàries, socials i culturals, ja que mitigar el canvi climàtic és el repte més gran de la història de la Humanitat, i Catalunya no en pot quedar al marge.
Aquest és un extracte del Manifest que va publicar el Club de Roma el passat 23 d'abril, que es va publicar parcialment a la premsa el passat cap de setmana, i que vol ser entregat al govern català en una trobada formal. "Esperem poder fer-li entrega formal al govern, al president o al conseller de Territori"..."Aquest seria el desenllaç natural, demanar audiència amb el govern, del qual esperem certa receptivitat" explica el president del Club de Roma, Jaume Lanaspa, que diu que aquesta organització es posa a disposició del govern pel que necessiti. 

Segons diu el mateix Manifest "el Club de Roma, a la vista de l'informe de l'IPCC, ha elaborat un pla d'emergència climàtica, una crida col·laborativa a l'acció davant del que es pot qualificar, sense eufemismes, com una amenaça existèncial". "Els experts de l'IPCC i les entitats científiques i acadèmiques més prestigioses indiquen que la resposta es troba en una nova governança de l'energia i del territori." continua dient el Manifest, que apunta que "la bella utopia seria una Organització Mundial del Medi Ambient, un Tribunal Penal Internacional del Medi Ambient i un acoird de tots els països per gestionar conjuntament els bens comuns naturals com el clima, els oceans o els boscos." En aquest sentit, diu el manifest "la creació de ministeris de Transició Ecològica i Energètica és un pas estratègic per aconseguir aquesta governança". "L'economia ha de ser finalment, compatible amb l'ecologia"...."Aquesta transició reclama inevitablement una fiscalitat ambiental que s'ha de concertar amb tots els sectors de la societat (empresaris, polítics, sindicats i consumidors). La transició energètica ha de ser explicitada o esdevindrà un fracàs que no ens podem permetre"...I a més d'haver de ser equitativa - continua dient el Manifest -  la transició energètica ha de respectar les necessitats energètiques de la ciutadania, ha de tenir un cost assumible i s'ha de dur a terme de manera coherent amb l'objectiu de descarbonització".

Els autors del Manifest, que hores d'ara compta amb dos centenars d'adhesions, es manifesten "preocupats pel col·lapse que pateixen les energies renovables a Catalunya" i diu que l'actual marc legal de Catalunya, l'Estatu d'Autonomia, vigent "dona capacitat legislativa" per portar implementar les mesures que portin el país a avançar cap a un objectiu del qual dependrà la qualitat de vida de les generacions futures. El document recorda que el Govern de la Generalitat, en coherència amb Europa, te com objectiu aconseguir que el 2030 les energies renovables aportin el 50% de l'electricitat, i que aquesta arribi al 100% el 2050, i que aquesta fita obliga a instal·lar anualment 400 MW eòlics i 600 MW solars durant més d'una dècada, especialment si es vol superar la dependència i reduir l'energia nuclear..

El Manifest acaba instant al Govern a avança cap a una governança energètica i ecològica al més alt nivell polític i mitjançant estructures transversals de gestió, que permetin assolir amb eficàcia els objectius marcats pel PActe Nacional per a la Transició Energètica i per la Llei del canvi climàtic" aprovada l'agost del 2017 i encara no desplegada.

Des del Club de Roma, Jaume Lanaspa, creu que la declaració d'emergència climàtica acordada pel govern català aquesta setmana no te relació directe amb la publicació del Manifest, tot i que reconeix que, sens dubte, el moment actual de reivindicacions al carrer per part d'organitzacions ecologistes com Friday For Future o Extinction Rebellion pot haver influit. Sigui com sigui, des del Club de Roma " ens posem a disposició del Govern pel que necessiti" en alusió a una possible col·laboració amb el Govern per a redacció d'un pla d'acció ja que "mitigar el canvi climàtic és el repte més gran de la història de la humanitat" recalca Lanaspa, "i Catalunya no en pot quedar al marge".Article: Míriam Viaplana

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook