Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 24 de novembre del 2011

Es presenta el Manifest de Sabadell "Per la gestió i la custòdia dels arbres i boscos"

Sabadell ha acollit avui la Jornada "Els arbres, els primers custodis de la terra", emmarcada en l'Any Internacional dels Boscos. Durant la Jornada s'ha presentat el "Manifest de Sabadell. Per la gestió i la custòdia dels arbres i boscos", un text consensuat per la Xarxa de Custòdia del Territori, el Centre de la Propietat Forestal de Catalunya i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona en la que es manifesta la voluntat de seguir generant accions per a la gestió sostenible i custòdia dels boscos de casa nostra.
Durant aquest any 2011 es celebra, impulsat per les Nacions Unides, l'Any Internacional dels Boscos, coincidint amb els 20 anys de la constitució del Centre de la Propietat Forestal de Catalunya, i amb els actes del 10è aniversari de la Declaració de Montesquiu, que significa la introducció de l'estratègia i les tècniques de la custòdia del territori a Catalunya. Des de fa temps s'ha establert un diàleg entre els propietaris forestals, els silvicultors, l'administració forestal, els ens locals i les entitats de custòdia que ha donat interessants fruits. Per citar només alguns exemples: els acords de recuperació de prats en finques forestals per millorar els hàbitats per l'àguila cuabarrada en serres prelitorals, les adquisicions de drets de tala en reserves forestals al Pirineu o a les comarques de Girona, les actuacions d'adevesat, l'eliminació d'espècies forànies, i la recuperació de prats per a la millora de boscos degradats a l'Alta Garrotxa, la regeneració de suredes i pastures per la posada en producció d'activitats tradicionals a Les Gavarres, o les aclarides de millora en zones cremades i foment de la gestió silvopastoral a Montserrat.

Per tot plegat, aquest és un bon moment per fer una reflexió conjunta vers les relacions entre la propietat forestal privada i les entitats de custòdia (associacions, fundacions, ens locals i altres administracions) que promouen iniciatives voluntàries, fonamentades sempre en l'acord, a favor de la conservació dels valors naturals, paisatgístics i patrimonials dels ecosistemes.

La jornada de reflexió que ha acollit el Vapor Lloch ha estat dividida en dos blocs: un primer sobre l'anàlisi de les funcions ecològiques, culturals i patrimonials que atresoren els boscos tenint sempre present a qui pertanyen, i un segon bloc en el que s'han presentat cinc experiències d'acords de custòdia en espais forestals, per tal d'emfatitzar les virtuts i possibilitats que ofereix la custòdia a la propietat forestal.

La jornada de reflexió ha finalitzat amb la lectura del "Manifest de Sabadell. Per la gestió i la custòdia dels arbres i boscos" un text consensuat per la Xarxa de Custòdia del Territori (xct), el Centre de la Propietat Forestal de Catalunya i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona en el que es manifesta la voluntat de seguir generant accions per a la gestió sostenible i custòdia dels boscos de casa nostra.

"PER LA GESTIÓ I LA CUSTÒDIA DELS ARBRES I ELS BOSCOS" Text complert del Manifest
Promogut per la Xarxa de Custòdia del Territori, el Centre de la Propietat Forestal de Catalunya i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona.

Aquest any 2011 se celebra, impulsat per les Nacions Unides, l'Any Internacional dels Boscos, coincidint amb els 20 anys de la constitució del Centre de la Propietat Forestal de Catalunya, i amb els actes del 10è aniversari de la Declaració de Montesquiu que significa la introducció de l'estratègia i les tècniques de la custòdia del territori a Catalunya. 

Per tot plegat, aquest és un bon moment per fer una reflexió conjunta vers les relacions entre la propietat forestal privada i les entitats de custòdia (associacions, fundacions, ens locals i altres administracions) que promouen iniciatives voluntàries, fonamentades sempre en l'acord, a favor de la conservació dels valors naturals, paisatgístics i patrimonials dels ecosistemes.

Cal ressenyar l'existència, des de fa temps, d'un diàleg entre els propietaris forestals, els silvicultors, l'administració forestal, els ens locals i les entitats de custòdia que ha donat interessants fruits. Per citar només alguns exemples: els acords de recuperació de prats en finques forestals per millorar els hàbitats per l'àguila cuabarrada en serres prelitorals, les adquisicions de drets de tala en reserves forestals al Pirineu o les comarques de Girona, les actuacions d'adevesat, eliminació d'espècies forànies, i recuperació de prats per a la millora de boscos degradats a l'Alta Garrotxa, la regeneració de suredes i pastures per la posada en producció d'activitats tradicionals a Les Gavarres, o les aclarides de millora en zones cremades i foment de la gestió silvopastoral a Montserrat. 

Així mateix, l'evolució del món rural i la dels mercats dels productes del bosc ha motivat que s'estiguin deixant extenses àrees forestals sense gestió, a les quals s'han afegit les superfícies de conreus abandonats que s'han anat aforestant. Tot plegat ha conduït la superfície forestal a una continuïtat geogràfica que, en un entorn humanitzat com és Catalunya, comporta riscos que requereixen atenció i complicitats entre els diferents actors socials. Nogensmenys, aquest procés de manca de gestió succeeix en paral•lel a la desforestació i sobreexplotació dels recursos en tercers països, sobre la qual l'economia i la societat catalana també tenen responsabilitats. 

En un món en xarxa i d'aliances, les organitzacions signants d'aquest manifest volem continuar formant pensament i generar accions vers els següents temes:
• La promoció de complicitats i d'aliances socials estables entre els propietaris forestals i les entitats de custòdia per posar en valor, davant del conjunt de la societat, les diferents funcions que generen els boscos privats i cercar fórmules per reforçar la viabilitat econòmica de la propietat com els incentius fiscals a la custòdia del territori, el pagament per serveis ambientals, el foment de la gestió silvícola pel manteniment i conservació d'arbredes singulars, l'apadrinament de boscos o arbres monumentals, l'adquisició de drets de tala, o la creació d'àrees d'acampada organitzada entre propietaris i entitats de custòdia.
• La dinamització de la fusta certificada i d'altres productes forestals de Km 0 entre el conjunt de la societat.
• El foment del diàleg continuat entre els propietaris forestals privats, els silvicultors, tècnics, l'administració i les entitats de custòdia que permeti avançar en una gestió forestal multifuncional dels boscos privats, d'acord amb els criteris moderns indicats per la Unió Europea.
• La promoció d'accions conjuntes per tal de transmetre a la societat un millor coneixement del que representa la gestió forestal i de la realitat dels boscos privats de Catalunya, tot implicant al conjunt d'actors que participen des de diferents àmbits en el sector forestal.
• L'estímul per aplicar els instruments de custòdia del territori en els espais forestals de titularitat pública i privada.
• L'aposta per refermar una acció forestal decidida, dialogada i consensuada, per incorporar mesures efectives per incentivar la gestió i la conservació forestals i la custòdia dels boscos i la seva biodiversitat.

Sabadell, 24 de novembre de 2011
Any Internacional dels Boscos

La custòdia del territori i la xct

La custòdia del territori s'entén com una filosofia per facilitar les iniciatives voluntàries de conservació de la natura, el paisatge i el patrimoni cultural en finques privades i municipals. Són iniciatives en què una entitat de custòdia assessora el propietari per fer una gestió de la seva finca orientada a la conservació dels seus valors i recursos.

A la pràctica, la custòdia del territori es concreta en pactes voluntaris que acorden les entitats de custòdia del territori i els propietaris dels terrenys que es volen conservar. Aquests pactes, que es plasmen en els documents anomenats acords de custòdia del territori, estableixen compromisos per a les dues parts dirigits a mantenir o recuperar el medi natural i el paisatge de les finques.

La Xarxa de Custòdia del Territori (xct)* és una organització sense ànim de lucre constituïda per entitats, institucions i persones que impulsen la custòdia del territori al nostre país. La xct creu en la necessitat i en l'oportunitat de capacitar la societat civil perquè pugui tenir un paper actiu i directe en la conservació del territori. La xct està registrada a Catalunya i es va constituir el març de 2003 a Vic, on té la seu. A més, la xct és una entitat declarada d'utilitat pública (ordre INT/3558/2006 del 26 d'octubre).

 

Article: MónSOStenible
Font: xct

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook