Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dissabte, 11 de febrer del 2012

Es crea la xarxa Entitats Catalanes per al Residu Zero

En un comunicat, els organitzadors de la xarxa, entre els quals hi ha universitats, municipis, empreses i entitats socials, han explicat que la societat produeix i consumeix una quantitat molt elevada dels recursos naturals i generen residus en excés, cosa que provoca un impacte al medi ambient i la salut. La portaveu d'Ecologistes de Catalunya (EdC), Mercè Girona, ha relatat que l'objectiu és que el 2020 es recuperi el 70% dels residus.
Organitzada per CEPA, Ecologistes de Catalunya i l'Estrategia Catalana de Residu Zero, la Fira de la Candelera de Molins de Rei (3-2-2012) ha acollit aquest any una Jornada d'entitats catalanes del residu zero, en la que se ha constituït la xarxa 'Entitats catalanes per al residu zero' amb l'objectiu de reduir les despulles que genera la societat. En el decurs de la jornada també s'ha formalitzat l'adhesió de les entitats al Fòrum Estratègia Catalana pel Residu Zero. A la jornada s'ha tractat la situació a Catalunya de la gestió dels residus i especialment de la incineració, s'ha parlat del que poden fer les entitats per avançar al Residu Zero com a Estratègia per aturar projectes agressius al territori i salut, i s'han proposat alternatives. També s'ha exposat un seguit d'experiències de conflictes i de com les entitats o plataformes s'estan vinculant per frenar l'agressió amb el Residu Zero. 

DECLARACIÓ D'ADHESIÓ DE LES ENTITATS AL FÒRUM ESTRATÈGIA CATALANA PEL RESIDU ZERO
El model actual de producció i consum es fonamenta en una explotació insostenible dels recursos naturals i de generació de residus excesiva, provocant impactes al medi ambient i a la salut de les persones sovint irreversibles, i injustícies socials i ambientals , que es tradueixen en una dinàmica de desenvolupament totalment insostenible.

La pauta d'aquest model ve marcada per les necessitats de determinats sectors de la indústria i la distribució de mantenir uns volums de producció i consum que garanteixin l'activitat econòmica i l'obtenció de beneficis, però generant grans quantitats de residus amb greus impactes i costos ambientals i socials que no assumeixen, externalitzant-los a la societat que se n'ha de fer càrrec.

La proliferació d'envasos i embolcalls d'un sòl ús o d'aparells elèctrics i electrònics fabricats amb criteris d'obsolescència programada, per citar només dos casos, són exemples d'aquesta situació, que ve acompanyada sovint per la impossibilitat d'accedir a alternatives més sostenibles i saludables de producció i consum. Es produeix així un greuge ja que no es garanteix el dret a realitzar un consum responsable.

L'altra cara de la moneda d'aquest esquema és la necessitat creada de mantenir tot un sistema de recollida, tractament i gestió final de tot un seguit de materials quan esdevenen residus, en no haver estat dissenyats ni dirigits a ser reutilitzats i/o reciclats. En canvi, s'han d'anar obrint cada cop més abocadors i incineradores, amb les problemàtiques d'impactes ambientals, econòmics i socials que comporten per al canvi climàtic, el territori i la salut de les persones..

Els nous reptes que la nostra societat ha d'afrontar des d'un punt de vista sistèmic cap a la sostenibilitat, com ara la necessitat d'un nou model energètic i d'ús dels recursos naturals, o la lluita contra l'escalfament global i el canvi climàtic, se sumen a aquesta dinàmica perversa i plantegen encara amb més èmfasi la necessitat d'afrontar amb un nou paradigma la inviabilitat del model de desenvolupament actual.

És per això que s'està desenvolupant a nivell internacional un nou model anomenat Estratègia Residu Zero. Aquesta pretén aplegar tot un seguit de propostes, aplicacions i polítiques encaminades a assolir un model veritablement sostenible en la gestió de recursos, des de la producció fins a la generació de residus, per tancar els cicles de la matèria tot imitant la natura.

A casa nostra també necessitem aplicar aquesta estratègia. Per això s'ha creat el Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero, que aplega administracions, empreses i entitats socials, per tal de posar en marxa processos d'intercanvi, debat i desplegament de mesures tant polítiques, tècniques com econòmiques, per arribar a escenaris de veritable sostenibilitat mitjançant la prevenció i la recuperació dels residus.

El paper de les entitats socials és cabdal en aquest procés. És per això que considerem fonamental la nostra adhesió i participació en aquest Fòrum, com a aportació de la societat organitzada al treball per assolir l'estratègia Residu Zero a casa nostra.

Amb la nostra adhesió al Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero, les entitats socials ens comprometem a:
- Assumir als nostres hàbits quotidians l'aplicació de mesures que afavoreixin la prevenció dels residus, tant des del punt de vista de la nostra activitat com per l'efecte demostratiu que pot tenir cap als/les nostres associats/ades com per la població en general.

- Reivindicar de les administracions i les empreses el desenvolupament de polítiques i mesures encaminades a la prevenció i recuperació dels residus, amb l'aplicació de criteris d'equitat en la distribució de responsabilitats.

- Fer difusió d'aquesta iniciativa entre d'altres entitats i sectors socials.

 

 
Article: MónSOStenible
Font: Europa Press

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook