Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 3 de febrer del 2019

Es constitueix la Taula de cogestió marítima de l'espai Litoral del Baix Empordà

Impulsada per la Generalitat i com a resposta a una demanda del territori, la Taula vol ser un espai permanent de participació per debatre i concretar les mesures de gestió, ordenar conjuntament els diversos usos i activitats, i cooperar en la conservació de l'espai natural protegit del litoral del Baix Empordà. La Taula és un espai permanent de participació per debatre i concretar les mesures de gestió, ordenar conjuntament els diversos usos i activitats, i cooperar en la conservació d?aquest espai natural protegit de la xarxa Natura 2000 ubicat davant dels municipis de Palamós, Mont-ras, Palafrugell i Begur.
El director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela, i el  director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles, han presidit avui a Palamós la constitució de la Taula de Cogestió marítima del Litoral del Baix Empordà. La Taula vol ser un espai permanent de participació per debatre i concretar propostes per conservar el patrimoni natural marí i aprofitar els beneficis que proporciona el desenvolupament sostenible de l'economia blava mitjançant una gestió coordinada dels usos i activitats marítimes que tenen lloc en aquest espai.Integrada inicialment per 76 entitats i organismes, permetrà per primera vegada, que l’Administració pública, la comunitat científica, els diferents usuaris i la societat civil facin propostes conjuntes.
Un sector d’excepcional bellesa
L’àmbit de la Taula és l’àrea marina que comprèn l’espai protegit de la Xarxa Natura 2000 “Litoral del Baix Empordà”, localitzat en un sector de la Costa Brava d’excepcional bellesa, alts valors paisatgístics, i un ric patrimoni natural. Correspon a l’espai marí protegit situat davant dels municipis de Palamós, Mont-ras, Palafrugell i Begur, i inclou també els àmbits marins dels espais del PEIN de Muntanyes de Begur i Castell Cap Roig, aquest darrer amb un Pla de Protecció aprovat l’any 2006.

Tres objectius per a la conservació
La Taula neix amb la finalitat de treballar per a la conservació del patrimoni natural marí i marítim litoral i la sostenibilitat econòmica i social del territori. Ho farà al voltant de tres objectius: Vetllar per la conservació i millora del patrimoni natural, cultural i paisatgístic de l’àmbit, vetllar per la comptabilització dels usos i les activitats socioeconòmiques que es desenvolupen en l’espai amb la conservació del seu patrimoni, i facilitar la cooperació dels diferents actors que hi són representats.
                 
Procés participatiu fins a la constitució de la Taula
La Taula és fruit d’un procés que es va iniciar el mes de maig de 2017, amb la celebració d’una primera jornada participativa en la qual les persones assistents van expressar una voluntat real de treballar en conjunt mitjançant la creació d’una taula tècnica de treball permanent amb membres escollits pels diferents sectors implicats.

La Generalitat de Catalunya va fer seva aquesta inquietud i va suggerir una primera proposta d’estructura i funcionament que ha estat objecte de debat i millora amb els diversos actors locals en diferents sessions participatives. En concret, tot el procés posterior desenvolupat al llarg del 2018 ha implicat la celebració de 2 jornades plenàries, 8 tallers sectorials i un taller amb dinamitzadors, amb la participació en total de 114 persones de 73 entitats diferents, que finalment han donat lloc a la creació definitiva de la Taula.

Democràcia horitzontal per garantir la conservació dels espais marins
La iniciativa s'emmarca en les recentment aprovades Estratègia de Patrimoni Natural i Biodiversitat de Catalunya i Estratègia Marítima de Catalunya, totes dues amb horitzó 2030, i coordinades per aconseguir la protecció dels ecosistemes marins i garantir els seus serveis a la societat. L’Estratègia marítima de Catalunya recull aquesta iniciativa en la Línia Estratègica d'Actuació núm. 84: Consolidació d'un model de gestió territorial multiactor cogestionat dels espais costaners i desenvolupament d'un Pla de gestió pilot per al litoral del Baix Empordà. Així mateix, la constitució de aquesta Taula està en consonància amb diverses línies d’actuacions de l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya, però especialment amb la línia número 66 de definir les bases d’un model de cogestió marina i costanera per a la gestió de la biodiversitat marina, relativa a l’objectiu estratègic d’adaptar els instruments de govern del patrimoni natural als nous reptes de conservació i fer-los més efectius.
 
La Taula està vinculada al Consell Català de Cogestió Marítimal’organisme que ha de dur a terme la governança de l’Estratègia marítima de Catalunya, seguint un esquema de cogestió inspirat en els principis de democràcia horitzontal i de participació de tots els agents amb interessos en els diferents àmbits marítims.

Entitats inscrites per formar part de la Taula (76)
Administració Pública
1. Ajuntament Begur
2. Ajuntament de Mont-ras
3. Ajuntament de Palafrugell
4. Ajuntament Palamós
5. Consell Comarcal Baix Empordà
6. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA)
7. Departament de Territori i Sostenibilitat (DTS)
8. Diputació de Girona
9. Museu de la Pesca - Ajuntament de Palamós
Comunitat científica
10. Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB)
11. Instituto de Ciencias del Mar (ICM - CSIC)
12. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) - Departament d'antropologia social i centre de recerca CER - Àrtic
13. Universitat Barcelona (UB) - Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
14. Universitat de Girona (UdG) - Càtedra d'Estudis Marítims
15. Universitat de Girona (UdG) - Càtedra Oceans i Salut Humana
16. Universitat de Girona (UdG) - Departament de Ciències Ambientals
17. Universitat de Girona (UdG) - Departament de Geografia i Institut de Medi Ambient
18. Universitat de Girona (UdG) - Institut d'Ecologia Aquàtica i Dept. Ciències Ambientals
19. Centre de Recerca CER - Àrtic
20. Universitat de Girona (UdG) - Institut de Medi Ambient
21. Universitat de Girona (UdG) - Departament de Ciències Ambientals
Economia blava i activitats al mar
22. ANEMONE DIVING CENTER
23. ASOP - Associació Subaquàtica i oci Palamós
24. Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics
25. Associació CORVE
26. Associació d'activitats marítimes recreatives
27. Associació d'Armadors de Palamós
28. Associació d'arts menors Costa Brava
29. Associació de busseig recreatiu d'Espanya
30. Associació de Pesca Submarina (APS)
31. Associació d'Indústries, Comerç i Serveis Nàutics (ADIN)
32. Associació Esportiva Pesca Marítima Sant Feliu Guíxols
33. Associació IFSUA
34. Associació LIFE (Low Impact fisheries of europe)
35. Associació Llop de Mar (St. Feliu de Guíxols)
36. Associació pel foment empresarial del comerç i turisme de Palamós (FECOTUR)
37. Associació pesca marítima esportiva (SFG)
38. Associació pescadors oriços (MEDFISH, S.C)/Confraria Palamós - mariscador
39. Boies Canadell
40. Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Palamós
41. Club de Vela de Calella
42. Club Natació Palamós
43. Club Nàutic Costa Brava (CNCB)
44. CLUB NÀUTIC LLAFRANC
45. CLUB VELA CALELLA
46. Comercial Auto Nàutica SA / Nàutica Mató
47. Confraria de Pescadors de Palamós
48. DIVE CENTER PALAMÓS SL
49. Escola de piragüisme de Palamós - KayakPalamós
50. Federació Catalana d'activitats subaquàtiques (FECDAS)
51. Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
52. Federació Catalana de vela
53. FOSCA DIVERS
54. General Nàutic
55. GIDIVE Center Palamós
56. Grup d'Acció Local Pesquer (GALP) Girona
57. H2O DIVING CENTER
58. Hotel La Torre
59. PACOBOATS
60. PORT ESPORTIU MARINA PALAMÓS
61. Skaphos
62. TG La Nàutica SL
63. TRITON DIVING
64. Vela Costa Brava
Entitats de la societat civil
65. ADF Gavarres Marítim
66. Amics de les Illes Formigues
67. Associació Amics de la Fosca
68. Associació Amics Museu de la Pesca
69. Associació Cala Margarida
70. Associació de Naturalistes de Girona
71. Associació S'Agulla
72. Associació Salvem el golfet
73. Associació Sotaigua
74. Club Alpí Palamós
75. Fundació Mar
76. Xarxa Custòdia del Territori: Grup de treball de custòdia litoral i marina.
 
Espai web al portal Participa.Gencat
 Per donar suport a aquest espai permanent de participació s’ha creat un espai  web específic al Portal participa.gencat.cat on hi ha disponible tota la informació corresponent a la constitució i organització de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà.Les Consellerias d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat han constituït aquest divendres 1 de febrer a Palamós (Girona) la Taula de cogestió marítima de l'espai natural protegit 'Litoral del Baix Empordà'. La iniciativa, que estarà integrada inicialment per 76 entitats i organismes, permetrà per primera vegada que l'administració, la comunitat científica, els diferents usuaris i la societat civil facin propostes conjuntes. La zona d'abast de la Taula és l'espai marí protegit situat davant dels municipis de Palamós, Mont-ras, Palafrugell i Begur (Girona), i inclou els àmbits marins dels espais del Pein de Muntanyes de Begur i Castell de Cap Roig. La iniciativa s'emmarca en l'Estratègia de Patrimoni Natural i Biodiversitat de Catalunya i l'Estratègia Marítima de Catalunya, recentment aprovades i amb horitzó 2030.

El director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela, i el  director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles, han presidit avui a Palamós la constitució de la Taula de Cogestió marítima del Litoral del Baix Empordà.
 
La Taula vol ser un espai permanent de participació per debatre i concretar propostes per conservar el patrimoni natural marí i aprofitar els beneficis que proporciona el desenvolupament sostenible de l'economia blava mitjançant una gestió coordinada dels usos i activitats marítimes que tenen lloc en aquest espai. Integrada inicialment per 76 entitats i organismes, permetrà per primera vegada, que l’Administració pública, la comunitat científica, els diferents usuaris i la societat civil facin propostes conjuntes.
 
Un sector d’excepcional bellesa
L’àmbit de la Taula és l’àrea marina que comprèn l’espai protegit de la Xarxa Natura 2000 “Litoral del Baix Empordà”, localitzat en un sector de la Costa Brava d’excepcional bellesa, alts valors paisatgístics, i un ric patrimoni natural. Correspon a l’espai marí protegit situat davant dels municipis de Palamós, Mont-ras, Palafrugell i Begur i inclou també els àmbits marins dels espais del PEIN de Muntanyes de Begur i Castell Cap Roig, aquest darrer amb un Pla de Protecció aprovat l’any 2006.

 Tres objectius per a la conservació
 La Taula neix amb la finalitat de treballar per a la conservació del patrimoni natural marí i marítim litoral i la sostenibilitat econòmica i social del territori. Ho farà al voltant de tres objectius: Vetllar per la conservació i millora del patrimoni natural, cultural i paisatgístic de l’àmbit; vetllar per la comptabilització dels usos i les activitats socioeconòmiques que es desenvolupen en l’espai amb la conservació del seu patrimoni i facilitar la cooperació dels diferents actors que hi són representats.
                 
Procés participatiu fins a la constitució de la Taula
La Taula és fruit d’un procés que es va iniciar el mes de maig de 2017, amb la celebració d’una primera jornada participativa en la qual les persones assistents van expressar una voluntat real de treballar en conjunt mitjançant la creació d’una taula tècnica de treball permanent amb membres escollits pels diferents sectors implicats.

La Generalitat de Catalunya va fer seva aquesta inquietud i va suggerir una primera proposta d’estructura i funcionament que ha estat objecte de debat i millora amb els diversos actors locals en diferents sessions participatives. En concret, tot el procés posterior desenvolupat al llarg del 2018 ha implicat la celebració de 2 jornades plenàries, 8 tallers sectorials i un taller amb dinamitzadors, amb la participació en total de 114 persones de 73 entitats diferents, que finalment han donat lloc a la creació definitiva de la Taula.

Democràcia horitzontal per garantir la conservació dels espais marins
La iniciativa s'emmarca en les recentment aprovades Estratègia de Patrimoni Natural i Biodiversitat de Catalunya i Estratègia Marítima de Catalunya, totes dues amb horitzó 2030, i coordinades per aconseguir la protecció dels ecosistemes marins i garantir els seus serveis a la societat. L’Estratègia marítima de Catalunya recull aquesta iniciativa en la Línia Estratègica d'Actuació núm. 84: Consolidació d'un model de gestió territorial multiactor cogestionat dels espais costaners i desenvolupament d'un Pla de gestió pilot per al litoral del Baix Empordà. Així mateix, la constitució de aquesta Taula està en consonància amb diverses línies d’actuacions de l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya, però especialment amb la línia número 66 de definir les bases d’un model de cogestió marina i costanera per a la gestió de la biodiversitat marina, relativa a l’objectiu estratègic d’adaptar els instruments de govern del patrimoni natural als nous reptes de conservació i fer-los més efectius.
 
La Taula està vinculada al Consell Català de Cogestió Marítimal’organisme que ha de dur a terme la governança de l’Estratègia marítima de Catalunya, seguint un esquema de cogestió inspirat en els principis de democràcia horitzontal i de participació de tots els agents amb interessos en els diferents àmbits marítims.
 
Espai web al portal Participa.Gencat
 Per donar suport a aquest espai permanent de participació s’ha creat un espai  web específic al Portal participa.gencat.cat on hi ha disponible tota la informació corresponent a la constitució i organització de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà.

Article: MónSOStenible
Font: Gencat

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook