Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 15 d'abril del 2011

Enxampada, a Arenys de Mar, una embarcació que es dedicava a comercialitzar tonyines fora dels circuits autoritzats

Agents del Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil de Premià de Mar van poder enxampar, la matinada d?ahir dijous, una embarcació que havia pescat tonyines vermelles i que les desembarcava i carregava d?amagat en una furgoneta saltant-se tots els requeriments legals sobre desembarcament, transport i comercialització de la tonyina vermella. Cal recordar que la pesca de la tonyina vermella està regulada per organismes internacionals com l?ICCAT (Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina) i per diversos reglaments de la Unió Europea (UE) que estableixen determinades quotes de captura (TAC) i altres mecanismes de control.
El control realitzat pels agents del SEPRONA ha pogut detectar la descàrrega al port d'Arenys de Mar i posterior transport, dins d'una furgoneta isotèrmica d'una coneguda empresa del sector, de 670 quilos de tonyina vermella sense cap mena de documentació, etiquetatge o precinte que la llei obliga a acompanyar a aquest tipus de producte pesquer fins a la seva comercialització final. Qualsevol transport de tonyina (Thunnus thynnus) que es realitzi i a l'interior o les proximitats d'un recinte portuari o per la xarxa viària ha de complir els requisits legals.

Aquesta actuació de la Guàrdia Civil és fruit de la col·laboració amb la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), per tal d'acabar amb la pràctica il·legal de les d'embarcacions que pesquen tonyina vermella (Thunnus thynnus) i es salten les normes vigents sobre quotes de captures i comercialització d'aquest recurs.

Amb aquesta actuació contra les captures que no passen a través dels circuits legals de comercialització, la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament, pretén garantir la sostenibilitat del sector pesquer català, la qualitat i la traçabilitat dels productes de la mar que es desembarquen als ports catalans, com a millor garantia per als consumidors.Article: MónSOStenible
Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, PEsca, Alimentació i Medi Natural

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook