Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 3 de maig del 2018

El Dia de la Llibertat de Premsa compleix 25 anys

Avui, Dia Mundial de Mundial de la Llibertat de Premsa, l'Associació de Mitjans d'Informació ha fet públic un manifest, en el que expressa el seu compromís amb la defensa de la Llibertat de Premsa i el lliure exercici del periodisme com a principis bàsics i irrenunciables de l'Estat de dret, com a aval de control eficaç sobre la gestió pública i com a expressió de convivència democràtica, així com el seu suport i respecte d'aquesta llibertat com a pilar essencial d'una societat democràtica, transparent i compromesa amb el progrés. Podeu llegir el manifest complert a continuació d'aquest encapçalament.
Amb motiu del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, la Junta Directiva de l'Associació de Mitjans d'Informació MANIFESTA: - El seu compromís amb la defensa de la Llibertat de Premsa i el lliure exercici del periodisme com a principis bàsics i irrenunciables de l'Estat de dret, com a aval de control eficaç sobre la gestió pública i com a expressió de convivència democràtica.

- El seu rebuig a tota forma de pressió, coacció, censura o ingerència legal, política o econòmica que, exercida sobre els mitjans d'informació i els periodistes, pugui soscavar el dret dels ciutadans a una informació lliure, veraç i independent.

- La seva voluntat de perseguir l'excel·lència informativa posant en valor la feina que realitzen els periodistes, respectant els principis propis de l'ètica i la deontologia professional, fomentant les bones pràctiques, defensant la veritat com a valor suprem i lluitant contra la proliferació de les anomenades "notícies falses". La tasca dels mitjans i els periodistes és essencial per blindar la societat de la corrupció, la demagògia, la propaganda i, en darrer terme, la desinformació.

- La seva repulsa cap a la violència que pateixen els professionals de la informació al món en forma d'amenaça, agressió, presó, segrest o assassinat, així com la crida als governs i a les autoritats i organismes internacionals a protegir els periodistes, preservar la seva seguretat i la seva vida, i investigar fins al final els casos per resoldre.

- I el seu suport i respecte a la Llibertat de Premsa com a pilar essencial d'una societat democràtica, transparent i compromesa amb el progrés.

3 de maig del 2018

--------------------------------------------------

Aquest any 2018, la UNESCO celebra la 25ª edició del Día Mundial de la Libertat de Premsa. El país amfitrió d'aquest any és Ghana i el tema global d' aquest any és: "Els frens i contrapesos al poder: mitjans de comunicació, justicia i estat de dret" i es centra en qüestions de mitjans i transparència del procés polític, la independència, i l'alfabetització mediàtica del poder judicial i la responsabilitat de les institucions estatals versus el públic. Aquest dia també es planteja com una oportunitat per examinar els desafiaments actuals de la llibertat de premsa on-line.

El tema d'aquest any posa també de relleu  el paper de la premsa en el desenvolupament sostenible, com a guardià de la transparència i de l'estat de dret. 

Par complir amb l'Agenda de Desenvolupament Sostenible es necessita als periodistes i treballadors dels mitjans de comunicació, ja que la llibertat de premsa és essencial per vetllar per la transparència i per la responsabilitat de les institucions que es requereixen per complir les fites de l'Objectiu 16: Pau, Justicia i Institucions Sòlides.

La celebració del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa s'inicia el 1993 quan l'Assemblea General de les Nacions Unides, i a iniciativa dels països membres, proclama el 3 de maig com el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa amb l'objectiu de fomentar la llibertat de premsa en el món en reconèixer que una premsa lliure, pluralista i independent  és un component essencial de tota societat democràtica. 

La data del 3 de maig recorda la instauració de la Declaració de Windhoek sobre la llibertat de l'exercici del periodisme. Es tracta d'una declaració sobre els principis de la llibertat de premsa i per a la promoció dels mitjans independents i pluralistes elaborada per periodistes de la premsa d'Àfrica l'any 1991.
 
Article: MónSOStenible
Font: AMI / UNESCO / ONU

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Informació relacionada