Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 22 de maig del 2019

Informe sobre la pèrdua de la biodiversitat

La celebració del Dia Mundial de la Biodiversitat o del Dia Internacional de la Diversitat Biològica arriba pocs dies després de la publicació d'un informe científic encarregat per les Nacions Unides i que alerta sobre el risc de desaparició d'un milió d'espècies. Els autors científics de l'informe, alerten del deteriorament de la biodiversitat i observen la necessitat de realitzar un canvi important i urgent en el model econòmic actual per evitar la desaparició de les espècies que estan en risc d'extinció. El concepte de biodiversitat es refereix al ventall d'éssers vius - animals i vegetals - que habiten la Terrai els patrons naturals que la conformen.

 -  -  <br />  <br />  

El dia internacional de la diversitat biològica es celebra actualment el 22 de maig, per commemorar l'aprovació el 22 de maig de 1992 de la Cimera de Rio, tot i que fins l'any 2000 s s'havia celebrat el 20 de desembre

 
L'Informe científic que alerta sobre la pèrdua de biodiversitat a la Terra, publicat a principis de maig,, identifica i enumera cinc fenòmens impulsors directes dels canvis en la naturalesa amb un major impacte relatiu global.

  • Els canvis en l’ús de la terra i el mar.
  • L’explotació dels organismes, ja siguin animals o vegetals.
  • El canvi climàtic. Sobre el canvi climàtic, l’informe posa de relleu que és el fenomen impulsor el qual el seu impacte creix a major velocitat.
  • La contaminació, l’informe considera molt important l’augment de generació de residus plàstics, entre altres.
  • I per últim, les espècies invasores.
Molts dels experts que han treballat en l’elaboració de l’Informe assenyalen que la situació és insostenible i si no es prenen mesures que impliquin canvis substancials en els models de producció i consum actuals, el deteriorament de la biodiversitat no només tindrà un efecte ambiental, també afectarà a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts de l’ONU a l’Agenda 2030.

Es pot millorar la biodiversitat d'una zona amb l'elaboració de plans que contemplen l'aplicació de mesures de conservació i millora dels elements naturals, de la fauna i la flora d'una zona determinada. .

L'observatori metropolità de papallones, un projectes de millora de la biodiversitat dels parcs i platges de l'àrea metropolitana 

Es tracta d'una iniciativa ciutadana creada sorgida aquesta primavera i impulsada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i el CREAF.

El projecte segueix amb la voluntat de completar la tasca del Catalan Butterfly Monitoring Scheme (CBMS; www.catalanbms.org/es/), que porta més de 20 anys estudiant les papallones per tot Catalunya, i de l’observatori de papallones urbanes (uBMS; ubms.creaf.cat/ ), que des de fa un any estudia les papallones dels parcs de les ciutats de Madrid i Barcelona.

La primera fase de l’observatori s’inicia en 6 parcs i dues platges metropolitanes. Com a segona fase, al 2020 es planteja ampliar-ho al conjunt de la xarxa de parcs i platges metropolitans. 

Concretament s’inicia al parc de la Muntanyeta (Sant Boi de Llobregat), al parc de la Fontsanta (Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat), al parc del Turonet (Cerdanyola del Vallès), al parc dels Pinetons (Ripollet), al parc del Torrent de la Font i del Turó de l’Enric (Badalona), al parc del Tramvia(Montgat i Tiana), a la Platja de Castelldefels, i a la Platja de Gavà.

L’objectiu de l’observatori és:
Conèixer la biodiversitat de la xarxa de parcs i platges metropolitans, prenent com a cas d’estudi la presència de papallones diürnes, un insecte que dóna molta informació per poder valorar i millorar la biodiversitat de diferents hàbitats, també dels metropolitans.

Avaluar els resultats de la gestió de la biodiversitat dels parcs i platges metropolitans

Iniciar la primera fase en l’estudi de la diversitat de papallones en els prats secs mediterranis, un ambient especialment ric en biodiversitat.
L’ observatori s’emmarca en el Pla de Millora de la Biodiversitat dels parcs i les platges. Aquests espais metropolitans sovint ocupen una posició intermèdia entre el teixit urbà metropolità i els grans espais naturals. Malgrat són uns grans desconeguts a nivell científic, acullen molta biodiversitat i tenen un gran valor socioambiental. Poden tenir, a més, un paper destacat en la connectivitat ecològica del territori, facilitant l’entrada de la fauna nativa salvatge a les ciutats. Per això, l’estudi vol seguir les papallones d’aquests espais metropolitans i ser a la vegada un laboratori per provar estratègies per millorar l’abundància i diversitat d’aquest grup d’insectes.
Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook