Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 22 de novembre del 2018

Els ajuts per comprar automòbils nets beneficien 262 taxis i vehicles comercials

Del total de vehicles subvencionats, 12 són elèctrics, 20 estan propulsats per gas natural comprimit, 33 per gas liquat del petroli i 197 són híbrids. Els ajuts estan afavorint la renovació de vehicles per models que generen menys contaminants atmosfèrics.
 -  -  <br />  <br />  

En total, des de l'any 2016 s'han atorgat subvencions per un valor de 750.000 € que han permès l'adquisició de 553 vehicles de baixes emissions


La tercera convocatòria per fomentar l'adquisició de vehicles de baixes emissions destinats al servei de taxi, a usos comercials i al transport de mercaderies que operen en els 40 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona decretats com a zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric, i que ofereix el Departament de Territori i Sostenibilitat, han beneficiat aquest 2018 262 taxis i furgonetes.

Del total de vehicles subvencionats en aquesta convocatòria, dotada amb 300.000 euros, 12 són elèctrics -4 d'ells per al servei de taxi i, la resta, d'empreses de diversos sectors, des de la mobilitat fins a la fabricació-. Els ajuts també s'han destinat a 20 vehicles propulsats per gas natural comprimit (GNC), 33 propulsats per gas liquat del petroli (GLP) i 197 d'híbrids.

 -  -  <br />  <br />  

Renovació de les flotes als sectors amb més incidència

El sector del taxi es considera prioritari pel que fa a l'adquisició d'aquests tipus de vehicles atès que la seva flota realitza nombrosos desplaçaments -de més de 50.000 quilòmetres anuals per vehicle-, bàsicament en zones urbanes densament poblades amb problemes de contaminació atmosfèrica. Substituir-los per vehicles més nets redueix significativament les emissions de contaminants atmosfèrics a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric i, per tant, propicia la millora de la qualitat de l'aire en aquestes zones on no es compleixen els objectius de la Unió Europea. La majoria d'aquests vehicles s'han atorgat a taxistes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

D'altra banda, els vehicles amb finalitats comercials, ja siguin d'empresa o furgonetes, són nombrosos i es mouen diàriament, sobretot en àrees densament poblades i en horaris perllongats. Amb aquestes subvencions s'ha volgut incrementar la renovació de les flotes circulants cap a vehicles de baixes emissions a més sectors, per aconseguir una major contribució a la millora de la qualitat de l'aire.

L'objectiu és millorar la qualitat de l'aire

Aquests incentius formen part de les mesures que estableix el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire, horitzó 2020 de la Generalitat. El pla busca reduir la contaminació atmosfèrica local en els municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric per sobrepassar els valors límit de qualitat de l'aire reglamentats per al diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).
Més informació
Article: MónSOStenible
Font: TES

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Informació relacionada