Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 1 de maig del 2020

Feina verda, teletreball i mercat on-line per superar la crisi econòmica provocada pel coronavirus

L'organització ecologista Greenpeace no vol que es caigui en els mateixos errors que es van cometre per superar la crisi financera mundial del 2008. Consideren que la pandèmia en la qual estem immersos ha de ser una bona oportunitat per crear milions de llocs de treball verd que permetin aconseguir la transició ecològica de l'economia, segons s'afirma en un comunicat de premsa.

 “No podem tornar a cometre els mateixos errors de la crisi financera de 2008, a on la lluita contra el canvi climàtic i la salut del planeta i de les persona van ser relegats, mentre que els interessos econòmics a curt termini van dominar i van estar presents en l’agenda política”, afirma María José Caballero, adjunta a la direcció de Programes de Greenpeace. L’actual crisi provocada per la COVID-19 “és una oportunitat que no podem deixar passar per posar a les persones i al medi ambient en el centre”, continua dient Caballero qui recorda que “la crisi sanitària no pot fer-nos oblidar que estem immersos en una important crisi climàtica”.

El teletreball, la nova forma de treballar on-line, ha arribat per quedar-se.  La crisi provocada per la COVID-19 ha obligat moltes empreses a haver d?utilitzar el teletreball per poder seguir amb la seva activitat de forma eficaç. I això que fins ara només el 7% de la població ocupada el practicava de forma habitual. És un sector doncs on hi ha molt camp per recórrer.  L?empresa de suport informàtic Andornet és una de les que ha fet el pas al teletreball. Ja a inicis d?any es va decidir fer una prova pilot a partir del segon semestre del 2020 de manera que el 20% de la jornada laboral es fes a distància. El coronavirus ha accelerat aquest procés ?i després d?uns dies de transició, podem dir ben alt que el teletreball ha vingut per quedar-se? afirmen des de l?empresa -  -  <br />  <br /> El teletreball, la nova forma de treballar on-line, ha arribat per quedar-se. La crisi provocada per la COVID-19 ha obligat moltes empreses a haver d?utilitzar el teletreball per poder seguir amb la seva activitat de forma eficaç. I això que fins ara només el 7% de la població ocupada el practicava de forma habitual. És un sector doncs on hi ha molt camp per recórrer. L?empresa de suport informàtic Andornet és una de les que ha fet el pas al teletreball. Ja a inicis d?any es va decidir fer una prova pilot a partir del segon semestre del 2020 de manera que el 20% de la jornada laboral es fes a distància. El coronavirus ha accelerat aquest procés ?i després d?uns dies de transició, podem dir ben alt que el teletreball ha vingut per quedar-se? afirmen des de l?empresa

L'agricultura ecológica i les energies renovables són alguns dels sectors estratègics de la nova economia que proposa Greenpeace per a la creació de nous llocs de treballs verds

Per poder recuperar l’economia focalitzada en el medi ambient Greenpeace proposa actuar en quatre àmbits

- Focalitzar i prioritzar la creació de feina de qualitat en sectors tan diversos com la salut, l’educació, les energies renovables, la ramaderia ecològica, la gestió d’infraestructures verdes o el turisme respectuós amb la gestió del medi natural.

- Accelerar la transició energètica per aconseguir arribar al cent per cent d’ús d’energia renovable. Segons diversos estudis la transició energètica generarà, fins al 2030, 132.000 nous llocs de feina a més d’atraure, a Espanya, 100.000 milions d’euros en inversió. Només amb el desmantellament de les centrals nuclears es crearien 100.000 llocs de feina i l’increment de l’ús de les energies renovables, 200.000 llocs més. Potenciant l’ús de la bicicleta  es podrien crear altres 400.000 nous llocs de treball.

- Inversions estratègiques orientades, entre altres, a la millora de les condicions d’habitabilitat de la població més vulnerable, a l’eficiència i sostenibilitat de tot el construït o fiscalitat contra la despoblació rural.

- Suport i revisió dels serveis públics per afavorir a la societat. Greenpeace considera “necessari” que es tingui “cura dels actius públics existents” com els sistemes sanitari i educatiu, empreses públiques d’habitatge, l’aposta per les xarxes i infraestructures elèctriques i d’aigua cap a la transició energètica o avançar en la una reforma fiscal “justa que tingui en compte la fiscalitat verda i el principi de qui contamina paga”, s’afirma en el comunicat de premsa de l’organització ecologista.
 Per saber-ne més:
https://www.tendenciasenenergia.es/transicion-energetica-oportunidad-elevar-tasa-empleo/5107
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/news/2014/Octubre/Mas-de-tres-millones-de-empleos-y-ahorro-en-la-factura-de-la-luz-con-las-renovables/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/df2cdd72-4c9c-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-es/format-HTML
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/news/2016/Octubre/Un-informe-de-Greenpeace-revela-que-el-cierre-nuclear-en-Espana-supondria-la-creacion-de-300000-empleos/
https://ecf.com/sites/ecf.com/files/141125-Cycling-Works-Jobs-and-Job-Creation-in-the-Cycling-Economy.pdf

Article: Josep Ferrer
Font: Greenpeace / Nielsen

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook